viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Jaka jest prawda o realizacji trasy S10 Bydgoszcz - Toruń

26-05-2020

Informacja o przygotowaniach do realizacji drogi ekspresowej S10.

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych zarzutów dotyczących przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem informujemy, że ta trasa znajduje się na liście rezerwowej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), a także jest wśród odcinków dróg skierowanych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Po pierwsze Studium Korytarzowe

Pierwsze prace przygotowawcze na tym odcinku trasy S10 rozpoczęto w 2010 roku od podpisania umowy na prace studialne i wykonania opracowania — Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną wskazujące najlepsze korytarze przebiegu drogi ekspresowej. W 2014 roku prace z przyczyn niezależnych od GDDKiA zostały przerwane (lider konsorcjum projektowego ogłosił upadłość, a partner, który początkowo przejął zobowiązania wynikające z umowy, potem od niej odstąpił). Należy przy tym zaznaczyć, że opracowane wówczas dokumenty nie były gotową dokumentacją projektową, a jedynie bardzo wstępnym studium, w którym wskazano, którędy można poprowadzić drogę ekspresową.

 

GDDKiAKolejny krok - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

Projektowanie wznowiono w listopadzie 2016 roku, kiedy to została podpisana umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

 

W toku prac nad STEŚ analizowano kilka wariantów przebiegu drogi ekspresowej, w tym warianty po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 10. Jeżeli chodzi o sam wybór wariantu to działające na zlecenie GDDKiA biuro projektowe opracowało analizę wielokryterialną, w której dokonano oceny wariantów trasy pod kątem czterech grup kryteriów, tj. czynników ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych. Na odcinku od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Zachód najkorzystniejszym okazał się wariant zlokalizowany po stronie południowej istniejącej drogi krajowej nr 10 i został przez GDDKiA rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 

Wniosek i wydanie decyzji środowiskowej

Stosowny wniosek o wydanie DŚU wraz z ustaleniem zakresu Raportu środowiskowego został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w grudniu 2016 r. Opracowany Raport środowiskowy został natomiast złożony w RDOŚ w Bydgoszczy w styczniu 2019 r. Rekomendowany wariant został zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzją z 24 lutego 2020 r.

 

GDDKiA Co dzieje się obecnie?

Wydanie tej decyzji umożliwiło GDDKiA kontynuację prac przy dokumentacji potrzebnej do realizacji trasy S10, tj. przeprowadzenie badań geologicznych oraz przygotowanie elementów koncepcji programowej. Obecnie trwają prace w terenie między Bydgoszczą a Toruniem przy wykonywaniu sondowań i odwiertów potrzebnych do opracowania geologicznej części dokumentacji projektowej. Planujemy jeszcze w tym roku zakończyć prace związane z tą dokumentacją.

 

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Droga ekspresowa S10 (wraz z trzema odcinkami trasy S6) została w 2018 r. zakwalifikowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Oznacza to, że w drodze konkurencyjnego naboru wybrany zostanie podmiot (partner) prywatny, który przygotuje projekt budowlany, wybuduje trasę i będzie ją utrzymywał przez określony czas w zamian za tzw. „opłatę za dostępność”, która będzie finansowana ze środków Skarbu Państwa.

 

Obecnie GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu dla pierwszego, pilotażowego odcinka w formule PPP - drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Kolejnym odcinkiem, dla którego zostanie wyłoniony Partner prywatny, jest właśnie odcinek drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Wykorzystamy przy tym wiedzę i doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu pilotażowego (S6 OMT).