viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Szybciej i wygodniej po drogach woj. dolnośląskiego

18-06-2020

Sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. Naszym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie w realizacji są trzy odcinki drogi ekspresowej S3.

 

S3 węzeł Kaźmierzów – węzeł Lubin Północ.

Na północ od autostrady A4 trwają prace przy budowie ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Na jezdni pomiędzy Polkowicami, a Lubinem układana jest masa bitumiczna, wykonywane jest zbrojenie obiektów, skarpowanie oraz prace poprawkowe. Przypomnijmy, że to odcinek realizowany wcześniej przez konsorcjum, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy. Obecny Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

 

S3 Bolków – Lubawka (granica państwa)
Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km. Wykonawcy obu odcinków złożyli wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i oczekują na wydanie decyzji, aby móc rozpocząć roboty w terenie. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w I połowie 2022.

 

Inwestycja dofinansowana ze środków UE.  

GDDKiA 

 

Kolejne inwestycje na etapie przygotowania. Kluczowe S5, S8 i A4
Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4. Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad m.in. nie posiada pasa awaryjnego (występuje on tylko na krótkich odcinkach), brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe. Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi dla autostrad jest dla nas sprawą pilną i niezwykle ważną.  

 

W tym celu prowadzimy prace nad studium korytarzowym, polegające na analizie wariantów budowy autostrady w nowym śladzie lub rozbudowy w istniejącym przebiegu do przekroju 2 razy 3 pasy ruchu plus pas awaryjny.

Przypomnijmy, że 25 września 2019 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa.

 

Ze względu na wzajemne oddziaływanie nowych korytarzy A4 Wrocław - Krzyżowa i wprowadzonego powyższym rozporządzeniem, nowego przebiegu S5, analizy zostały rozszerzone o studium korytarzowe nowej drogi ekspresowej S5 do połączenia z drogą ekspresową S3.

 

Obecnie opracowywane jest Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno–Ekonomiczno–Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i jednocześnie Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków, uwzględniając i włączając się w zaprojektowany przebieg drogi ekspresowej S8 Wrocław-Łagiewniki, dla której planowane jest w najbliższych miesiącach wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przebiegi korytarzy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie, są analizowane wspólnie w różnych kombinacjach. Studium Korytarzowe A4 wraz z Analizą TEL wskaże nam możliwości rozbudowy istniejącej autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa, bądź budowy autostrady w nowym korytarzu, a Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków wskaże możliwe warianty przebiegu drogi S5. Końcowe opracowanie, zawierające analizę wielokryterialną, pozwoli na wybranie dalszego kierunku działania dot. projektowanych korytarzy wzajemnie oddziaływujących na siebie dróg: autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem dokumentacja na etapie Studium Korytarzowego dla dróg A4 i S5 zakończy się w drugiej połowie 2020 roku. Na podstawie ww. opracowania GDDKiA podejmie decyzję odnośnie dalszych działań i zlecenia kolejnych stadiów dokumentacji.

 

Dobiegają końca również prace Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych dla budowy drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka. Projektant przedstawił możliwe warianty przebiegu trasy poddając je analizie wielokryterialnej. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Złożenie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o wydanie decyzji środowiskowych dla wszystkich trzech odcinków planowane jest w lipcu i na początku sierpnia 2020 r. Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) - Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice - Kłodzko. W czasie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych odbędą się konsultacje społeczne.

 

Dolnośląskie obwodnice w Programie 100 obwodnic

Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Są to: obwodnica Głogowa w ciągu DK12, obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3, obwodnica Legnicy w ciągu DK94, obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, obwodnica Milicza w ciągu DK15, obwodnica Oławy w ciągu DK94 oraz obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

 

Obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) dla obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach: głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy Głogowa, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii dotyczących tego przedsięwzięcia.

 

Trwa również opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest również do przygotowania Projektu Budowlanego (PB) wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także Projektu Wykonawczego (PW) oraz Dokumentacji Przetargowej (DP). Oprócz prac projektowych nad STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa prowadzone są wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej.

 

22 kwietnia br. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Oławy, a 3 czerwca otworzyliśmy oferty. Komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą prac projektowych.

 

Obwodnica Legnicy z uwagi na swój przebieg na terenie miasta Legnica (miasta na prawach powiatu), jak i gminy Legnickie Pole, musi być realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. W związku z powyższym 11 lutego br. pomiędzy Gminą Legnica a GDDKiA podpisane zostało Porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej obwodnicy.

 

Oprócz obwodnic ujętych w Programie 100 obwodnic, realizujemy również obejścia ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Od 21 grudnia ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Bolkowa o długości prawie 8 km. Inwestycja zakończyła się cztery miesiące przed terminem kontraktowym. Obecnie trwa również budowa obwodnicy Wałbrzycha, realizowana przez GDDKiA oraz Prezydenta Wałbrzycha.

 

Mapa drogowa Dolnego Śląska wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. To zarówno zupełnie nowe trasy, jak S5 czy S8, ale również przebudowy odcinków istniejących np. przebudowa A18 Krzyżowa - Golnice czy rozbudowa DK35 Pszenno - Szczepanów i Świebodzice - Słotwina. Wszystkie nasze działania zmierzają do osiągnięcia spójnego i optymalnego układu komunikacyjnego na Dolnym Śląsku.