INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Oddziały- zakończone

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 9

12-02-2006
Radom – Rzeszów – Barwinek z drogą powiatową Nr 375 Widełka – Hucisko w mieście Widełka

 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 9
Radom – Rzeszów – Barwinek
z drogą powiatową Nr 375 Widełka – Hucisko
w km 175 + 465 w m. Widełka


OGÓLNY OPIS INWESTYCJI

Droga krajowa Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek jest zaliczona do sieci dróg międzynarodowych prowadząc ruch na kierunku północ – południe klasy GP.
Przebudowywany odcinek przebiega przez województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, miejscowość Widełka.


INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


REALIZATORZY INWESTYCJI

ZAMAWIAJĄCY: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
INSPEKTOR NADZORU: Augustyn Majkut - GDDKiA Oddział w Rzeszowie
PROJEKTANT: Biuro Usług Budowlanych - Stalowa Wola - Andrzej Głąb
WYKONAWCA: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
LOKALIZACJA INWESTYCJI: od km 175+093 do km 175+655 - długość odcinka 562CZAS REALIZACJI: wrzesień 2005 r. – rozpoczęcie robót
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA ROBÓT: maj 2006 r.

W miesiącu grudniu 2005 r. z powodu nastania warunków atmosferycznych uniemożliwiających dalszą realizację robót drogowych wprowadzono przerwę zimową.

ROBOTY W TOKU


zdjecie1_s.jpg
Wysepka na skrzyżowaniu z drogą powiatową  

 
zdjecie2_s.jpg
w-wa wiążąca dr Nr 9  

     

zdjecie3_s.jpg
Przebudowana zatoka autobusowa  

 
zdjecie4_s.jpg
w-wa wiążąca dr Nr 9  

ASORTYMENT WYKONANYCH ROBÓT

Roboty drogowe - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1 670 m2
- Podbudowa pomocnicza z kamienia łamanego gr. 15 cm - 1 778 m2
- Podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/25 o gr. 10 cm - 2 793 m2
- Podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/25 o gr. 18 cm - 1 670 m2
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6 cm - 5 773 m2
Kanalizacja deszczowa - Rów kryty z rur o średnicy ø 60 cm - 400 m
- Przykanaliki z rur PCV ø 20 cm - 117 m
- Studnie rewizyjne o średnicy ø 1,2 m - 15 szt
- Studzienki ściekowe betonowe ø 500 - 30 szt
Przebudowa sieci i urządzeń obcych - Przebudowa kolizji teletechnicznych - 1 kpl
- Przebudowa sieci energetycznych
  a) demontaż linii napowietrznych
  b) wykonanie linii niskiego napięcia
Oświetlenie drogowe - Rozbudowa oświetlenia drogowego o długości 339 m

 


zdjecie5_s.jpg
Warstwa wiążąca na wykonanym nasypie  

 
zdjecie6_s.jpg
Kanalizacja deszczowa - kratka ściekowa studzienka rewizyjna  

Roboty wykonane w 2005 roku prowadzone były pod ruchem. Ruch odbywał się wahadłowo kierowany sygnalizacją świetlną.
 

ASORTYMENT ROBÓT DO WYKONANIA W 2006 r.

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna – 5 772 m2
2. Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej – 1 495 m
3. Budowa wysp kanalizujących na skrzyżowaniu – 263 m2
4. Oznakowanie pionowe i poziome – 855 m2/ 22 szt
5. Wyrównanie i uzupełnienie poboczy – nawierzchnia gruntowa z mieszanką żwirową – 299 m2
6. Humusowanie z obsianiem skarp –3 510 m2

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Droga z kierunku Rzeszowa do Widełki_s.jpg
Droga z kierunku Rzeszowa do Widełki  
 
Wyjazd z drogi powiatowej_s.jpg
Wyjazd z drogi powiatowej  

Przebudowe skrzyżowanie w kierunku_s.jpg
Przebudowe skrzyżowanie w kierunku m. Kolbuszowa