viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Coraz bliżej do podpisania umowy na budowę pierwszego odcinka S1 Kosztowy - Bielsko-Biała

22-04-2020

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzona dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, dała wynik pozytywny. 

Czekamy na gwarancje

Dobiegła końca procedura przetargowa na budowę S1 od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic. Po przedstawieniu przez wykonawców i zatwierdzeniu gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy.
 
Wybór oferty
Jako najkorzystniejszą, z dziewięciu złożonych, wybrano ofertę konsorcjum firm: PORR oraz Mota-Engil Central Europe.

Wartość zadania wyceniło na kwotę 989 751 443,10 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 1 030 448 818 zł.
 
Obowiązki wykonawcy 
Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), 3 węzłów drogowych (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także zbudują inne  drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. 
 
Trzy odcinki S1 i obwodnica Oświęcimia
To rozstrzygnięcie zamówienia na jeden z trzech odcinków realizacyjnych S1, na które ogłosiliśmy postępowania przetargowe. W pozostałych dwóch przetargach trwa badanie i ocena dokumentów składanych przez wykonawców. Przewidujemy, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść w maju. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

Ponadto realizowany jest jeszcze jeden odcinek drogi krajowej nr 1 o długości nieco ponad 9 km, który stanowi obwodnicę Oświęcimia. Jest obecnie na etapie postępowania przetargowego.  

 

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej
Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł OświęGDDKiA cim (bez węzła), w zakres którego wchodzą: 
- droga ekspresowa o długości 12,865 km

- obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
- trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
- jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)
 
Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą: 
- droga ekspresowa o długości 15,165 km
- trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze
 
Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:
- droga ekspresowa o długości 12,02 km
- dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
- jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
- jeden obwód utrzymania drogi


Ekspresowe połączenie na Śląsku
Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny odcinek, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców Podbeskidzia, Małopolski i Śląska.

 

To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Trwa już budowa drugiej jezdni tej trasy od Pyrzowic do Podwarpia. Dla tzw. obejścia Węgierskiej Górki została już podpisana umowa na realizację, a w najbliższych planach jest przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.
 
S1 po nowym śladzie
Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu woj. śląskiego poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania.
 
Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez ten region. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.
 
Kalendarium
30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji
10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargu
21 lutego 2020 r. - termin składania i otwarcia ofert
27 marca 2020 r. - wybór oferty
21 kwietnia 2020 r. przesłanie informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych
maj 2020 r. - planowane zawarcie umowy
2021 - 2023 - planowany okres budowy
 
O tej inwestycji dowiesz się więcej z naszych wcześniejszych komunikatów: