viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Poznaliśmy zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Oświęcimia

27-03-2020

Otworzyliśmy oferty, jakie wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. To ostatni z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Oferty złożyło dziesięciu wykonawców. Rozpoczyna się sprawdzanie i analizowanie złożonych dokumentów.

 • Nowa droga dwujezdniowa w nowym śladzie i w ciągu traktu międzynarodowego
 • Lokalizacja w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau wymaga szczególnego podejścia wykonawcy

 

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia ogłosiliśmy 30 grudnia 2019 r. na platformie zakupowej GDDKiA. Zainteresowani inwestycją wykonawcy po zapoznaniu się z warunkami przetargu zadawali szczegółowe pytania, by przygotować właściwe oferty. Na wszystkie odpowiedzieliśmy i 27 marca wpłynęło dziesięć ofert.

 

Numer oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena brutto PLN 

Termin wykonania zamówienia 

Okres gwarancji 

POLAQUA Sp. z o.o.,  

ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 

05-500 Piaseczno 

664 072 715,90 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

WARBUD S.A. 

ul. Domaniewska 32 

02-672 Warszawa 

581 938 405,65 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

PORR S.A.  

ul. Hołubcowa 123  

02-854 Warszawa 

553 053 131,16 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

BUDIMEX S.A.  

UL. SIEDMIOGRODZKA 9  

01-204 WARSZAWA 

467 674 827,51 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  

Intercor Sp. z o. o.  

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie 

532 461 461,58 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

Konsorcjum: 

Mota-Engil Central Europe S.A. - Lider 

ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 

Himmel i Papesch Opole Sp. z o. o. - Partner 

ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole 

579 503 703,00 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

Mostostal Warszawa S.A.,  

ul. Konstruktorska 12A  

02-673 Warszawa 

665 478 853,25 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

Konsorcjum: 

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.,  

ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa (Lider),  

Aldesa Construcciones S.A, c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Hiszpania (Partner) 

622 467 823,40 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

Konsorcjum:  

MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice – LIDER   

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1 86-061 Brzoza – PARTNER 

588 224 547,17 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 

10 

Konsorcjum:  

Metrostav Polska S.A. – Lider konsorcjum  

Ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała  

Oraz  

Metrostav a.s. – Członek konsorcjum  

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň  

Republika Czeska 

572 968 983,20 

Skrócenie terminu o 3 m-ce 

Przedłużenie o 5 lat 


Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 650 699 713,00 PLN 

 

GDDKiA Zakres zadań dla wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie musiał zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP (obwodnicę Oświęcimia), która przebiegać będzie po nowym śladzie i zostanie dołączona do istniejącej DK44. Lokalizacja drogi obejmie województwa małopolskie i śląskie, powiaty oświęcimski i bieruńsko - lędziński, oraz gminy Bojszowy i Oświęcim.

Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

 

Szczególne podejście z uwagi na lokalizację

 

Fragment drogi zlokalizowany jest w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport ten będzie przedmiotem analizy ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany, powinien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w raporcie, gdyż sprawą priorytetową jest tu bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

 

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości zadania

 

 
Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

 

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą: 

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • obwód utrzymania drogowego

   

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą: droga dwujezdniowa o długości 9,045 km, trzy mosty (na Wiśle, Sole i Młynówce) oraz wiadukt kolejowy.

 

Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1 dla mieszkańców Małopolski i Śląska, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite. 

 

Kalendarium dla S1 Kosztowy - Bielsko-Biała

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargów na odcinki realizacyjne I-II

11 października 2019 r. - przekazanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok

30 grudnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)

kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III

27 marca 2020 r. - otwarcie ofert w przetargu na IV odcinek realizacyjny, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44

2020 - 2024 – lata realizacji