viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Tygodniowy raport z budowy S19 na Podkarpaciu

27-05-2020

Z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych trwają roboty na budowie podkarpackich odcinków drogi ekspresowej S19.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.), prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie pni. Trwa odhumusowanie, wykonywanie nasypu i wykopu w pasie drogowym S19. Przeprowadzono również prace przygotowawcze podłoża pod nasyp drogowy trasy głównej oraz prace przygotowawcze nad platformami roboczymi pod palowanie na trzech obiektach (wiadukt 02WD, wiadukt 11WS i wiadukt 34WS). Wykonywane są też wykopy pod fundamenty i kolumny DSM na podporach C i B wiaduktu 06WD. Trwają prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) prowadzi prace przygotowawcze, w tym m.in. karczowanie pni i porządkowanie terenu po wycince drzew. Realizowane są również prace nad odhumusowaniem i wykonaniem nasypów w pasie drogowym. Trwają prace betoniarskie i zbrojarskie na przyczółkach oraz montaż rusztowania ustroju nośnego na moście nad rzeką San. Na obiekcie w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, jak i na pozostałych obiektach mostowych, kontynuowane są prace zbrojarskie i betoniarskie.  Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ) prowadzi prace związane z odhumusowaniem w pasie drogowym S19 oraz prace budowlane przy nasypach i wykopach drogowych. Kontynuuje prace zbrojarskie na obiekcie w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 (lokalizacja: 10WS na węźle Rudnik nad Sanem) oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na obiekcie mostowym w ciągu drogi ekspresowej S19 (Obiekt 14WD). Kontynuuje prace nad wykopem pod obiekty WS11 i WS12. Trwa montaż przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach robót drogowych kontynuuje prace na trasie głównej S19 w zakresie odhumusowania oraz wykonywania nasypów i wykopów. Na trasie głównej rozpoczął układanie przepustów stalowych pod koroną drogi. Na drogach serwisowych wykonuje prace w zakresie wykopów i nasypów, natomiast na drodze technologicznej kontynuuje układanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie.

 

Z branży mostowej, na przejściu dla zwierząt małych nr 8PZM trwa budowa ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego płyty dennej. Na przejściach dla zwierząt średnich rozpoczęto prace przy budowie obiektu nr 16 PZŚd w zakresie wytyczenia geodezyjnego, wykonania wykopów i podbudowy z betonu konstrukcyjnego pod ławy podpór nr 1 i 2. Kontynuowane są prace przy budowie pozostałych przejść gdzie trwa montaż zbrojeń przyczółków podpór oraz ich betonowanie. Na obiekcie 24PZŚg trwa wykonywanie dodatkowo wzmocnienia podłoża pod podporę, a na przejściu dla zwierząt dużych prace ziemne, betonowanie ławy oraz montowanie zbrojenia filarów na podporze P3. Na wiadukcie drogowym nr 18WD kontynuowane jest zbrojenie przyczółków dla podpór. Rozpoczęto prace przy budowie wiaduktu drogowego o numerze 21WD.

 

Wykonawca realizuje także przebudowę branży melioracyjnej w zakresie przebudowy drenażu melioracyjnego oraz umocnienia dna i skarp na cieku Stary Kanał. Kontynuuje układanie wodociągu, budowę rurociągu kablowego oraz linii napowietrznych dla sieci telekomunikacyjnej.

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.), kontynuuje odhumusowanie terenu i wykonywanie nasypów oraz wykopów drogowych. Rozpoczął też wymianę gruntów słabonośnych i prace związane z wykonaniem kolumn piaskowo – żwirowych.

 

W zakresie branży mostowej kontynuowany jest montaż zbrojenia ław fundamentowych oraz ich betonowanie dla obiektów 17PZM, 17.1PZM i 17.2PZM (przejścia dla zwierząt małych). Trwają też prace nad wykonaniem izolacji ław fundamentowych dla przejścia dla zwierząt małych (obiekt 17PZM) oraz wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 27WS. Wykonano kolejne platformy robocze pod palownice dla wiaduktu w ciągu drogi publicznej (obiekt 34WD). Wykonawca rozpoczął wbijanie pali fundamentowych dla obiektu 29PZŚd (przejście dolne dla zwierząt średnich) i wykonał próbne obciążenia dynamiczne pali fundamentowych..

 

Ponadto, trwają prace związane z przebudową kolizji branżowych i układaniem sieci.

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Oczekujemy na wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

 

GDDKiA