viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Małopolskie drogi krajowe coraz bardziej nowoczesne i bezpieczne

18-06-2020

Drogi ekspresowe są oczekiwane zarówno przez Małopolan, jak i kierowców przejeżdżających tranzytem przez region. Czekają na nie też turyści. Drogi te są budowane i oddawane do ruchu: S7 na południe i północ oraz S52 Północna Obwodnica Krakowa. Oczekiwane są także mniejsze inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i wyprowadzające ruch tranzytowy z miast i miejscowości. Dzięki programowi „100 obwodnic” na terenie województwa powstanie siedem nowych obwodnic. Przebudowane zostaną niebezpieczne skrzyżowania. Aktualnie w budowie i w trakcie procedury przetargowej jest prawie 85 km dróg ekspresowych i dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia, realizowana w ramach budowy S1.

Nowa „Zakopianka”, czyli górska droga ekspresowa S7 Lubień – Rabka Zdrój

W 2016 r. rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój. Piękna, widokowa i dwujezdniowa. Na odcinku ok. 16,7 km drogi, w tym 15,8 km ekspresowej, oprócz dwukomorowego tunelu o długości po 2,06 km każdej nitki, wybudowane jest 38 obiektów inżynierskich. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. Realizacja tej drogi jest spełnieniem oczekiwań wszystkich jadących pod Tatry i wracających w weekendowych zatorach.

 

Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK47, od węzła Zabornia do Chabówki. Na ponad 6-kilometrowy odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki, oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe Skomielna Biała i Zabornia, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady) oraz 4 małe obiekty na ciekach przy węźle Skomielna.

 

20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia odcinka S7 Lubień-Naprawa. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa powstają dwa miejsca obsługi kierowców: Lubień i Krzeczów, które zapewnią możliwość odpoczynku w trakcie podróży. Trwa jeszcze budowa lewej jezdni.

 

W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7 Naprawa- Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia 2020 r. Trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

 

Wiadukty, estakady, tunele to nie ekstrawagancja tylko konieczność, gdy buduje się drogę ekspresową w górach. Duże różnice wysokości i spadki terenu, niejednorodne skały, z których zbudowane są Karpaty Zewnętrzne, trudne warunki hydrologiczne, tereny osuwiskowe i rozproszona na całym obszarze zabudowa są wyzwaniami zarówno dla inżynierów projektujących, jak i budujących drogę ekspresową. Skomplikowana budowa geologiczna Karpat Zewnętrznych miała wpływ także na wybór metody drążenia tunelu. Pod względem geologicznym góry te zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego, czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka występują łupki, iłołupki i piaskowce, uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków. Raz są one zgodne z nachyleniem, innym razem przeciwne nachyleniu. Grunty są wrażliwe na dostęp tlenu i po odkryciu szybko wietrzeją. Grubość warstw różnych utworów wykazuje dużą różnorodność. Na łupkach wskutek dopływu wody powstają płaszczyzny poślizgowe, co sprzyja ruchom osuwiskowym. Już w trakcie budowy uaktywniły się osuwiska, które trzeba było zabezpieczać. Warunki hydrologiczne w obszarze budowy tunelu są trudne. Bardzo wysoki stan zwierciadła wód podziemnych w górotworze charakteryzuje się dużymi wahaniami.

 

Droga dwujezdniowa na Podhale nie skończy się w Rdzawce, będzie kontynuowana. 19 września 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej DK47 pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem, w formule „Projektuj i buduj”. Projekt jest gotowy i czekamy na wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Małopolskiego. Wykonawca jest przygotowany do rozpoczęcia budowy.

 

S7 od Krakowa w kierunku Warszawy

W 2017 r. oddany został do użytku 4,5 km odcinek S7 od węzła Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta z 700-metrowym mostem na Wiśle. Tym samych długość dróg ekspresowych w Małopolsce zwiększyła się do 22,5 km. Kontynuacją tej drogi jest odcinek S7 węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta) o długości ok. 18,3 km. Czekamy na wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Małopolskiego. Wniosek został złożony 2 stycznia 2020 r.

 

Pierwsza łopata na następnym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma wbita została 11 września 2019 r. Prace trwają nieprzerwanie, pomimo epidemii koronawirusa. Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej.

 

Trwa przygotowanie projektu wykonawczego dla drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem). Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na tym odcinku została podpisana 16 kwietnia 2020 r.

 

Przetarg na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) został ogłoszony 29 kwietnia 2020 r. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 26 czerwca 2020 r. Jest to ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski, na który ogłaszamy przetarg.

 

Po wykonaniu inwestycji Kraków i Warszawa zostaną połączone drogą ekspresową S7. Odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa ma 55,6 km długości, ale na czas realizacji został podzielony na mniejsze odcinki. Droga ekspresowa na tym terenie będzie jednocześnie pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa – w sieci dróg krajowych od maja 2016 r.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Północna Obwodnica Krakowa nie była przewidziana w sieci dróg krajowych. Dopiero zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52. Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne, a 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą, który wykona projekt i wybuduje drogę. Projekt jest gotowy. Wniosek o wydanie decyzji ZRiD został złożony do Wojewody Małopolskiego 2 stycznia 2020 r. Czekamy na wydanie decyzji. Wykonawca jest przygotowany do rozpoczęcia robót.

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość ponad 12 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także: dwa tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

 

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych z miasta, po północnej stronie (A4, DK79, DK94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.

 

Trwa jeszcze procedura przetargowa na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, którym jest obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP). Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP, która przebiegać będzie po nowym śladzie od S1 do istniejącej DK44. Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Wszystkie te czynności trzeba wykonać w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Budujemy w całym regionie

W trakcie budowy, przebudowy, projektowania i przygotowania dokumentacji jest 27 inwestycji, w tym m.in. dwujezdniowa DK75 Brzesko-Nowy Sącz, dla której rząd zwiększył finansowanie 16 czerwca 2020 r. o 1,7 mld zł. W przypadku tej inwestycji trwają prace dokumentacyjne i w tym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają prace dokumentacyjne dla S52 Beskidzka Droga Integracyjna, DK94 Kraków – Olkusz, rozbudowy DK79. Czekamy na wydanie decyzji ZRID dla rozbudowy do drogi dwujezdniowej odcinka DK94 Kraków – Modlnica. Trwa przygotowanie dokumentacji dla przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna.

 

Zbliża się ukończenie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73. Zakończono budowę węzła Niepołomice na A4. Trwają odbiory prac. W ciągu najbliższych dni węzeł oddany zostanie do użytku. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Inwestorem była GDDKiA. Węzeł Niepołomice powstał w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964, co umożliwia wjazd i zjazd z autostrady A4 na drogę wojewódzką stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób, powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów niż teraz. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000).

 

Zakończona została budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe. Pod koniec grudnia 2018 r. został oddany do użytku węzeł drogowy na skrzyżowaniu DK47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie. Usprawniło to znacznie przejazd pomiędzy Zakopanem i Nowym Targiem. Trwa przygotowanie dokumentacji dla obwodnic: Chełmca i Nowego Sącza w ciągu DK28, Zatora na DK44 i Zabierzowa na DK79.

 

W ramach Programu budowy 100 obwodnic powstaną obwodnice: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Chrzanowa i Tarnowa. Trwają konsultacje społeczne dotyczące wariantów przebiegu obwodnicy Piwnicznej Zdroju w ciągu DK87. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań projektowych dla obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73.

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami, węzły w Libertowie, Gaju, Krzyszkowicach i Myślenicach. 17 czerwca br. rozpoczęła się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na granicy miejscowości Zaborze i Oświęcimia na DK44.Trwa przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz – Muszynka w miejscowości Maciejowa. Od 20 maja 2020 r. kierowcy mogą korzystać z ronda, które powstało zamiast skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską). Skończyła się tym samym rozbudowa odcinka DK94 o długości 715 m wraz z budową ronda dwupasowego turbinowego, w miejscowości Modlnica, na terenie gminy Wielka Wieś pod Krakowem. Jednocześnie skończyły się problemy spiętrzeń ruchu w godzinach porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych w tym miejscu.

 

GDDKiA