viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Szybciej w Bieszczady. Sanok z obwodnicą

30-01-2020

AKTUALIZACJA! 31.01.2020 Obwodnica Sanoka w ciągu DK28 udostępniona do ruchu.

  • Budowa obwodnicy Sanoka pełna wyzwań: archeologia, roboty strzałowe, roboty palowe, tymczasowe organizacje ruchu
  • Obwodnica omija centrum Sanoka, co poprawi komfort życia mieszkańców
  • Wsparcie Unii Europejskiej dla realizacji projektu

GDDKiA

Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).

 

Mieszkańcy Sanoka czekali na obwodnicę wiele lat. Przez centrum miasta przebiegał ruch tranzytowy, który powodował uciążliwe korki, ale przede wszystkim duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Stąd decyzja o konieczności budowy drogi, która wyprowadzi ciężki ruch z miasta i poprawi komfort życia mieszkańców. Budowa obwodnicy to także zwiększenie przepustowości na drogach krajowych nr 28 i 84. Obwodnica miasta to najlepszy dowód na to, że do rozbudowy sieci transportowej kraju podchodzimy kompleksowo. Realizujemy nie tylko duże zadania, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale także mniejsze, nie mniej ważne inwestycje, jak obwodnica Sanoka - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Umowa i jej zakres

Umowa na realizację obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” zawarta została 9 lutego 2016 r.

W lipcu 2017 r. wykonawca robót uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a 9 sierpnia 2017 r. rozpoczął roboty budowlane. 

 

Trasa główna posiada parametry techniczne drogi klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2+1. Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez cztery skrzyżowania jednopoziomowe: GDDKiA 

  • rondo na połączeniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 886 i drogą krajową nr 28 (ul. Krakowska)
  • skrzyżowanie na przecięciu obwodnicy z łącznikiem do ul. Okulickiego
  • rondo na przecięciu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi powiatowej nr 2233R (ul. M. Konopnickiej) i łącznikiem do ronda „Beksińskiego” zlokalizowanego na istniejącym ciągu drogi krajowej nr 28
  • rondo na przecięciu obwodnicy z drogą krajową nr 84 (ul. Lipińskiego). Budowa skrzyżowania oraz przebudowa odcinka drogi krajowej nr 84 zapewnia również połączenie obwodnicy z ul. Zagórską (droga powiatowa nr G 117158R).

 

Powstało 12 obiektów inżynierskich (8 mostów i 4 wiadukty) oraz 18 przepustów (4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi).

 

Wyzwania na budowie

- archeologia

Ratownicze badania archeologiczne początkowo miały być przeprowadzone na 7 stanowiskach. Jednak podczas prac związanych z usuwaniem ziemi urodzajnej ujawniono większą liczbę obiektów archeologicznych, co znacznie rozszerzyło działania badawcze i znacząco ograniczyło dostęp do terenu budowy. Ostatnie badania archeologiczne zakończyły się we wrześniu 2019 r.

 

- warunki geologiczne

Dodatkowe badania geotechniczne związane ze sprawdzeniem warunków geologicznych na trasie obwodnicy pokazały, że ilość wykopów w gruntach skalistych jest o 296 tys. m3 większa od zakładanej. W celu przyspieszenia robót wykopowych w gruntach skalistych zastosowano prace strzałowe. Materiał wstępnie przesortowany był zastosowany do nasypów oraz prac związanych z wymianą gruntów słabonośnych, platform roboczych i budowy dróg technologicznych.

Prace wykopowe w gruntach skalistych były także prowadzone przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu do rozbiórki skał – 100-tonowych koparek uzbrojonych w młoty hydrauliczne, wzmacniane łyżki oraz zrywaki, aby kontynuować prace wykopowe. Na teren budowy sprowadzono także kruszarki mobilne.

 

- roboty palowe

Wyzwaniem na budowie okazały się roboty palowe na obiektach mostowych. Niejednorodność warunków gruntowych wymagała dodatkowych prac w realizacji posadowienia obiektów. Zastosowana metoda wbijania żelbetowych pali prefabrykowanych, niejednokrotnie musiała być  weryfikowana na placu budowy ze względu na brak możliwości pogrążenia pala we fliszu. Kompromisem okazało się zastosowanie prefabrykowanych stalowych pali.

 

- tymczasowe organizacje ruchu

Obwodnica przecina kilka ulic w Sanoku (m.in. Okulickiego, Konopnickiej, Działkową i Stróżowską). W czasie budowy konieczne było więc zapewnienie ciągłości ruchu na każdej z tych dróg z uwagi na prowadzone tam działalności gospodarcze oraz zapewnienie dojazdu dla mieszkańców. W dużej części prace na tych drogach prowadzone były kilkuetapowo, aby umożliwić ciągłość funkcjonowania dróg.

 

Ciekawostki w liczbach

- Ilość betonu:

Zakładana ilość betonu do wbudowania to 18 500 m3. Przy założeniu że 1mbetonu waży średnio 2,3 t to 18 500 m3 x 2,3 t = 42 550 ton. Waga Statuy Wolności wynosi 229 ton, czyli z betonu użytego na budowie można by było otrzymać 185 symboli Nowego Jorku.

 

- Ilość stali:

Ażurowa konstrukcja kratowa wieży Eiffla waży 7 300 ton. Stal wykorzystana na kontrakcie waży 2 400 ton, a zatem przy budowie obwodnicy wykorzystano około 30% (wagowo) wieży Eiffla.

 

- Ilość gruntów skalistych:

Łączna ilość wykopów w gruntach skalistych wyniosła 565 000,00 m3 Przy założeniu, że 1m3 skały waży około 1,7 t to565 000,00 m3 x 1,7 t = 960 500 ton. Średnia ładowność wagonu wynosi 60 ton, co oznacza, że do przewiezienia skały wykorzystano by 16 tysięcy wagonów.

 

Unijne dofinansowanie

1 października 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie unijne projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 207 180 936,44 złotych, z czego wartość dofinansowania UE to prawie 144 miliony złotych.

 

Główne cele budowy obwodnicy

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta, a przez to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach DK28 i DK84. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Zatorem i Medyką.. Skróci się czas podróży w Bieszczady. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Dane szczegółowe:

1. Całkowita długość drogi: 6,7 km

2. Zrealizowane obiekty inżynierskie:

- mosty: 8

- wiadukty: 4

- przepusty: 18

3. Całkowita ilość MMA (mieszanka mineralno-asfaltowa) do wbudowania: 71 300 ton

4. Całkowita ilość betonu do wbudowania: 18 500 m3

5. Całkowita ilość wykorzystanej stali: 2 400 ton

6. Liczba wbudowanych pali: 1 262 szt. o łącznej długości 8,7 km

7. Łączna ilość nasypów: 799 020 m3

8. Łączna ilość wykopów: 987 781 m3

9. Łączna długość przebudowanych sieci:

- sieć gazowa: 1,4 km

- sieć energetyczna: 9,8 km

- sieć kanalizacyjna: 8,4 km

- sieć wodociągowa: 2,1 km

10. Wysokość najwyższego nasypu: 13,91 m

11. Głębokość najgłębszego wykopu: 16,19 m

 

Kalendarium

30 września 2014 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka  

9 lutego 2016 r. - podpisanie umowy z wykonawcą (Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość kontraktu: 171 581 454,27 złotych)

21 lipca 2017 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

31 lipca 2017 r. - przekazanie placu budowy

9 sierpień 2017 r. - rozpoczęcie prac budowlanych

1 października 2018 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu

31 stycznia 2020 r. - udostępnienie obwodnicy do ruchu