viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Wkrótce ruszy budowa południowego odcinka A1 Bełk - Świerklany

30-08-2008
m.l.JPGUmowę na budowę ponad 14-kilometrowego odcinka autostrady A1 Bełk – Świerklany podpisano w czwartek, 7 sierpnia br., w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Kontrakt o wartości 285 183 028,56 euro (brutto) współfinansowany jest ze środków UE w ramach Funduszu Spójności. Prace budowlane wykona konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o.o. / HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o w 21 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. W 2007 roku rozpoczęły się prace na pozostałych dwóch odcinkach autostrady A1 na południe od autostrady A4. W marcu ubiegłego roku rozpoczęła się budowa ponad 15-kilometrowego odcinka Sośnica-Bełk, a w listopadzie odbyło się przekazanie placu budowy dla 18-kilometrowego odcinka między Świerklanami, a polsko-czeską granicą w Gorzyczkach.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:
• roboty drogowe:
- autostrada o długości 14,112 km wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska takimi jak:
bariery ochronne,
ogrodzenie autostrady,
platformy pod kolumny alarmowe,
pobocza uwzględniające miejsce na latarnie i ekrany akustyczne,
zjazdy awaryjne,
przejazdy awaryjne
- 2 węzły autostradowe ze stacjami poboru opłat (SPO) – ROWIEŃ i ŚWIERKLANY
- 2 miejsca obsługi podróżnych typu II (MOP II)
-    budowa obwodu utrzymania autostrady OUA w rejonie węzła „Świerklany”
- przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych a w szczególności:
3 drogi wojewódzkie,
3 drogi powiatowe,
7 dróg gminnych
- przebudowa 1 drogi wewnętrznej w Lasach Państwowych,
- budowa 37 odcinków dróg wewnętrznych dla obsługi przyległego terenu,

• obiekty inżynierskie w ilości 27 sztuk w tym,
- 11 obiektów w ciągu autostrady (8 mostów i 3 wiadukty),
- 15 obiektów w ciągu innych dróg (5 mostów i 10 wiaduktów),
- 1 wiadukt w ciągu linii kolejowej nad autostradą

• przepusty drogowe (ramowe żelbetowe o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5x1,5m i 6,0x3,0m oraz rurowe żelbetowe i z blachy falistej o średnicy f 0,6 ¸ 1,0m) w ilości 158 szt. Ponadto występują przepusty pod zjazdami z blachy falistej o średnicy f 0,5m).
• urządzenia ochrony środowiska
- ekrany akustyczne wraz z włazami dla ochrony akustycznej o łącznej długości 14209 m,
- odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady i łącznic węzłów poprzez kanalizację deszczową przewidzianą na całej długości trasy,
- przejścia ekologiczne dla zwierząt w postaci:
4 przejścia dla dużych zwierząt,
3 przejścia dla średnich zwierząt
32 przejścia dla małych zwierząt w tym 9 o funkcji łączonej tzn. hydrologicznej i ekologicznej,

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu (poza wymienionymi w robotach drogowych)
- łączność autostradowa na całej długości trasy z jedenastoma parami kolumn alarmowych,
- oświetlenie wszystkich węzłów i MOP

• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- urządzenia hydrologiczne i melioracyjne
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia (220kV - 2 miejsca i 110kV - 2 miejsca)
średniego napięcia (usunięcie 9 kolizji)
niskiego napięcia (usunięcie 15 kolizji)
- linie telekomunikacyjne
- gazociągi (6 przebudów + doprowadzenie do OUA "Świerklany"),
- wodociągi,
- urządzenia kolejowe związane z budową obiektu WK-512

Przewidywane łączne ilości robót ziemnych dla tego odcinka:
• wykopy około 3 miliony m3
• nasypy około 2,5 miliona m3

 W obrębie przedmiotowego odcinka autostrady nie występują wpływy górnicze na powierzchni i nie występują nieczynne wyrobiska mające połączenia z powierzchnią.

m.1.JPG  m.2.JPG  m.3.JPG