viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Rozpoczynają się elektroniczne konsultacje społeczne dla wschodniej obwodnicy Tarnowa.

06-05-2020

Rozpoczynają się konsultacje społeczne na etapie wykonania dokumentacji projektowej, a dokładnie koncepcji programowej, dla zadania: „Przełożenie drogi krajowej nr 73 w Tarnowie umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł „Tarnów-Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”)”. Projektowana droga będzie wschodnią obwodnicą Tarnowa. Z uwagi na epidemię koronawirusa konsultacje odbędą się drogą elektroniczną.

Elektroniczne konsultacje społeczne odbywać się będą od 07.05.2020 r. do 24.05.2020 r. Dokumentacja projektowa wraz z ankietą zamieszczona będzie na stronie internetowej GDDKiA Oddziału w Krakowie oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnów, z możliwością jej pobrania. Wypełnione ankiety wyrażające opinie i uwagi w sprawie przyjętych rozwiązań mieszkańcy mogą kierować drogą elektroniczną do wykonawcy dokumentacji projektowej, do dnia 24.05.2020 r., na adresy mailowe: dkozlik@ayesa.com i biuro@kdmprojekt.pl

 

W dniach 13.05.2020 r. i 20.05.2020 r. projektanci będą mieli dyżur telefoniczny, w godzinach 8.00 – 18.00. Można dzwonić pod numer: 530 128 970.

 

Przebieg drogi

Nowa droga zlokalizowana będzie na terenie miasta Tarnowa oraz gmin: Tarnów i Lisia Góra. Rozpocznie się przy węźle „Tarnów Północ”, na istniejącym rondzie, w ciągu ul. Wilczej i na odcinku 1,2 km pobiegnie w kierunku wschodnim. Następnie zmieni kierunek na południowy, omijając istniejące wysypisko śmieci od strony wschodniej. W dalszym przebiegu ominie las Lipie od strony wschodniej. Dalej droga przebiega estakadą nad drogą powiatową nr K 1371, linią kolejową nr 91 oraz ul. H. Marusarz w Tarnowie i po stronie zachodniej obok ogródków działkowych. Kierując się na wschód omija projektowane centrum handlowe przy ul. Lwowskiej. Koniec drogi włączono do istniejącego węzła drogowego „Lwowska” od strony zachodniej. Całkowita długość projektowanej drogi krajowej nr 73, wynosi 6,3 km.

 

Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 73, o dwóch jezdniach i dwóch pasach ruchu, obejmowała będzie:

• rozbudowę węzła drogowego „Lwowska”

• skomunikowanie projektowanej trasy z węzłem drogowym A4 „Tarnów Północ”,

• przebudowę dróg publicznych oraz skrzyżowań w niezbędnym zakresie,

• budowę dodatkowych jezdni wraz z placami do zawracania dla obsługi terenu przyległego,

• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

• przebudowę istniejącego odcinka DK73, w rejonie węzła „Lwowska”

• budowę dwóch wiaduktów drogowych, umożliwiających przeniesienie istniejących dróg gminnych nad projektowaną obwodnicą oraz estakady nad ul. Orkana i linią kolejową nr 91, w ciągu projektowanej drogi krajowej,

• budowę i przebudowę ciągów pieszych i oświetlenia drogowego,

• budowę ścieżek oraz przejazdów rowerowych w rejonie istniejącego ronda przy węźle drogowym A4 „Tarnów Północ”,

• budowę urządzeń i obiektów ochrony środowiska: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, zieleni izolacyjnej, kanałów technologicznych i systemu odwodnienia powierzchniowego

• przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją, w niezbędnym zakresie, a także budowę wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wschodnia obwodnica Tarnowa, w ciągu DK73 realizowana będzie w ramach programu „100 obwodnic”.

 

Kalendarium

13.04.2017 r. - wydanie decyzji środowiskowej DŚU przez RDOŚ, 

04.05.2017 r. - odwołanie mieszkańców Tarnowa i Woli Rzędzińskiej od DŚU, 

02.04.2019r. - oddalenie skarg na decyzję GDOŚ, decyzja DŚU stała się prawomocna,

31.05.2019r. - podpisanie aneksu z wykonawcą dokumentacji, wznawiającego prace projektowe, trwają prace nad koncepcją programową,

W latach 2024 – 2026 planowana jest budowa drogi.