viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Realizacja inwestycji publicznych umacnia polską gospodarkę

24-04-2020

Bankowość, finanse, biznes i inwestycje gwarantem stabilnego rozwoju - to tematyka wideokonferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przedstawicielami branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz budowlanej.

  • Branża budowalna oczekuje wsparcia i elastycznego podejścia ze strony banków i ubezpieczycieli
  • Obecna sytuacja wymaga od sektora finansowego wyjścia ze strefy komfortu
  • Rządowe programy infrastrukturalne nie są zagrożone
  • Pomimo epidemii prace na budowach są prowadzone
  • Musimy być otwarci na nowe, niekonwencjonalne rozwiązania
  • Sektor budowlany daje zatrudnienie ok. 1,5 mln osób i stanowi ok. 8 proc. PKB

Różne perspektywy, wspólny cel

Na zaproszenie Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora DKiA, w spotkaniu w formie wideokonferencji uczestniczyli w niej m.in. Andrzej Adamczyk -  minister infrastruktury, Rafał Weber - wiceminister infrastruktury, Piotr Patkowski - wiceminister finansów, Ireneusz Merchel - prezes PKP PLK, Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich, Andrzej Maciążek - wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także przedstawiciele banków i instytucji ubezpieczeniowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz szeroka reprezentacja branży budowlanego (OIGD, PZPB, TOR, PKD). W sumie ponad 60 osób.

 

- Zależy nam, aby poprzez realizacje inwestycji publicznych, umocnić polską gospodarkę, polskie firmy i cały rynek inwestycji oraz zabezpieczyć rodzimych przedsiębiorców przed ewentualnymi ich przejęciami przez podmioty z łatwym kapitałem - pokreślił podczas konferencji Tomasz Żuchowski.

 

Chcemy mieć wiarygodnych partnerów, wyciągamy wnioski z dotychczasowych działań i współpracujemy ze wszystkimi, by jak najsprawniej przejść przez okres epidemii i później z powodzeniem stosować wypracowane rozwiązania. Między innymi uszczegółowimy zapisy procesu gwarancyjnego. Nie zatrzymujemy inwestycji, podtrzymujemy nasze plany i zamierzenia. Jesteśmy wiarygodnym płatnikiem, a inwestycje publiczne w obecnych warunkach są najpewniejszymi inwestycjami na rynku.

 

Nie zamrażamy inwestycji i planów

W realizacji mamy 93 zadania o łącznej długości blisko 1150 km i wartości ponad 42 mld zł. Na ukończeniu realizacji w ramach zadań oddanych do użytkowania jest 28 odcinków o łącznej wartości ok. 13,5 mld zł. W przetargu jest 18 zadań o łącznej szacunkowej wartości ponad 10 mld zł. W 2020 roku planujemy ogłosić 25 przetargów na odcinki dróg o łącznej długości ok. 350 km i wartości szacunkowej ponad 12 mld zł. W bieżącym roku planujemy podpisać 29 umów na roboty budowlane o łącznej długości dróg ponad 380 km i wartości szacunkowej ponad 18,5 mld zł (w tym podpisaliśmy już 10 umów na odcinki o długości 151 km i wartości 6,6 mld zł).

 

Do zadań zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r. dochodzi jeszcze realizacja inwestycji zapisanych w projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Program ten zakłada budowę dróg o łącznej długości ponad 833 km i wartości szacunkowej blisko 28 mld zł. W tym roku planujemy ogłosić przetargi dla 14 obwodnic o łącznej szacunkowej wartości prawie 3,5 mld zł, a także planujemy uzgodnić wszystkie Programy Inwestycji.

 

GDDKiA 

 

Nasze inwestycje generują rynek dla ubezpieczycieli i banków. Obecnie w formie zabezpieczeń, gwarancji należytego wykonania umowy (GNWU) mamy ok. 7 mld zł, z czego banki udzieliły ich na kwotę 3,9 mld zł, firmy ubezpieczeniowe na 2,5 mld zł, a 0,6 mld zł to tzw. gwarancje mieszane. W związku z realizacją obecnego PBDK do 2026 roku kwoty z zabezpieczeń to dodatkowe ponad 5,5 mld zł. Obecnie GNWU to 10 proc. wartości kontraktu. Jest wiążąca do czasu usunięcia usterek wskazanych w świadectwie przejęcia (realizacja ok. 4 lat). Później na okres gwarancji jakości to tylko 3 proc. wartości kontraktu (obowiązuje 5 lat - pomimo gwarancji jakości na poszczególne zakresy nawet do 10 lat). W nowych umowach planujemy dopuścić sukcesywne zmniejszanie GNWU w zależności od przejętych zakresów.

 

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów oraz ankiety przeprowadzonej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa cała branża budowlana jest zadłużona na 1,2 mld zł, ale na sektor budownictwa drogowego przypada z tego jedynie 144 mln zł. Blisko pół miliarda przypada na roboty związane ze wznoszeniem budynków, a ponad 570 mln zł na roboty specjalistyczne.

 

Ponad połowa firm budowlanych nie ma problemu z utrzymaniem płynności finansowej z powodu koronawirusa. Większość przedsiębiorców dysponuje rezerwami gotówkowymi. Wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń w płynności finansowej firm w najbliższych tygodniach może natomiast pojawić się w przedsiębiorstwach, które są podwykonawcami prac. Aby temu zapobiegać w GDDKiA skracamy terminy płatności oraz wprowadziliśmy system dwustopniowej weryfikacji płatności.

 

Musimy wykorzystać potencjał inwestycji publicznych, który jest zdecydowanie większy niż obecnie realizowane inwestycje. To pozwoli uzupełnić na rynku lukę po inwestycjach prywatnych, która z pewnością powstanie w związku z obecną sytuacją. Przełoży się to także na wzrost PKB, którego tempo osłabło pod koniec 2019 roku. Wykorzystanie tego potencjału będzie wymagało współpracy i zaangażowania nie tylko publicznych zamawiających oraz branży budowlanej. Determinacją, gotowością i otwartością muszą wykazać się też pozostali interesariusze, w tym sektor bankowy i ubezpieczeniowy.

 

Czas na zmiany

W trakcie wideokonferencji podniesiono wiele istotnych, zarówno dla branży budowlanej jak i branży finansowej, zagadnień. Omówiono m.in. kwestię polskiego rynku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, kwestię zwiększania i dostępu do gwarancji dla firm budowlanych, inicjatywy sektora finansowego, które mają wesprzeć sektor budowlany w obecnej sytuacji oraz zapewniono o kontynuowaniu rządowych programów infrastrukturalnych. Jednym z postulatów, który wybrzmiał w trakcie dyskusji, było oczekiwanie branży budowlanej, aby sektor bankowy i ubezpieczeniowy, w tym trudnym czasie, nieprzerwanie wspierał rynek polskich firm budowlanych i wykazywał daleko idącą elastyczność. Jako jeden z przykładów takiego wsparcia wskazano rozwój mechanizmu regwarancji (zabezpieczenie gwarancji), dzięki któremu można by zwalniać wzajemne obciążenia i uwalniać zdolność kredytową firm budowlach, jak również limity gwarancyjne..

 

Uczestnicy dyskusji wskazali również na potrzebę „wyjścia sektora finansowego ze strefy komfortu” i wzięcia większej odpowiedzialności za rynek inwestycji infrastrukturalnych.  Czas epidemii przewrotnie może być szczególnym impulsem do rozwiązania problemów, które do tej pory wydawały się nie do rozwiązania. To samo dotyczy nowych rozwiązań, mechanizmów czy instrumentów, które do tej pory wydawały się wszystkim nierealne. W GDDKiA już od pewnego czasu akceptujemy gwarancje finansowe przekazywane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem. W celu maksymalnego usprawnienia przepływów finansowych wprowadziliśmy system dwustopniowej weryfikacji płatności dla kontaktów realizowanych w oparciu o FIDIC.

 

Dziękujemy wszystkim za udział i inspirującą dyskusję. Kolejne spotkania wkrótce.

 

Prezentacja do pobrania - kliknij