viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Południowa Obwodnica Warszawy - opóźnienie czy zasadne wydłużenie czasu na ukończenie? Wyjaśniamy

05-05-2020

Z „opóźnieniem” mamy do czynienia wtedy, gdy zawini jedna lub obie strony umowy. Czym innym jest „wydłużenie czasu na ukończenie robót”. Jest ono możliwe na warunkach określonych w umowie wówczas, gdy wykonawca przedstawi wyjaśnienia i poda powody, z których wynikać będzie konieczność wydłużenia czasu trwania kontraktu. Przyczyny te muszą być obiektywne i niezależne od stron. Z reguły wynikają one z czynników zewnętrznych, np. warunków gruntowo-wodnych, warunków atmosferycznych, odkryć archeologicznych itp., a więc czynników, których nie można przewidzieć czy też w sposób jednoznaczny opisać w umowie. 

GDDKiA

 

Terminy zakończenia robót 

Blisko 19-kilometrowa budowa drogi ekspresowej S2 (tzw. Południowej Obwodnicy Warszawy) pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska została podzielona na trzy odcinki (A, B i C). Każdy z nich jest realizowany przez innego wykonawcę. Szczegółowe informacje o całej inwestycji możecie Państwo znaleźć na stronie kontraktu.

 

Na zadaniu C (węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Lubelska), w ramach którego budowany jest m.in. węzeł Patriotów i estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, termin ukończenia prac został wydłużony do grudnia 2020 r. Obiektywnym i uzasadnionym powodem przesunięcia daty zakończenia robót jest porozumienie zawarte z PKP PLK związane z budową wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, który przechodzi nad drogą ekspresową. O tym informowaliśmy w komunikacie.

 

Z kolei termin zakończenia prac na zadaniu B (węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński), gdzie budowany jest m.in. most przez Wisłę, na chwilę obecną został przesunięty na koniec października 2020 r. Powodem tego jest uznanie roszczenia Wykonawcy dotyczące nieprzewidzianych warunków gruntowych w nurcie Wisły. Należy zaznaczyć, że data zakończenia kontraktu zostanie wydłużona jeszcze o ok. miesiąc, czyli do listopada 2020 r. w związku z uznaniem kolejnego, zasadnego roszczenia związanego z wystąpieniem wysokiej fali na Wiśle w maju 2019 roku. Finalizujemy już aneks do umowy w tym zakresie. 

 

W dalszym ciągu w rozpatrywaniu są roszczenia Wykonawcy odnośnie wydłużenia zakończenia prac na zadaniu A (węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa), gdzie trasa przebiegać będzie tunelem przez Ursynów. Po ich rozpatrzeniu będzie możliwe wskazanie daty zakończenia inwestycji. 

 

S2 Południowa Obwodnica Warszawy 

Inwestycja została podzielona na trzy zadania:  

  • zadanie A o długości ok. 4,6 km od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa realizuje Astaldi, wartość robót wynosi 1,3 mld zł; 
  • zadanie B o długości ok. 6,5 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński realizuje Gulermak, wartość robót wynosi 795 mln zł; 
  • zadanie C o długości ok. 7,5 km od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska realizuje Warbud, wartość robót wynosi 601 mln zł. 

Wszystkie kontrakty zawarto w grudniu 2015 roku. 

Południowa Obwodnica Warszawy będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu (na moście po cztery pasy ruchu w każdym kierunku). W ramach zadania powstanie tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę, estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, pięć węzłów: Ursynów Zachodni, Ursynów Wschodni, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński, Patriotów, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014-2020.