viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

INFORMACJA PRASOWA nt. wyników kontroli NIK za lata 2006-2007

29-09-2008
Diagnoza przedstawiona przez NIK w związku z kontrolą zdolności instytucjonalnej GDDKiA, jest zbieżna z analizą wykonaną w połowie maja przez nowe kierownictwo Dyrekcji i stała się elementem nowej strategii zarządzania tą instytucją.
Jak wynika z informacji NIK w GDDKiA w latach 2006-2007 istniała zła struktura instytucjonalna, brak było regulaminów i procedur wewnętrznych, brak prawidłowej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, prowadzono nienależyty nadzór nad wykupem gruntów i słabo wykorzystywano dostępne środki finansowe. W ocenie NIK prowadziło to do utraty możliwości realizacji dużych inwestycji drogowych przez GDDKiA.

Na bazie analizy dokonanej przez nowe kierownictwo GDDKiA i wyników kontroli NIK podjęto następujące działania:

- wyodrębniono wydział monitorowania realizowanych projektów (dotychczas nie było pełnej wiedzy o tym co, gdzie i kiedy powinno być realizowane)
- wprowadzono nowy statut GDDKiA (09 czerwca 2008 r.) i regulamin organizacyjny (16 czerwca 2008 r.)
- wyodrębniono Departament Środowiska, w celu zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem raportów środowiskowych
- wyodrębniono Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (dotychczas w GDDKiA był tylko 1 kontroler, przy budżecie 121 mld PLN i 3,5 tys. Pracowników)
- przygotowano procedury do decentralizacji GDDKiA która zostanie wprowadzona w połowie września 2008 roku – razem z wejście w życie specustawy drogowej, przyjętej już przez Sejm. Procedury te dotyczą planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.
- stworzono wzory wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji, zgodnie z nową specustawą drogową
- przygotowano – do czasu wejścia w życie ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – propozycje postępowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę
- opracowano procedury przeprowadzania negocjacji z koncesjonariuszami,
- podjęto działania by pełna wiedza o przebiegu negocjacji była w GDDKiA, a nie w firmach doradzających GDDKiA
- wprowadzono zmiany dotyczące wykupu gruntów, które polegają na tym, że do czasu wyboru ostatecznego wariantu przebiegu drogi, nie będą wykupowane grunty.
- dokonano przeglądu wszystkich zaległości w zakresie wydanych decyzji i rozpatrywania skarg i zaległości te są obecnie nadrabiane. Metodą jest np. kierowanie pracowników z komórek/oddziałów mniej obciążonych do tych, gdzie pojawiają się zaległości (np. z oddziału w Opolu do Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami).
- przeanalizowano problemy kadrowe, pozyskując w ostatnich trzech miesiącach najlepszych specjalistów od kontroli i audytu oraz od wykorzystania środków unijnych; sukcesywnie prowadzone są także szkolenia podnoszące sprawność i umiejętności pracowników GDDKiA.

Dodatkowo w celu przyspieszenie procesu realizacji inwestycji z każdego Oddziału GDDKiA oddelegowani zostali pracownicy do Urzędów Wojewódzkich, w celu przyspieszenia wydawania kolejnych decyzji administracyjnych niezbędnych do przygotowania i budowy dróg.