Oddział Rzeszów

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiA- zakończone

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 77 - TRYŃCZA

12-11-2006
Lipnik – Przemyśl w km 111 + 719 z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. TRYŃCZA

 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 77
Lipnik – Przemyśl w KM 111 + 719
z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska
w m. Tryńcza w  ramach projektu SPO-T
nr SPOT/2.3/155/05-22


REALIZATORZY INWESTYCJI

ZAMAWIAJĄCY: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Warszawa
WYKONAWCA: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.  z siedzibą w Jarosławiu
PODWYKONAWCY: 1. Firma „SANAKIEWICZ” Sp. z o.o. Szówsko –  przebudowa gazociągu,  
2. Usługowy Zakład  „WOD-KAN-GAZ” Józef Lis z Przeworska  –  kanalizacja deszczowa,
3. WIMED z Tuchowa – oznakowanie poziome
PROJEKTANT: Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „KLOTOIDA”
ul. Płk.St. Dąbka 8 ;  30 – 732 Kraków
KIEROWNIK PROJEKTU: Wiesław Futoma - GDDKiA  Oddział w Rzeszowie
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: Konsorcjum firm: DHV i DRO-KONSULT  Warszawa ul. Domaniewska
INŻYNIER PROJEKTU: Jerzy Młynarczyk – DHV + DRO-KONSULT W-wa
INSPEKTORZY KONTRAKTU: Władysław Rosół – roboty drogowe
Aleksander Kontek – roboty gazowe i kanalizacja deszczowa
KIEROWNIK BUDOWY: Piotr Dubiel – JPRDiM S.A.  w Jarosławiu

CZAS REALIZACJI KONTRAKTU

- 4 miesiące od daty rozpoczęcia robót;


WAŻNIEJSZE TERMINY KONTRAKTU

-   Data podpisania umowy                  -   25.05.2006 r.
-   Data przekazania terenu budowy     -  20.06.2006 r.
-   Data rozpoczęcia robót                   -  23.06.2006 r.
-   Data zakończenia robót                  -   21.10.2006 r.


WARTOŚĆ ROBÓT

Wartość zrealizowanych robót wyniosła: 1 390,9  tys. zł. (netto), tj. 1 696,9  tys. zł. (brutto);


WAŻNIEJSZE TERMINY KONTRAKTU

Środki Krajowego Funduszu Drogowego – 1,7 mln PLN (z czego 61% sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport);
Urząd Gminy w Tryńczy sfinansował wykonanie zasilania i oświetlenia skrzyżowania;
Dokumentację projektową opracowała Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „KLOTOIDA” z Krakowa. Koszt opracowania dokumentacji został sfinansowany po połowie przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Oddział GDDKiA w Rzeszowie.


ZAMIERZENIA INWESTYCJI:

Przebudowa na skrzyżowanie typu "małe rondo" wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych wokół ronda i budową nowej zatoki autobusowej, przy drodze krajowej.


WAŻNIEJSZE TERMINY KONTRAKTU

• budowę małego ronda, w miejscu skrzyżowania zwykłego, czterowylotowego (średnica zewnętrzna ronda wynosi 40,0 m; średnica wyspy środkowej ronda - 26,0 m),
• budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,50 m wraz z wyspami azylu dla pieszych i rowerzystów, - budowę chodników, stanowiących kontynuację ciągów pieszo- rowerowych,
• budowę wysp oddzielających jezdnię ronda od ciągów pieszo-rowerowych,
• budowę zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 77,
• remont istniejących zatok autobusowych,
• przebudowę istniejącej nawierzchni
• budowę elementów odwodnienia powierzchniowego,
• budowę oświetlenia wraz z zasilaniem,
• przełożenie gazociągu dług. 155 mb,
• wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią,
 
Ponadto w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono na nowe całość oznakowania pionowego (łącznie 62 szt. znaków drogowych) wykonano także (będzie wykonane z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych) oznakowanie poziome  w nowej technologii grubowarstwowe masy chemoutwardzalne (łącznie m2  338) wraz z elementami odblaskowymi w osi jezdni i na krawężnikach – razem 136 szt.


W ZAKRESIE ROBÓT PRZEBUDOWANO

• kanalizację deszczową długości 99 mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 32 mb.
   studzienkami ściekowymi w ilości 6 szt. i osadnikami piaskowymi w ilości 6 szt,
• oświetlenie uliczne wraz z zasilaniem (sfinansowano staraniem Wójta Gminy Tryńcza),
• odcinek gazociągu wysokoprężnego – 155 mb
• zagospodarowanie zielenią wyspy centralnej ronda.

UZYSKANE EFEKTY

• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
• poprawa równości i szorstkości nawierzchni,
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego.

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

PICT0002_1_s.jpg    PICT0006_2_s.jpg 
     
PICT0005_3_s.jpg    PICT0004_4_s.jpg