viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Inwestycje w rozwój sieci drogowej na Podkarpaciu

18-06-2020

Na Podkarpaciu trwa dynamiczny rozwój sieci nowych dróg. Autostrada A4 otworzyła nasz region na trasie wschód – zachód. Teraz czas na kierunek północ – południe. W realizacji jest ponad 54 km drogi ekspresowej S19, a kolejne 85 km jest w przygotowaniu. Początkiem roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę Sanoka (DK28), a budowa (obwodnica Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta) i przygotowania kolejnych są w toku.

S19 Lublin-Rzeszów

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Połączenie przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9. 

 

Na Podkarpaciu prace w terenie prowadzone są na pięciu odcinkach realizacyjnych, o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID):

- Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,

- Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł,

- Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,

- Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł,

- Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł.

 

Na ostatni ok. 8 km odcinek na trasie Lublin-Rzeszów, tj. odc. Kamień - Sokołów Małopolski Północ (wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.), trwa jeszcze postępowanie związane z wydaniem przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID.

GDDKiA

S19 Rzeszów-Barwinek 

W przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Przetarg na realizację w systemie “Projektuj i buduj” pierwszego odcinka, węzeł Rzeszów Południe - węzeł Babica jest w toku (po wyborze najkorzystniejszej oferty). Jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę z wykonawcą. Na pozostałych czterech odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie.

 

W tym roku planujemy także odebrać koncepcje programowe (KP) opracowane dla odcinków Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla, a następnie ogłosić przetargi na realizację tych odcinków, które wspólnie stanowić będą swoistą obwodnicę Miejsca Piastowego.

 

S19 Rzeszów Południe – Barwinek (długość 85,2 km)

1. Rzeszów Południe – Babica, długość - 10,3 km, obecny etap: przetarg, po wyborze najkorzystniejszej oferty,

2. Babica – Domaradz, długość - 23,5 km, obecny etap: opracowanie KP,

3. Domaradz – Miejsce Piastowe długość - 22,7 km, obecny etap: opracowanie KP (odcinek podzielony na: Domaradz-Iskrzynia i Iskrzynia-Miejsce Piastowe),

4. Miejsce Piastowe – Dukla, długość - 10,4 km, obecny etap: opracowanie KP,

5. Dukla – Barwinek, długość 18,3 km Obecny etap: opracowanie KP.

GDDKiA 

 

 

 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km - oddane do ruchu (od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe)

54,2 km - w realizacji (projektuj i buduj)

85,2 km - w przygotowaniu (realizacja Koncepcji Programowej)

 

 

 

 

 

 

Obwodnice w budowie i przygotowaniu 

W styczniu tego roku udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Sanoka (DK28) o długości 7 km, dzięki której z centrum miasta wyprowadzony został ciężki ruch tranzytowy, a co za tym poprawiła się płynność ruchu w mieście. Szybciej też możemy dojechać w Bieszczady.

 

Intensywne prace trwają na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Na ponad 15-kilometrowej trasie w ciągu drogi krajowej nr 77 wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach. Zaawansowanie prac przekracza już 60 %. Koszt robót to ponad 199 mln zł, a ich zakończenie planowane jest na I kwartał 2021 r.

 

Prawie 40% sięga z kolei zaawansowanie prac na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 Łańcut – Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta), gdzie wykonawca m.in. układa warstwy bitumiczne. Zakończenie inwestycji o wartości ponad 115 mln zł zaplanowano na wrzesień 2021 r.

 

W przygotowaniu jest też osiem obwodnic ujętych w Programie budowy 100 obwodnic: obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73, obwodnica Jasła w ciągu DK73, obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28, obwodnica Pilzna w ciągu DK73, obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) a także obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77, obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 i obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9, dla których zatwierdzone zostały już Programy Inwestycji, co oznacza zielone światło dla rozpoczęcia prac nad studium korytarzowym.

 

Nie tylko duże inwestycje

Inwestycja w rozwój sieci drogowej to nie tylko te duże zadania, ale też realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych, takich jak: budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg.

 

Od połowy 2019 roku wyremontowaliśmy lub remontujemy prawie 45 km dróg krajowych, w tym m.in. odcinek DK19 Domostawa – Zdziary, Kamień – Górno, DK28 Siepietnica - Trzcinica, DK84 Sanok – Zagórz czy DK28 Przemyśl - Medyka. Poprawiamy też bezpieczeństwo, budując chodniki lub ciągi pieszo-rowerowe, jak na DK9 w Tarnowskiej Woli, Jadachach i Komorowie, DK77 na odcinku Orły – Żurawica czy DK94 w Korczowej, montując dodatkowe oznakowanie i oświetlenie przejść dla pieszych, jak choćby na DK19 w m. Kamień czy budując ronda jak na DK77 w m. Kopki.

 

Realizujemy też dużo zadań mostowych, poprawiając ich stan technicznych, remontując istniejące lub budując nowe obiekty. Zakończyliśmy remont mostu nad rz. Dęba w m. Nowa Dęba (DK9) oraz naprawiliśmy uszkodzone pasy dolne i węzły dźwigarów kratownicowych mostu przez rzekę Wisła w Nagnajowie (DK9). Aktualnie trwają i w tym roku zakończą się: rozbudowa DK19 wraz z budową mostu przez potok Rosielna w Jasienicy Rosielnej, budowa mostu przez potok Kobyle w m. Domaradz (DK19), budowa mostu przez potok w m. Sieniawa (DK28), remont mostu przez rzekę Mleczka w m. Przeworsk (DK94), remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze (DK19), budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica (DK19), o łącznej wartości ponad 50 mln zł.

Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć rozbudowę DK84 wraz z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w m. Stefkowa, rozbudowę DK94 wraz z przebudową mostu przez rzekę Stara Wisznia w Duńkowicach, rozbudowę DK28 wraz z budową mostu przez potok Pielnica w Zarszynie, remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba (DK9), remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie (DK73) oraz ogłosić przetarg na remont mostu przez rz. San w m. Radymno (DK94).