viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Profesjonalne badania i systematyczna poprawa stanu dróg krajowych

08-05-2020

Blisko 62 proc. dróg w zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2019 roku było w stanie dobrym. Mimo coraz większego natężenia ruchu i eksploatacji dróg, zanotowaliśmy wzrost liczby tras w dobrym stanie o ok. 800 km w stosunku do roku 2018. W pierwszym półroczu każdego roku publikujemy raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych - zapraszamy do lektury.

  • Raport za rok 2019 - tutaj 
  • Drogi krajowe z roku na rok w lepszym stanie. Jest coraz lepiej, ale pracujemy dalej dla jeszcze lepszego komfortu Państwa podróży.
  • Profesjonalne badania nawierzchni to jedyne źródło danych do opracowania wiarygodnego i rzetelnego raportu o stanie dróg.

Które drogi i jak badamy?

Tylko dokładne badania przeprowadzone bezpośrednio na danej nawierzchni mogą być źródłem wiarygodnego i rzetelnego raportu na temat jakości danej drogi. Wszelkie inne opracowania obarczone są błędem, a ich wyniki nie odzwierciedlają realnej jakości infrastruktury drogowej i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Szczególnie dotyczyć to może badań ankietowych opartych na subiektywnych ocenach.

 

Dlatego corocznie na drogach znajdujących się w zarządzie GDDKiA, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, wykonujemy profesjonalne pomiary, mające na celu zbadanie stanu technicznego ich nawierzchni. Są to drogi krajowe (w tym drogi ekspresowe i autostrady), z wyłączeniem tych przebiegających przez miasta na prawach powiatu bądź płatnych odcinków autostrad koncesyjnych, które pozostają poza zarządem GDDKiA.

 

Do badań wykorzystujemy dedykowany dla poszczególnych parametrów nawierzchni sprzęt pomiarowy. Należą do nich m.in. profilografy laserowe RSP, zestawy SRT-3, zestawy FWD, jak również zestawy wykorzystywane do automatycznej oceny nawierzchni pod względem stanu spękań.

 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

 

Całą sieć dróg znajdujących się w zarządzie GDDKiA podzielono na krótsze fragmenty, zazwyczaj 50-metrowe odcinki diagnostyczne, podlegające klasyfikacji pod względem stanu technicznego. Na podstawie m.in. map prezentujących stan techniczny nawierzchni, na wszystkich zarządzanych przez GDDKiA drogach, planujemy prace remontowe z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby stale utrzymywać drogi w jak najlepszym stanie.

 

Wyniki na podstawie profesjonalnych i dokładnych pomiarów

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych oceniany jest na podstawie wyników pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni jezdni gromadzonych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy autostrad płatnych. Dane o stanie technicznym nawierzchni dróg wraz z m.in. informacjami o ruchu pojazdów i wypadkach, są istotnym elementem wykorzystywanym w procesie zarządzania drogami przez każdego z zarządców.

 

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych, według stanu na koniec 2019 roku, zarządzanych przez:

  • GDDKiA, o długości 17 744 km (22 046 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),
  • koncesjonariuszy, m.in. odcinki autostrad A1, A2 i A4 o łącznej długości 468 km (936 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Raport nie obejmuje odcinków dróg krajowych, którymi nie zarządza GDDKiA, czyli m.in. odcinków dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu, z wyłączeniem dróg ekspresowych (klasy S) i autostrad (klasy A).

 

Wyniki za 2019 rok

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry, które wypływają na ocenę ogólną, stan nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2019 roku, w odniesieniu do długości w rozwinięciu na jedną jezdnię, wygląda następująco:

 

GDDKiA 

Rysunek. Ogólna ocena stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2019 roku

 

W zakresie oceny użytkowej, w której brane są pod uwagę wyłącznie parametry wpływające na komfort jazdy użytkowników oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na koniec 2019 roku długość sieci dróg krajowych w stanie dobrym - na poziomie pożądanym - wyniosła 66,4%.

 

GDDKiA 

Rysunek. Użytkowa ocena stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2019 roku

 

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, w ciągu ostatnich lat ulega systematycznej poprawie. W 2019 roku wszystkie kluczowe parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni (równość podłużna, głębokość koleiny, stan spękań, współczynnik tarcia), które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, również uległy poprawie.

 

Biorąc pod uwagę, że aktualnie aż ponad 500 km odcinków dróg jest w trakcie remontów lub przebudów, pokazuje to skalę zaangażowania GDDKiA w poprawę stanu nawierzchni. Co więcej pokazuje to również pozytywną tendencję poprawy stanu technicznego dróg krajowych.

 

Efektem działań GDDKiA jest m.in. zmniejszenie liczby odcinków dróg w stanie złym i niezadowalającym na korzyść odcinków w stanie dobrym. Przebieg tego procesu w latach 2001-2019 (wybrane rozkłady %) zaprezentowano na rysunku:

 

GDDKiA 

Rysunek. Procentowy rozkład ocen stanu nawierzchni dróg krajowych w wybranych latach
w okresie 2001-2019

 

W 2001 r. udział odcinków w stanie złym przekraczał o 5,5% udział odcinków w stanie dobrym. Od 2002 r. notowany jest przeważnie, z pewnymi wahaniami, wzrost długości odcinków w stanie dobrym w stosunku do długości odcinków w stanie złym. W porównaniu do roku 2018, w roku 2019 zanotowano wzrost stanu dobrego nawierzchni o 2,4%.