viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Tygodniowy raport z budowy S19 na Podkarpaciu

20-05-2020

Z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych trwają roboty na budowie drogi ekspresowe S19 na Podkarpaciu.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.), prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie pni oraz prace geodezyjne polegające na tyczeniu pasa drogowego budowanej drogi ekspresowej S19. Trwa odhumusowanie, wykonywanie nasypu i wykopu w pasie drogowym S19. Prowadzone są również prace przygotowawcze podłoża pod nasyp drogowy trasy głównej oraz nad platformami roboczymi pod palowanie na dwóch obiektach: wiadukt WD06 i most MS01. Trwają prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) prowadzi prace przygotowawcze, w tym m.in. karczowanie pni. Realizowane są również prace nad odhumusowaniem i wykonaniem nasypów w pasie drogowym S19.  Trwają prace nad betonowaniem korpusu przyczółka na obiektach w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, a na moście nad rzeką San prace zbrojarskie przyczółka P1. Betonowanie i prace zbrojarskie realizowane są na wiadukcie 07WD, a prace fundamentowe pod budowane obiekt: wiadukt 12WD i przejście dla zwierząt 01 PZŚd. Przebudowywane są kolizje branżowe.

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ) prowadzi prace związane z odhumusowaniem w pasie drogowym S19, prace budowlane przy nasypach i wykopach drogowych oraz przebudowy kolizji branżowych. Kontynuuje prace na obiekcie w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 (lokalizacja: 10WS w węźle Rudnik nad Sanem). Na wiadukcie 14WD w ciągu drogi ekspresowej S19 kontynuowane są prace zbrojarskie oraz trwa betonowanie. Rozpoczęto prace przy wiadukcie WS11. Trwają roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach robót drogowych kontynuuje prace na trasie głównej S19 w zakresie odhumusowania, profilowania i zagęszczania podłoża. Na drogach serwisowych wykonuje prace w zakresie wykopów i nasypów oraz frezowania, natomiast na drodze technologicznej kontynuuje układanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie. W ciągu drogi krajowej DK19 wykonywane jest profilowanie i zagęszczanie poboczy drogi objazdowej.

 

Na obiektach przejść dla zwierząt średnich kontynuowane są prace ziemne, montaż zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych dla podpór. Wykonano montaż zbrojenia i betonowanie dla korpusów przyczółków i skrzydeł. Na wiadukcie drogowym nr 18WD rozpoczęto zbrojenie przyczółków, wykonano w całości montaż filarów a następnie przystąpiono do ich betonowania.

 

Ponadto trwa przebudowa kolizji branżowych w zakresie układania linii kablowych kolizji e12 elektroenegetycznej jak również układanie wodociągu na odcinku W2.5-W2.4, montowanie wpustów ściekowych i studni betonowych kanalizacji deszczowej. W zeszłym tygodniu realizowano także przebudowę drenażu melioracji oraz budowę i przebudowę rurociągów i linii napowietrznych sieci telekomunikacyjnej.

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.), kontynuuje odhumusowanie terenu i wykonywanie nasypów oraz wykopów drogowych.

W zakresie branży mostowej kontynuowany jest montaż zbrojenia ław fundamentowych oraz ich betonowanie dla obiektów 17PZM, 17.1PZM i 17.2PZM (przejścia dla zwierząt małych) oraz montaż zbrojenia korpusów przyczółków obiektu 27WS (wiadukt w ciągu drogi ekspresowej).Trwa skuwanie głowic pali pod podpory. Wykonano także próbne obciążenia dynamiczne pali fundamentowych.

Ponadto, kontynuowane są prace związane z przebudową kolizji branżowych i układaniem sieci.

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Oczekujemy na wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

 

GDDKiA