viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Prace utrzymaniowe - odpowiadamy na postulaty branży

20-04-2020

Zarówno w kwestii budowy nowych dróg, jak i prac utrzymaniowych na istniejącej sieci, wszystkie nasze działania w okresie epidemii COVID-19 podejmowane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników realizujących prace na zlecenie GDDKiA. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg pewne prace muszą być wykonane oczywiście przy zachowaniu wytycznych Ministra Zdrowia czy służb sanitarno-epidemiologicznych.

COVID-19 nie zwalnia nas z zapewnienia bezpiecznej sieci dróg

Wyjątkowa sytuacja, która dotknęła również branżę drogową, wymusza pewną elastyczność w dotychczas stosowanych procedurach i procesach, przy ścisłej współpracy GDDKiA i wykonawców. Niemniej jednak jednym z podstawowych obowiązków GDDKiA jest utrzymanie dróg krajowych, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego, bez względu na okoliczności.

Bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg jest dla nas priorytetem, więc nie możemy pozwolić sobie na taryfę ulgową czy okoliczności łagodzące. Dlatego GDDKiA realizując czy też rozpatrując postulaty branży składane w związku z COVID-19, uwzględnia je w dopuszczalnym przepisami zakresie.

 

Bierzemy pod uwagę przede wszystkim konieczność zachowania maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników dróg. Niezwykle istotna jest  efektywna współpraca z szeroko rozumianymi służbami, w celu zabezpieczenia wszystkich niezbędnych działań prowadzonych w Polsce w związku z epidemią COVID-19.

 

Współpracujemy z branżą i odpowiadamy na jej postulaty

W ramach ostatnich postulatów, jakie wpłynęły do GDDKiA w kwestii kontraktów w formule „Utrzymaj standard”, informujemy, że obecna sytuacja nie zwalnia GDDKiA z obowiązku realizacji nałożonych na nią ustawowo zadań.

 

Dlatego te prace utrzymaniowe, które faktycznie nie są obecnie niezbędne, można przełożyć w czasie. Są jednak zadania, które związane są z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i które czekać nie mogą. Należą do nich:

- zabezpieczanie zdarzeń na drodze,

- współdziałanie ze służbami przy zdarzeniach,

- działania związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami takimi jak załamanie pogodowe, katastrofy budowlane.

 

Prace te powinny być realizowane zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego użytkowników infrastruktury pozostające w zarządzie GDDKiA.

 

Wszelkie zmiany i ewentualne odstępstwa od terminowej realizacji umów utrzymaniowych w związku z COVID-19, muszą być każdorazowo zgłaszane do GDDKiA. Tylko udokumentowane zgłoszenia mogą być rozpatrywane i ewentualnie uznane przez GDDKiA.

 

GDDKiA dołoży wszelkiej staranności, aby procedury odbiorowe, w tym sprawdzanie dokumentacji odbiorowej, odbywało się możliwie jak najszybciej. Takie podejście sprawi, że środki należne wykonawcom będą mogły być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu procedury odbiorowej.

 

GDDKiA zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji mogą występować braki kadrowe zarówno po stronie wykonawców jak i po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym GDDKiA będzie elastycznie podchodzić do uzasadnionych zgłoszeń wykonawców w ramach obowiązującego prawa. GDDKiA oczekuje, że wykonawcy będą własnymi siłami i środkami zapewniali personel niezbędny do realizacji umów utrzymaniowych, a sytuacja w której będzie to niemożliwe będzie ostatecznością i wyjątkiem.

 

W kwestii wstrzymywania zleceń strukturalnych o wartościach powyżej 50 tys. zł GDDKiA nie ma w planach zmiany dotychczasowego podejścia, dlatego zlecenia strukturalne nie będą w żaden sposób wstrzymywane.

 

Odnosząc się do postulatu zaliczek, informujemy, że umowy utrzymaniowe nie przewidują możliwości zaliczkowania zleceń strukturalnych. Prace realizowane na podstawie umów utrzymaniowych, co do zasady, są realizowane i rozliczane na bieżąco.

 

Zadania na sieci dróg krajowych planowane są i realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w ramach posiadanych środków finansowych. Dlatego odpowiadając na postulat dotyczący kontraktów obmiarowych, informujemy, że nie planujemy wstrzymywać zleceń.

 

Pełną odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postulaty nadesłane przez branżę można przeczytać w załączonym piśmie.