viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Mamy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

22-04-2020
Wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja ostatecznie rozstrzyga uwarunkowania środowiskowe planowanej inwestycji. Ta decyzja w szczególności doprecyzowała kwestie przyrodnicze w zakresie projektu budowlanego oraz przeprowadzania prac budowlanych. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób wykonać inwestycję, tak aby w najmniejszym stopniu wpłynąć na stan środowiska. Wydawana jest po przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Formuła realizacji
Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, co oznacza, że przyszli wykonawcy, w pierwszej kolejności wykonają dokumentację projektową, uzyskają niezbędne decyzje administracyjne a następnie, w oparciu o nie, zrealizują cały zakres przedsięwzięcia. Dokumentacja projektowa będzie musiała uwzględniać rozstrzygnięcia decyzji środowiskowej. Jednym z elementów dokumentacji projektowej, niezbędnym do otrzymania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej, będzie wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, którego nieodłącznym elementem jest inwentaryzacja przyrodnicza. 
 
Trzy odcinki S1 Mysłowice – Bielsko-Biała
Zakończyliśmy postępowanie przetargowe dla odcinka od węzła Oświęcim do Dankowic, w zakres którego wchodzą: droga ekspresowa o długości 15,165 km oraz trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze. W pozostałych dwóch przetargach, dla odcinka: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), oraz Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem) trwa badanie i ocena dokumentów składanych przez wykonawców. Przewidujemy, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść w maju bieżącego roku. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, planujemy podpisać w III kwartale 2020 roku. 
 
Kiedy powstanie droga

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023. We wszystkich trzech postępowaniach przyjęto jednolite założenia, że wykonawcy w terminie 10 miesięcy do podpisania umowy złożą wniosek o wydanie decyzji ZRID. Całość inwestycji: prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w czasie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.