viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Obwodnica Grójca otwarta

20-10-2008
s7.m.jpgKolejny odcinek drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy, oddano do ruchu 19 września 2008 r. Ponad 8-kilometrowy odcinek obwodnicy Grójca kosztował około 216 mln złotych. Inwestycja była współfinansowana w 75% z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą tego zadania było konsorcjum firm Bilfinger Berger Polska. S.A., PRM „Mosty Łódź” S.A., Bilfinger Berger AG. W lipcu br., otwarty został prawie 16-kilometrowy odcinek S7 Białobrzegi-Jedlińsk, natomiast w 2009 roku oddany zostanie do ruchu odcinek od Grójca do Białobrzegów - dzięki czemu z Warszawy do Radomia, kierowcy będą mogli pojechać dwujezdniową drogą ekspresową S7.

Informacje ogólne
Droga krajowa nr 7 stanowi połączenie północnej części Polski z południową. Odcinek drogi krajowej nr 7 - obwodnica Grójca jest częścią krajowego jak i międzynarodowego ciągu drogowego, przystosowanego dla ruchu tranzytowego północ-południe.

Zakres robót
Przebudowa drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej na odcinku długości 8,3km jest zlokalizowana na terenie miasta i gminy Grójec, powiat Grójec, województwo mazowieckie i obejmuje swym zakresem:
- dostosowanie drogi w przekroju podłużnym do parametrów drogi ekspresowej,
- wzmocnienie konstrukcji istniejących jezdni drogi do obciążenia 115 kN/oś
- rozbudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego w km 410+550 na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną
- budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów, 4 mostów, 3 kładek dla pieszych
- budowę dróg dojazdowych, i zbiorczo-rozprowadzających
- budowę urządzeń ochrony środowiska.

W ramach kontraktu wykonano obiekty inżynierskie:
• obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej:
o rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – szt. 2
o rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu – szt.1
• obiekty inżynierskie nad drogą ekspresową:
o rozbiórka istniejących i budowa nowych wiaduktów – szt. 4
o budowa nowych wiaduktów – szt. 2
o kładki dla pieszych – szt. 3
• obiekty inżynierskie w ciągu dróg dojazdowych:
o budowa nowych mostów na rzece Jeziorce – szt.2

Rozbudowano istniejące węzły:
• „Głuchów” na przecięciu drogi nr 7 z drogą powiatową nr 34151
• „Mszczonowska” na przecięciu drogi nr 7 z drogą nr 50
• „Mogielnicka” na przecięciu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 728
• „Kępina” na przecięciu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 34166
Ponadto wybudowano 3 przejazdy gospodarcze.


Parametry techniczne drogi:
• klasa techniczna drogi – S (ekspresowa),
• szerokość pasa ruchu 2x2x3,5m
• szerokość pasa dzielącego 5m
• szerokość pasa awaryjnego 2,5m