viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem "Drogi Krajowe Drogami Zaufania"

23-06-2008
Zapraszamy na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z firmą ARCADIS Profil sp. z o. o., nad którą honorowy patronat objął minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Konferencja odbędzie się w hotelu Holiday Inn w Józefowie k/Warszawy w dniach 10-12 września 2008 r.

Hasło przewodnie konferencji, to „Drogi Krajowe Drogami Zaufania”.


Tak sformuowany temat umożliwi uczestnikom reprezentującym administrację drogową, instytucje projektowo-badawcze, uczelnie wyższe, czy producentów urządzeń BRD, podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i przedyskutowanie najważniejszych kwestii.
Liczymy, że wnioski wypływające z wymiany poglądów i propozycji poprawy bezpieczeństwa ruchu, zaowocują znaczącymi korzyściami odczuwalnymi przez wszystkich użytkowników dróg.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji upływa 13 czerwca 2008 r.
Całkowity koszt udziału w konferencji, obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały konferencyjne, wynosi 1600,00 zł + 22% VAT od osoby. Kwotę należy wpłacić do 13 czerwca 2008 r. na konto firmy Arcadis Profil Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, numer 98 1670 0004 0000 6439 9130 0503 w ABN AMRO Bank Polska. Faktura zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto.

Karta uczestnictwa w konferencji

Przewiduje się cztery sesje poświęcone następującym tematom:
1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce Unii Europejskiej, Polski i jej regionów.
2. Określenie stanu i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w różnych aspektach.
3. Różnorakie działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Współpraca różnych podmiotów w zakresie właściwego organizowania i udziału w przedsięwzięciach promujących bezpieczne zachowania na drogach (organizacje rządowe w tym organy zarządzające ruchem, organy samorządowe, organizacje badawczo – naukowe, firmy projektowe, firmy wykonawcze drogowo - mostowe zajmujące się środkami i sposobami organizacji ruchu, organizacje pozarządowe zainteresowane zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu).

Zapraszamy do przygotowania referatów dotyczących w wyżej wymienionych tematach. Zainteresowanych zgłoszeniem referatów prosimy o przesłanie propozycji tematów wraz z krótkim abstraktem w terminie do 20 czerwca 2008 r. do sekretarza naukowego konferencji Andrzeja Grzywacza na adres: a.grzywacz@arcadis.pl. Autorzy referatów zostaną poinformowani o kwalifikacji tematów do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marzena Kosiacka (ARCADIS Profil sp. z o. o.) – tel.: 022 203 20 02 lub 03, e-mail: m.kosiacka@arcadis.pl