viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Autostradowy most wrocławskiej obwodnicy - podpisanie umowy

30-05-2008
ol.jpgUmowę na budowę mostu przez rzekę Odrę, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 wraz z estakadami dojazdowymi podpisano 20 maja br., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Most zostanie wybudowany za kwotę 576 782 051, 85 zł (brutto). Inwestycja w całości finansowana z budżetu państwa zostanie zrealizowana w 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructura S.A.

Zakres rzeczowy budowy mostu w ciągu AOW obejmuje:

• Budowę obiektu mostowego,
• Budowę odcinków autostrady przed i za obiektem
• Budowę przebudowę dróg i ulic dojazdowych,
• Budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
• Budowę sieci wodociągowej,
• Przebudowę kolidujących linii napowietrznych wysokiego napięcia,
• Przebudowę kolidujących sieci średniego i niskiego napięcia,
• Budowę stacji transformatorowej,
• Budowę oświetlenia drogowego,
• Wykonanie iluminacji mostu oraz elektrycznych instalacji wewnętrznych w pylonie i przęsłach mostu,
• Przygotowanie obiektu mostowego do zamontowania elementów Systemu Informacji Autostradowej,
• Budowę kanalizacji kablowej dla kabli elektrycznych i telefonów alarmowych.

Ekologia:

Przy budowie nowej trasy ustawione zostaną specjalne ekrany zapobiegające zderzeniom z ptakami.
Wielką uwagę poświęcono oświetleniu obiektu, dlatego wykorzystane zostaną lampy o minimalnej emisji promieniowania zapobiegające oślepieniu zwierząt.

Dane techniczne mostu w ciągu AOW:

Obiekt mostowy składa się z trzech konstrukcyjnie zróżnicowanych części :
• Estakada lewobrzeżna - Obiekt prosty w planie, 11 - przęsłowy. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą: 40,00+2x52,00+56,00=6x60,00=49,00 = 609,00m.
• Estakadę zaprojektowano jako dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie AOW. Konstrukcja nośna dla każdej nitki to ciągła, kablobetonowa belka o przekroju poprzecznym trzykomorowej skrzynki. Całkowita szerokość obiektu wynosi 18,12+1,00+18,12 = 37,24m.
• Most główny przez rzekę Odrę. Jest to konstrukcja czteroprzęsłowa o rozpiętości przęseł 50,00+2x256,00+50,00 = 612,00m. Przęsła środkowe są podwieszone wantami do centralnie usytuowanego, trapezoidalnego pylonu o wysokości 122,00m, balastowane przez belkowe przęsła skrajne doprężone do filarów przy pomocy cięgien sprężających. Przęsła to dwa niezależne pomosty pod każdą z jezdni autostrady. Szerokość całkowita przęseł wynosi 2x19,24+0,10=38,58m. Całkowita szerokość obiektu wynosi 48,55m.
• Estakada prawobrzeżna - obiekt zakrzywiony w planie w klotoidzie (A=1055m) i łuku poziomym (R=3160m), 9-przęsłowy. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą: 49,00+7x60,00+50,00 = 519,00m. Długość całkowita obiektu wynosi 521,35m.

Estakadę zaprojektowano jako dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie AOW. Całkowita szerokość obiektu wynosi 18,12+1,00+18,12 - 37,24m.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Łączna długość Obwodnicy Wrocławia wynosić będzie 35,4 km.

W dniu 15 kwietnia 2003r wydana została Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-1/03 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej A-8 (dawnej A-4) dla odcinka Obwodnicy Wrocławia w województwie dolnośląskim. Decyzja ta jest ostateczna i wykonalna.

Inwestycja przewiduje budowę autostradowej obwodnicy Wrocławia nowym śladem. Poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Głównym celem inwestycji jest skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia będzie przejmowała część ruchu o dalekim zasięgu, znacznie zmniejszając ich udział na pozostałych drogach. Pośrednio zmniejszy się zagrożenie wypadkowe na całej sieci drogowej okolic Wrocławia, bezpośrednio, poprzez odciążenie z relacji, które będą realizowane przez Autostradową Obwodnicę, poprawi się bezpieczeństwo na najbardziej zagrożonych obecnie odcinkach dróg: nr 8 (odc. Długołęka – Wrocław i odc. Wrocław – Kobierzyce) i nr 5 (odc. Trzebnica – Wrocław).

Parametry techniczne AOW:

• klasa drogi: A
• dopuszczalny nacisk na oś: 115 kN
• prędkość projektowa drogi: 120 km/h
• przekrój:  2 jezdnie x 2 pasy ruchu (docelowo 6 – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu)
• szerokość pasa ruchu: 3,75 m, pasa awaryjnego: 3,0 m, opaski: 0,5 m, pobocza 1,25 m,

Dane techniczne:

• szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami wewnętrznymi: 12,5 m (docelowo 5,0m)
• skrajnia: 4,70 m
• konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy całej inwestycji obejmuje:

Projekt obejmuję budowę 35,384 km autostradowej obwodnicy Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 8, w tym budowę:
• nowego odcinka autostrady o długości 26,756 km,
• PPO „Magnice” o długości 1,029 km,
• PPO „Pawłowice” o długości 0,850 km,
• jednojezdniowej łącznicy autostradowej „Kobierzyce” o długości 1,342 km,
• dwujezdniowej łącznicy autostradowej „Długołęka” o długości 5,407 km,
• 5 węzłów z SPO „Kobierzyce”, „Cesarzowice”, „Lotnisko”, „Kosmonautów”, „Widawa”,
• węzła „Nowa Wieś” bez SPO,
• 2 PPO „Magnice” i „Pawłowice” (docelowo SPO),
• 11 (docelowo 15) wiaduktów drogowych nad autostradą,
• 13 wiaduktów w ciągu autostrady,
• 4 mostów w ciągu autostrady,
• 1 wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy autostradowej „Kobierzyce”,
• 1 wiaduktu drogowego i 2 mostów w ciągu łącznicy autostradowej „Długołęka” i 1 kładki dla zwierząt nad łącznicą,
• 4 skrzyżowań jednopoziomowych na łącznicach: Kobierzyce i „Długołęka”,
• dróg zbiorczych i dojazdowych,
• systemu odwadniania autostrady,
• urządzeń ochrony środowiska,
• projektowanego uzbrojenia terenu wraz z przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia,
• oświetlenia i ogrodzenia autostrady,
• elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz systemu zarządzania autostradą płatną,
• przebudowę sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz ulic w obrębie liniach rozgraniczających inwestycji.

m.1.jpg  m.2.jpg  m.3.jpg