viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiARuch na drogach krajowych w czasie epidemii

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za kwiecień

06-05-2020

Przeanalizowaliśmy ruch w kwietniu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Podobnie jak w marcu obserwujemy znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych. Jest to bezpośrednio związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

  • Dokładna analiza dzięki elektronicznemu systemowi poboru opłat oraz punktom ciągłego pomiaru ruchu.
  • Badaliśmy dane o natężeniu ruchu za cały kwiecień i zestawiliśmy je z uśrednionym tygodniem kwietnia z lat 2018 i 2019.

Dokładne pomiary. Co i jak mierzyliśmy?

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 stanowisk, zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

 

Wykresy prezentujące tygodniowe wahania ruchu opracowano na podstawie wielkości uśrednionych dla całego okresu analizy. Zestawienie z wielkościami uśrednionymi pozwala bowiem ograniczyć wpływ wartości losowych i nietypowych na wyniki, a tym samym pozwala na lepszą porównywalność danych.

Kategorie pojazdów rejestrowanych przez stanowiska kontrolne:

  1. Motocykle
  2. Samochody osobowe
  3. Samochody osobowe z przyczepą
  4. Samochody dostawcze
  5. Samochody ciężarowe
  6. Samochody ciężarowe z przyczepą
  7. Samochody ciężarowe z naczepami
  8. Autobusy

Kategorie od A do D tworzą łącznie grupę tzw. „pojazdów lekkich”, natomiast kategorie od E do H przypisuje się do grupy „pojazdów ciężkich”.

 

Porównanie średniego ruchu pojazdów ogółem. Duże spadki

Na poniższym wykresie zestawiliśmy średnią dobową wielkość natężenia ruchu pojazdów ogółem w kwietniu 2018, 2019 i 2020 roku. Średni dobowy ruch (SDR) w kwietniu 2020 r. był średnio o ok. 42% mniejszy od ruchu rejestrowanego w roku 2019. Bezpośredni wpływ na to miała oczywiście sytuacja związana ze stanem epidemii i ograniczeniami w przemieszczaniu się.

GDDKiA 

 

Zmiany w ruchu pojazdów ogółem możemy jeszcze lepiej zaobserwować na poszczególnych stanowiskach uwzględnionych w analizie. Spadki procentowe SDR pojazdów ogółem w kwietniu 2020 roku, w porównaniu do roku 2019, wahały się pomiędzy 30 a 60%, co widać na poniższym wykresie:

GDDKiA 

 

Ruch ciężarowy na wysokim poziomie

Kolejny wykres przedstawia SDR pojazdów ciężkich w kwietniu w trzech kolejnych latach. W porównaniu do lat 2018 i 2019 oraz liczb związanych z przemieszczaniem się pojazdów ogółem, widoczny spadek ruchu ciężkiego wynoszący odpowiednio 12% i 15% jest naprawdę niewielki. Dla krajowej gospodarki i wielu podmiotów to bardzo ważna i dobra wiadomość.

GDDKiA 

 

W podziale na poszczególne stanowiska zmiany wielkości SDR pojazdów ciężkich w kwietniu 2020 r., w odniesieniu do roku 2019, kształtowały się następująco:

GDDKiA 

 

Warto zwrócić uwagę na powyższym wykresie, na 1-2% wzrosty na stanowiskach 30620 i 32603 (czyli odpowiednio droga krajowa nr 92 w woj. wielkopolskim odcinek Golina-Konin oraz autostrada A6 w woj. zachodniopomorskim odc. Radziszewo-Klucz).

 

Są nieznaczne pod względem liczbowym, dotyczą kilkunastu pojazdów, ale niewątpliwie stanowią pozytywny sygnał. Na przeważającej większości odnotowano oczywiście spadek SDR pojazdów ciężkich, jednak kiedy porównamy go z ruchem pojazdów ogółem, różnica jest naprawdę duża. Kierowcy pojazdów ciężarowych nie przerwali pracy, a dostawy są podtrzymywane i transport towarów na drogach krajowych dobrze funkcjonuje.

 

Bardzo dobrze to widać na poniższych wykresach kołowych z uśrednioną strukturą rodzajową ruchu pojazdów na monitorowanych stanowiskach pomiarowych w poszczególnych okresach:

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Jeżeli porównamy ruch poszczególnych rodzajów pojazdów w kwietniu 2018 i 2019 roku to udział poszczególnych maszyn w całym ruchu był niemal identyczny. W roku 2020, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, które odbiły się w dużej mierze na ruchu pojazdów lekkich, odnotowano dość istotne zmiany w strukturze rodzajowej ruchu. Udział samochodów osobowych zmniejszył się do ok. 61% (normalnie ponad 71%), przy jednoczesnym wzroście udziału pojazdów ciężarowych, łącznie do ok. 24,1%, podczas gdy przykładowo w roku 2019 ich łączny udział w ruchu na monitorowanych stanowiskach wynosił ok. 16,1%.

 

Tydzień po tygodniu - sprawdziliśmy

Poniżej, na wykresach, można prześledzić uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu dla lat uwzględnionych w analizie. Dla lepszej czytelności wykresów, mniej liczne kategorie pojazdów umieściliśmy na oddzielnych wykresach. Na wykresach są zsumowane uśrednione natężenia ruchu z poszczególnych stanowisk pomiarowych dla danego dnia tygodnia z zachowaniem tej samej skali wartości, aby ułatwić ich porównywalność.

 

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu 2018 r. (dla wybranych stanowisk).

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu 2019 r. (dla wybranych stanowisk).

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Uśrednione tygodniowe wahania ruchu w kwietniu 2020 r. (dla wybranych stanowisk).

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Porównując wykresy z uśrednionymi tygodniowymi rozkładami ruchu w kwietniu, widać wyraźnie istotnie inną dystrybucję ruchu lekkiego - niezależnie od wielkości natężenia ruchu, które jest ok. 40% mniejsze.

Ruch lekki w kwietniu 2020 r. pozbawiony był charakterystycznego szczytu w piątek, krzywa ruchu w całym tygodniu roboczym ulegała tylko niewielkim zmianom. W weekendy z kolei obserwowany był istotny spadek natężenia ruchu w stosunku do standardowych tygodniowych rozkładów ruchu.

 

W przypadku pozostałych kategorii pojazdów, ogólna dystrybucja ruchu w tygodniu nie jest zaburzona, mamy tutaj do czynienia ze spadkami wielkości natężeń.

Dodatkowo, na kolejnych dwóch wykresach zestawiono tygodniowe wahania ruchu w całym minionym miesiącu, dzień po dniu.

 

 

Kwiecień - dzień po dniu

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Powyższe wykresy potwierdzają wcześniejsze wnioski dotyczące wykresów z uśrednionymi tygodniowymi wahaniami ruchu. W przypadku większości kategorii ruch w całym okresie utrzymuje się na o wiele niższym niż normalnie poziome, przy czym poszczególne tygodnie są do siebie dość podobne.

 

W ostatnich dniach kwietnia, na analizowanych stanowiskach pomiarowych, zarejestrowano istotny przyrost liczby samochodów osobowych (do poziomu ok. 490 tys. poj./dobę) związany ze zmniejszaniem ograniczeń oraz weekendem majowym, natomiast liczba samochodów ciężarowych z naczepami na razie nie ulega większym zmianom, nadal pozostając ok. 10-20 tys. poj./dobę niższa od tej rejestrowanej w latach ubiegłych (115-125 tys. poj./dobę w dniu roboczym). Wyraźnie widoczny jest także znaczny spadek ruchu, jaki miał miejsce w okolicy Świąt Wielkanocnych w tym roku.

 

Mniej ograniczeń, więcej pojazdów

W ostatnim czasie widoczny jest wzrost wielkości ruchu pojazdów ogółem, na co wpływ ma stopniowe zmniejszanie ograniczeń i związany z tym większy ruch samochodów osobowych.

GDDKiA 

 

W związku z powyższym w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych wzrostów ruchu lekkiego.

 

Analizując i przetwarzając dane, zwracamy uwagę na wiele czynników

Porównując wyniki z latami ubiegłymi, należy mieć na uwadze, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników w tym: rozwoju ekonomicznego zarówno w kraju jak i za granicą, zmian w sieci drogowej, zmian w opłatach drogowych, warunków pogodowych, układu dni świątecznych w kalendarzu (Wielkanoc: 1 kwietnia 2018 r., 21 kwietnia 2019 r., 12 kwietnia 2020 r.), ferii zimowych, imprez lokalnych, dni targowych. Nie bez znaczenia są również okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych. Analizując zmiany ruchu na poszczególnych stanowiskach, należy uwzględniać wszystkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na wielkość ruchu.