viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Wąchock, Starachowice, Chmielnik, Osiek - cztery świętokrzyskie inwestycje w programie budowy 100 obwodnic

10-02-2020
Cztery świętokrzyskie inwestycje ujęte zostały w programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W zaprezentowanym przez Ministerstwo Infrastruktury programie zapisane zostały: obwodnice Wąchocka i Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78 oraz obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79.

Aktualnie najbardziej zaawansowana w przygotowaniach jest obwodnica Wąchocka, dla której wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłacone zostały odszkodowania za tereny pod inwestycję, dokonano rozbiórek budynków i wycinki drzew. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji planowane jest w br. Dla obwodnic Chmielnika, Osieka i Starachowic w pierwszym etapie prac przygotowawczych opracowane zostaną m.in. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, warianty przebiegu, raport oddziaływania na środowisko, materiały do wniosku o decyzję środowiskową.

 

 

Informacje o inwestycjach

 

Obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

 • Długość: ok. 11,72 km;
 • Stan prac przygotowawczych: Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Decyzje Środowiskowa i ZRID zostały wydane, grunty zostały wykupione. Z uwagi na upływ czasu niezbędne będzie zaktualizowanie uzgodnień. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację.
 • Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Wąchocka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42.
  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Starachowic.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42

 • Stan prac przygotowawczych:
  Inwestycja wymaga prac przygotowawczych, wcześniej rozważana była inwestycja polegająca na rozbudowie drogi biegnącej przez miasto, aktualnie studiowane będą także inne warianty drogi.
  Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42.
  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
  Obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78 
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
  Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 oraz 78. Droga krajowa nr 78 kieruje ruch w stronę aglomeracji śląskiej, natomiast droga krajowa nr 73 stanowi ważne połączenie regionalne pomiędzy Kiecami a autostrad ą A4 i województwem podkarpackim.
  Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja uwolni szybko rozbudowującą się miejscowość od problemów komunikacyjnych oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Tarnowem a Kielcami.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej 79

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji tej nie były prowadzone prace przygotowawcze
  Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej 79. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na trasie drogi 79. Ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy w tym miejscu.
  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Województwo świętokrzyskie - 100 obwodnic

 Więcej o programie 100 obwodnic:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36572/Program-budowy-100-obwodnic

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic