viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Uzyskaliśmy ZRID na przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

27-04-2020

Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla kolejnego fragmentu S1. Wydanie tej decyzji otwiera drogę do wydłużenia tej trasy ekspresowej o prawie 7 km.

Zakres ZRID

Decyzja swoim zakresem objęła projekt zagospodarowania terenu oraz oparte na nim pozostałe projekty, tj. dróg i infrastruktury sieciowej związanej z rozbudową i przebudową drogi, w tym:

 • trasę zasadniczą – drogę krajową nr 1 odcinek Podwarpie – Dąbrowa Górnicza;
 • węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice;
 • węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria;
 • drogę powiatową nr 4745S ul. Karsów;
 • drogę powiatową nr 00205 ul. Ujejska;
 • drogę gminną nr 200313S ul. Kryniczna;
 • drogę gminną nr 200310S ul. Konstytucji;
 • drogę gminną nr 200311S ul. Kusocińskiego;
 • drogę wojewódzką nr 796 ul. Armii Krajowej;
 • drogi obsługujące łączące węzły z siecią dróg lokalnych oraz obsługujące przyległy teren, zapewniające dojazd do działek;
 • obiekty mostowe;
 • przepusty;
 • chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe;
 • urządzenia uzbrojenia terenu;
 • urządzenia ochrony środowiska;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • urządzenia organizacji ruchu drogowego.

Wybór oferty

16 grudnia 2019  r. ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy. 17 marca br. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły od dziesięciu potencjalnych wykonawców. Obecnie trwa badanie i ocena dokumentów złożonych przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Przewidywany wybór oferty na przełomie maj/czerwiec br. Przypominamy, że najniższą cenę (274 835 307,25 zł) zaproponowało konsorcjum firm BITUM (lider), NOWAK-MOSTY, OLS, HUCZ oraz P.U.H DOMAX (partnerzy). Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji.

GDDKiA 

Projekt i budowa

Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w połowie 2020 roku.

 

Wytrzyma nacisk 11,5 t/oś

Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

 

Ekspresowe połączenie w województwie śląskim

Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

 

Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia oraz tzw. obejścia Węgierskiej Górki. Niebawem zakończą sie wszystkie trzy postępowania przetargowe na budowę S1 od Mysłowic do Bielska-Białej. Zakończenie tych inwestycji sprawi, że trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.

 

Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój regionu oraz miejscowości położonych wzdłuż trasy. Przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego. Nowa droga usprawni dojazd i wyjazd z aglomeracji śląskiej oraz przejazd tranzytowy przez aglomerację. Ponadto dzięki realizacji odcinka drogi ekspresowej od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, mieszkańcy południowej części województwa zyskają szybkie połączenie z autostradami A1 i A4 oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

 

Europejski korytarz transportowy przez województwo śląskie

Odcinek drogi krajowej nr 1 stanowi fragment europejskiego korytarza nr VI (zgodnie z wykazem sieci europejskiej TEN-T), łączącego kraje nadbałtyckie z krajami południowej Europy. Na terenie Polski w VI korytarzu przebiega między innymi: autostradą A1 - drogą ekspresową S1, na odcinku Bielsko-Biała - Zwardoń (do 4 sierpnia 2016 r. funkcjonująca jako S69).

 

Kalendarium

16 grudnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu
17 marca 2020 r. - otwarcie ofert
24 kwietnia 2020 r. - wydanie ZRID
maj/czerwiec 2020 r. - wybór oferty
czerwiec 2020 r.  - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj”
Lata realizacji: 2020- 2022

 

O tym przedsięwzięciu pisaliśmy wcześniej:

Dziesięciu wykonawców chętnych do przebudowy DK1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

Ogłaszamy przetarg na kolejny odcinek S1 w województwie śląskim