viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Rok drogowych inwestycji

31-12-2019

To był udany rok dla województwa kujawsko-pomorskiego. Do ruchu oddanych zostało ponad 40 km drogi ekspresowej S5 oraz 5 km obwodnicy Inowrocławia. Zrealizowaliśmy też liczne przebudowy, remonty i inwestycje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Na inwestycje drogowe w 2019 roku wydaliśmy prawie 600 mln zł.

W grudniu oddany został do ruchu  ponad 25 km odcinek drogi ekspresowej S5 od Jaroszewa do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

 

W ramach budowy 7 odcinka drogi ekspresowej S5 powstały 4 węzły drogowe: (Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz) oraz 16 obiektów Inżynierskich. Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. W ramach udostępnienia przedmiotowego odcinka drogi S5, do ruchu oddany został również węzeł Żnin Północ (Jaroszewo) wchodzący w skład budowy 6 odcinka od Szubina. Pozwoliło to skomunikować nową trasę z istniejąca drogą krajową nr 5.

 

Od 31 grudnia kierowcy mogą również korzystać z prawie 15 km odcinka drogi S5 od węzła Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Opławiec.. W ramach zadania powstały 3 węzły drogowe, liczne wiadukty, drogi dojazdowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Powstały tez dwa największe obiekty na całej trasie ekspresowej w województwie czyli ponad 160 metrowy most na Brdą oraz 227 metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie. Warto wspomnieć, że cała prawie 15 km trasa udostępniona została do ruchu kilka miesięcy przed czasem. Pracę będą jeszcze kontynuowane do połowy 2020 rok.

 

Pozostałe odcinki drogi S5 - postęp prac:

Od węzła Żnin Północ w kierunku Szubina trwają intensywne prace na trasie głównej, co pozwoli już niebawem na przełożenie ruchu w obu kierunkach z drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię drogi ekspresowej.

 

Dla pozostałych trzech odcinków drogi S5 trwają postępowania przetargowe.

13 listopada 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ. Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ) otwarcie ofert nastąpiło 17 grudnia br. Trwa analiza przedłożonych ofert.

 

Obwodnica Inowrocławia

Od 30 października kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25. Prawie 5-kilometrowa trasa omija miasto od północy i łączy się z istniejącym odcinkiem obwodnicy o długości 19 km. W ramach inwestycji powstały: węzeł drogowy „Sławęcinek”, 5 obiektów inżynierskich, zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników i zatok autobusowych. Wykonane zostały również urządzenia ochrony środowiska.

Zadanie realizowano w systemie „Projektuj i buduj”, a koszt inwestycji to prawie 98 mln zł.

 

Nowo wybudowany odcinek obwodnicy połączył się z już istniejącym i oddanym do ruchu w 2017 roku wschodnim obejściem tego uzdrowiskowego miasta (etap I).

Celem budowy dwóch etapów obwodnicy Inowrocławia było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżowania.

 

Poprawa bezpieczeństwa była dla nas priorytetem.

Liczne inwestycje realizowane na drogach krajowych w 2019 roku, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych

 

Zadania zrealizowane:

- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach budowy ronda, powstały też chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe odwodnienie drogi.

Wartość zadania to: ponad 13 mln 300 tys. zł.

 

- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Brześć Kujawski – Falborek. Inwestycja została przeprowadzona w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wartość zadania to: ponad 500 tys. zł.

 

- remont nawierzchni mostu na Wiśle w Grudziądzu (DK16).

 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo. Wartość tego zadania to ponad 3 mln zł. W ramach inwestycji powstała nie tylko 3 km ścieżka pieszo-rowerowa ale również przebudowywane zostały zjazdy publiczne i indywidualne oraz istniejąca sieć dróg serwisowych o nawierzchniach gruntowych.

 

Inwestycje w realizacji:

- budowa nowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na DK91 w Przechowie pod Świeciem. Zadanie polega na budowie nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91. Pojawią się też ekrany akustyczne i podziemne przejście dla pieszych.

Wartość zadania to: blisko 90 mln zł.

 

- rozbudowa DK67 w miejscowości Łochocin na trasie Włocławek-Lipno. Zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni drogi oraz budowę chodników. Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zatoki autobusowe i zjady indywidualne. Zakończenie robót w połowie 2020 roku.

Wartość zadania: ponad 12 mln zł.

 

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami obsługującymi Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Ostaszewie pod Toruniem. Celem zadania jest usprawnienie ruchu w obrębie skrzyżowania i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość tej inwestycji to: 350 tys. zł.

 

- prace związane z przebudową skrzyżowania na DK 25 w miejscowości Kuśnierz. W ramach zadania wykonywane są dodatkowe pasy do skrętu w lewo, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz chodniki.

Wartość zadania to: ponad 7 mln zł.