viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Łagodna zima sprzyjała realizacji inwestycji drogowych

19-03-2020

16 marca rozpoczął się okres budowlany. Podsumujmy okres zimowy i to co udało się zrobić od 15 listopada 2019 r. do 15 marca br. na budowie autostrady A1 i drogi ekspresowej S1.

Autostrada A1 (koniec obwodnicy Częstochowy - gr. woj. łódzkiego i śląskiego)

Odcinek o długości ok. 16,9 km to jedno z zadań realizowanych w ramach budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa . Jest ostatnim brakującym fragmentem tej autostrady na terenie województwa śląskiego. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

 

W okresie zimowym wykonywano wykopy i nasypy oraz wzmocnienia podłoża. Od grudnia do końca lutego wykonano ok. 82 000 m3 wykopów oraz 219 000 m3 nasypów, co stanowi odpowiednio około 15 oraz 22 proc. całego zakresu kontraktu. Ulepszano istniejące podłoże, wykonując jego stabilizację na miejscu, wykonywano warstwę mrozoochronną z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oraz tymczasowe nawierzchnie dróg technologicznych. Układano przepusty w drogach poprzecznych oraz prowadzono remonty cząstkowe nawierzchni DK1, po której obecnie odbywa się ruch drogowy.

 

Prowadzono prace na 33 obiektach – głównie roboty związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty, fundamentów, w tym pali wielkośrednicowych oraz kolumn DSM, ław fundamentowych, korpusów przyczółków i filarów, zasypek fundamentów oraz zasypek za przyczółkami oraz robót związanych z wykonaniem izolacji powłokowych. Dodatkowo zrealizowano prace związane z konstrukcją nośną obiektów: WD-339 (montaż belek, zbrojenie, deskowania i betonowanie poprzecznic), Ppz-02, Ppz-03, Ppz-04, Ppz-05, Ppz-06, Ppz-07, Ppz-08, Ppz-09, Ppz-10 (montaż prefabrykatów, zbrojenie, deskowanie, betonowanie ram, skrzydeł oraz wykonywano płyty zespalające i przejściowe).

 

W zakresie robót branżowych prowadzono likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej: kolektora i przykanalików. Przebudowywano sieci drenarskie, wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne (likwidacja kolizji) oraz teletechniczne. Wykonywano również nową sieć kanalizacji deszczowej i zbiorniki infiltracyjne.

 

Zmiany organizacji ruchu

W 2020 roku planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ciągu głównym autostrady. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na nową jezdnię przyszłej autostrady, a kierowcy nadal będą poruszali się jedną jezdnią w obu kierunkach.

 

GDDKiA  

A1 odc. E - przejście dla zwierząt dużych nr 340a w km 405+050,00 - postęp prac: luty 2020 r. 

GDDKiA 

A1 odc. E - przejście dla zwierząt dużych nr 340a w km 405+050,00 - postęp prac: listopad 2019 r.

 

Autostrada A1 (Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia)

23 grudnia 2019 r. udostępniliśmy do ruchu jezdnię 20-kilometrowego odcinka A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia, oraz 4-kilometrowy fragment od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe, który był już zrealizowany w sierpniu, lecz ze względu na brak kolejnych odcinków nie mógł być wtedy udostępniony kierowcom. Trwają dalsze prace na obwodnicy Częstochowy.

 

7 lutego 2020 roku podpisaliśmy umowę na montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m2, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m2 oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m2. Te zadanie powinno być zakończone do 7 kwietnia 2020 r. Wykonywane jest również ogrodzenie autostrady A1. Obejmuje ono wykonanie ogrodzenia dróg i zbiorników w tym: furtek, bram, ogrodzenia naprowadzającego dla płazów, makroniwelację w strefie ogrodzenia drogi, roboty rozbiórkowe tymczasowych barier ochronnych. Umowę na ogrodzenie podpisaliśmy 31 października 2019 r. z terminem zakończenia do 31 marca 2020 r. Wykonywane jest także oznakowanie poziome i pionowe. Umowę na te prace podpisaliśmy 8 listopada 2019 r., a wykonawca w pierwszym etapie miał zrealizować zakres robót związanych z udrożnieniem ruchu. Do 30 czerwca br. ma wykonać oznakowanie docelowe.

 

21 lutego br. otworzyliśmy oferty na wykonanie oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Północ (Rząsawa) wraz z DK1, węźle Częstochowa Jasna Góra (Lgota) wraz z DK43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu autostrady i jezdni zbiorczych), węźle Częstochowa Blachownia (Blachownia) wraz z DK 46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58, ul. Łukasiewicza. Termin realizacji to 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Kończymy węzeł Częstochowa Blachownia i pozostałe prace

Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady z DK46. Planujemy, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe to będzie w II kwartale br.

 

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. Do realizacji są również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota. Do wykonania pozostał również cały zakres robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

 

GDDKiA 

A1. odc. F - Częstochowa Południe - postęp prac: luty 2020 r. 

GDDKiA  

A1. odc. F - Częstochowa Południe - postęp prac: sierpień 2019 r. 

 

Budowa A1 nadal trwa

W przebudowie jest blisko 80 km trasy zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Inwestycję podzielono na pięć odcinków: cztery na terenie województwa łódzkiego i jeden na terenie województwa śląskiego. Prace przy budowie A1 prowadzone są pod ruchem, a kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię starej drogi, po której poruszają się w obu kierunkach. Na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego, w miejscu docelowego węzła na skrzyżowaniu A1 z DK74, powstało tymczasowe megarondo. Mniejsze ronda funkcjonują również w innych miejscach na przebudowywanej drodze. Kierowcy powinni liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu, jakie generują pojazdy obsługujące budowę. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu i zwracanie uwagi na oznakowanie.

 

Budowa ostatniego z pięciu odcinków A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową zakończy się w 2022 roku. Wraz z postępem robót ruch będzie przenoszony na nową, szerszą jezdnię przyszłej A1, co usprawni kierowcom podróżowanie.

 

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie

W okresie zimowym na budowie tego blisko 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej realizowano głównie prace przy obiektach mostowych oraz roboty, na których wykonywanie pozwalały warunki atmosferyczne.

 

Zaawansowanie robót przed okresem zimowym wynosiło 27,78%, po okresie zimowym 37,95%.

Poniżej przedstawimy porównanie procentowe zaawansowania robót przed i po zakończeniu okresu zimowego w podziale na asortymenty:

Zakres

Przed [%]

Po [%]

Roboty drogowe

21,07

24,27

Roboty ziemne

68,73

73,00

Roboty przygotowawcze

81,90

82,00

Odwodnienie

14,03

16,95

Obiekty Inżynierskie

34,53

52,64

Kanalizacja deszczowa

37,02

48,69

Kanał hydrotechniczny

75,59

83,95

Sieć wodociągowa

100,00

100,00

Teletechnika

66,10

100,00

Zbiorniki retencyjne

25,46

54,98

 

Zakres drogowy, mimo braku śniegu, realizowany był w ograniczonym zakresie z racji występowania przelotnych, lecz regularnych opadów deszczu uniemożliwiających uzyskanie odpowiednich parametrów odbiorowych. Pomimo tych trudności udało się zrealizować:

 • 1200 m2 warstwy technologicznej Rm=3 MPa;
 • 2000 m2 warstwy technologicznej Rm=5 MPa;
 • 2300m2 warstwy wzmacniającej gr. 30 cm;
 • 2400m2 warstwy odsączającej;
 • 1150 m3 wykopu w gruncie skalistym;
 • 1900m3 stabilizacji górnej warstwy nasypu;

Trwały również prace przy budowie kanalizacji deszczowej na 6 kałach (KD nr 22, KD nr 24, KD nr 14, KD nr 21, KD nr 26, KD nr 15) oraz zbiornikach retencyjnych nr ZRI 04 oraz 06.

 

Postęp robót mostowych przedstawia się następująco:

 • wykonywano przyczółki, zamontowano belki prefabrykowane KUJAN wraz z betonowaniem ustroju nośnego oraz kapy chodnikowej na wiadukcie nr WE 1/2;
 • wykonano betonowanie ustroju nośnego wiaduktu nr WE-4/2;
 • wykonano ustrój nośny wiaduktu nr WE-5/2;
 • ułożono zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu nr WE-8/2;
 • wybudowano przyczółki wiaduktu nr WE-9/2;
 • wybudowano przyczółki oraz podpory pośrednie mostu nr ME-10/2;
 • wykonano w całości przepust nr P-11/2 – pozostały do wbudowania płyty przejściowe.

GDDKiA 

S1 Pyrzowice-Podwarpie - wiadukt w ciągu S1 nad drogą powiatową S3204, ul. Wojska Polskiego - postęp prac: luty 2020 r. 

GDDKiA 

S1 Pyrzowice-Podwarpie - wiadukt w ciągu S1 nad drogą powiatową S3204, ul. Wojska Polskiego - postęp prac: listopad 2019 r. 

Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi ekspresowej S1

Umowę na realizację drogi ekspresowej o długości 8,53 km podpisaliśmy 10 października 2019 roku. Aktualnie trwa siedmiomiesięczny okres projektowania. Niezależnie od tego, wykonawca w lutym rozpoczął prace przygotowawcze polegające na geodezyjnym wytyczaniu, niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów i dróg technologicznych. W najbliższym czasie przystąpi do wyburzeń obiektów.

 

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne

Inwestycja obejmuje wykonanie zabezpieczeń akustycznych o długości 500 m. Zakończono już fundamentowanie. Na ukończeniu jest również realizacja słupów (97%) oraz podwalin (90%). Trwa montaż wypełnień panelami akustycznymi oraz urządzeń BRD.

 

GDDKiA 

Mapa oreintacyjna budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne