viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Południowa Obwodnica Warszawy - prace są nieustannie realizowane na każdym zadaniu

07-05-2020

W tunelu na Ursynowie ukończono budowę stropu pośredniego, do mety zbliża się realizacja płyty dennej, a do wybrania pozostało jeszcze mniej niż 20 proc. ziemi. Szalowany jest też ostatni niewielki fragment stropu po wschodniej stronie tunelu metra. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych, a do połączenia ramion mostu pozostało jeszcze po 7 segmentów na każdej z podpór. Z kolei na ostatnim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy do ułożenia pozostało jeszcze ok. 3 km nawierzchni betonowej na każdej jezdni trasy głównej. Pomimo panującej pandemii, związanych z nią ograniczeń i restrykcji, prace trwają.

Już dziś możemy zobaczyć wizualizację trasy S2 po jej zrealizowaniu

 

Dzieje się nad i pod ziemią

Codziennie spod stropu tunelu przechodzącego pod Ursynowem (zadanie A) wyjeżdżają wywrotki z ziemią. Systematycznie też zasypywane są kolejne segmenty stropu na powierzchni, a nad częścią tunelu wykonano już docelowe zagospodarowanie terenu i przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowej jezdni ul. Płaskowickiej, trwają roboty przy ul. Gandhi. Zakończono już budowę stropu pośredniego w najgłębszej części tunelu przechodzącej pod metrem. Przypomnijmy, że w tunelu o długości 2,3 km strop pośredni jest na odcinku o długości ok. 600 metrów. Wybierana jest ziemia spod sekcji stropu pośredniego, co pozwoli również zakończyć prace przy płycie dennej tunelu, którą zaprojektowano na ok. 1/2 długości tunelu.

 

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Na pozostałej części trasy trwają prace przygotowawcze do układania kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Przygotowywane jest podłoże pod stabilizację cementem, wykonano też odcinek próbny stabilizacji.

 

Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód, a także zasypki przy estakadach łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy. Przy zachodnim portalu tunelu powstaje również budynek przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem. Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku to blisko 76 proc.

 

Przybywa segmentów konstrukcyjnych na zachodniej nitce mostu

Na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński trwa budowa konstrukcji drugiej nitki mostu przez Wisłę. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych. Na każdej z podpór wykonano do tej pory po 11 etapów betonowania, co oznacza, że do uciąglenia konstrukcji pozostaje jedynie 7 etapów nawisu (2 elementy podporowe i 2 zworniki). Z kolei na nitce północnej, gdzie konstrukcja mostu została połączona na przełomie lutego i marca bieżącego roku, wykonawca rozpoczął prace wykończeniowe.

 

Po wschodniej i zachodniej stronie mostu zakończono prace konstrukcyjne na prowadzących do niego estakadach, gdzie w chwili obecnej wykonywane są kapy chodnikowe, prace antykorozyjne i pozostałe roboty wykończeniowe. Po wawerskiej stronie odcinka wykonywane są nasypy, układana jest podbudowa z kruszywa i trwają roboty brukarskie na węźle Wał Miedzeszyński. Natomiast na Wilanowie, w ramach budowy węzła Przyczółkowa, realizowane są mury oporowe, kapy chodnikowe, jak również pozostały ustrój nośny wschodniej rampy kładki dla pieszych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi 80%.

 

Wawer - ponad połowa trasy głównej ma już nawierzchnię

Na węźle Patriotów, który jest częścią odcinka biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska (zadanie C), wykonywana jest żelbetowa konstrukcja tzw.  „wanny szczelnej”. Ponadto trwają prace przy wykonywaniu izolacji i kap chodnikowych. Przez całą dobę odwadniany jest wykop. Na obiekcie biegnącym po wschodniej stronie ul. Patriotów prowadzone są roboty wykończeniowe (układanie krawężników i izolacji). Rozpoczęto prace związane z budową wiaduktu po stronie zachodniej ul. Patriotów.

 

Na ciągu głównym trasy ułożono już prawie 9 km betonu (jezdnia prawa i lewa). Na estakadach biegnących przez Mazowiecki Park Krajobrazowy przygotowywana jest powierzchnia betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, czyli zabezpieczenia przed wnikaniem wody w głąb jego struktury. Trwają przygotowania do montażu ekranów oraz barier energochłonnych. W zakresie obiektów nad ulicami: Tuwałkowa, Mozaikowa, Zabawna i Izbicka - prowadzone są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonu. W ostatnim czasie na Mozaikowej wykonywano próbne obciążenie obiektu. Zaawansowanie rzeczowe sięga 80%.

 

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w organizacji ruchu są wprowadzane na poszczególnych odcinkach w miarę realizacji poszczególnych etapów prac.

Informujemy o nich na bieżąco na stronie internetowej kontraktu S2: http://www.pulawska-lubelska.pl/node/1036/.

W ostatnim czasie wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ostatnim odcinku biegnącym przez tereny Wawra, tj. od 30 kwietnia br. wprowadzony został ruch na rondo ul. Izbickiej/Przełęczy z jednoczesnym uruchomieniem nowej, docelowej lokalizacji pętli autobusowej przy cmentarzu, natomiast w poniedziałek (4 maja) zmieniła się organizacja ruchu na ul. Izbickiej – wydłużony został odcinek do ul. Kwitnącej Akacji, na którym odbywa się ruch wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

 

Na środkowym zadaniu B, w przyszłym tygodniu planujemy udostępnić kierowcom wiadukt biegnący wzdłuż ul. Sytej (Wilanów). Czekamy jeszcze na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przełożenie ruchu umożliwi wykonawcy kontynuację robót związanych z budową trasy głównej S2 pod obiektem. Jednocześnie na ul. Metrycznej ruch zostanie przełożony z lewej strony na prawą i będzie się odbywać jak dotychczas wahadłowo.

 

Na ursynowskim odcinku S2 dziś uruchomione zostało rondo na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Pileckiego, a ruch pieszy i rowerowy odbywa się po wschodniej stronie tego ronda.

 

S2 częścią Warszawskiego Węzła Drogowego

To trzeci i ostatni odcinek trasy S2 stanowiącej zachodnio-południową część Warszawskiego Węzła Drogowego. Przypomnijmy, że kierowcy użytkują ponad połowę obwodnicy okołowarszawskiej, w tym 24 km S8 pomiędzy węzłem Konotopa a węzłem Drewnica i 20 km S2 od Konotopy do Puławskiej wraz z łącznikiem do węzła Marynarska. Obecnie w realizacji jest prawie 25 km S2 i S17, a w przygotowaniu dokumentacji niespełna 14 km. Realizacja pełnego węzła drogowego umożliwi poprawę płynności ruchu, ułatwi kierowcom przemieszczanie się między dzielnicami Warszawy, a także usprawni ruch tranzytowy.

GDDKiA