viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Rozwój wielkopolskich dróg i plany na przyszłość

18-06-2020

 

W ostatnich latach na terenie województwa wielkopolskiego powstały ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące część korytarzy międzynarodowych, łączących ważne ośrodki europejskie. Każdy wybudowany kilometr drogi ekspresowej stał się olbrzymim impulsem dla rozwoju gospodarki regionu. Szczególnie jest to widoczne poprzez realizację inwestycji w okolicach węzłów drogowych. 

Działania na sieci w 2020 roku

 

 

Każdy wybudowany kilometr autostrady i drogi ekspresowej jest olbrzymim impulsem dla rozwoju gospodarki regionu. Szczególnie jest to widoczne poprzez realizację inwestycji w okolicach węzłów drogowych.

 

Pod koniec ubiegłego roku zostały udostępnione kierowcom trzy ostatnie odcinki drogi ekspresowej S5 łączące Poznań z Wrocławiem. Tym samym kierowcy mają do dyspozycji 160 km drogi ekspresowej S5 w Wielkopolsce:

 • Kleszczewo (A2) - Gniezno o długości 35 km
 • Kaczkowo - Korzeńsko o długości 29 km wraz z 9 km obwodnicą Bojanowa i Rawicza, w tym 6,5 km na terenie województwa dolnośląskiego
 • Gniezno - Mieleszyn o długości ponad 18 km
 • Radomicko - Leszno Południe i Leszno Południe – Kaczkowo z łącznikiem do Leszna o łącznej długości 29 km
 • Poznań – Wronczyn o długości około 16 km
 • Wronczyn- Kościan Południe o długości prawie 19 km
 • Kościan Południe –Radomicko o długości prawie 16 km

 

GDDKiA

 

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S5 na poszczególnych odcinkach była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA

 

Głównym zadaniem drogi ekspresowej S5 jest skrócenie czasu podróży, a także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi i mieszkańców przyległych miejscowości.

 

Wykonaliśmy plan w stosunku do S5. Przed nami nowe równie ważne zadania. 

Przyszedł czas na opracowania projektowe dla S10, S11 oraz DK25.

 

Pracujemy nad S10  

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S10 Piła – Wyrzysk rozpoczyna się w miejscu dowiązania się do projektowanego węzła „Piła Wschód” w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec przedmiotowego odcinka będzie połączony z docelowym, dwujezdniowym przekrojem obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10. Długość projektowanego odcinka to 31 km.

 

Inwestycja jest na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027.

 

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu

W Wielkopolsce od 2018 roku dla poszczególnych odcinków S11 (za wyjątkiem S11 Piła – Ujście) trwa proces przygotowawczy, kiedy to podpisano umowy z wykonawcą na wykonanie prac projektowych studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP).

 

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi S11: 

 • Szczecinek – Piła
 • Piła –Ujście
 • Ujście – Oborniki
 • Oborniki – Poznań wraz z Obwodnicą Obornik
 • Kórnik – Ostrów Wielkopolski
 • Ostrów Wielkopolski – Kępno

 

Opis prowadzonych prac na ww. zadaniach z wyłączeniem odcinka S11 Piła –Ujście i S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski.

Do końca 2018r. wykonano na ww. zadaniach Studium Korytarzowe, typując potencjalne, możliwe do realizacji korytarze przebiegu przyszłej drogi. W I półroczu 2019 r., w ramach kolejnego stadium STEŚ, odbyły się także spotkania informacyjne ze społeczeństwem poprzedzone spotkaniami z przedstawicielami wszystkich samorządów terytorialnych, przez które przebiegają możliwe warianty trasy.

Przeanalizowano wszystkie zebrane wnioski, protesty oraz petycje, jakie wpłynęły do GDDKiA, zarówno samorządowe jak i społeczne, w celu wypracowania optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniając możliwie wszelkie uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu, jak i oczekiwaniami społecznymi.

W ramach trwającego stadium STEŚ są wykonywane również analizy i oceny, w tym wielokryterialna ocena porównawcza wariantów, mające umożliwić wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.

Na końcowym etapie STEŚ odbędą się posiedzenia Zespołu oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI oraz KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski

Podobnie jak na pozostałych zadaniach na S11 zakończono w 2018 r. Studium Korytarzowe, a w 2019 roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe, jak i społeczne. Niestety wykonawca opracowujący dokumentację złożył wniosek o upadłość likwidacyjną, zatem prace nad STEŚ przerwano. Z uwagi na zaistniałą sytuację GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę i po zakończeniu formalności związanych z nabyciem praw autorskich przez GDDKiA do opracowanej dotychczas dokumentacji, ogłoszono w październiku 2019 r. przetarg na dokończenia opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w połowie maja 2020 r.

 

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Piła – Ujście

Dotychczas opracowano STEŚ, wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU. Nie mniej jednak, z uwagi na długotrwały proces przygotowawczy, który trwa od 2006 roku, nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. W związku z powyższym, konieczne było zawieszenie trwającego postępowania o wydanie DŚU. Na koniec 2019 r. ogłoszono przetarg na aktualizację tegoż zakresu materiałów, niezbędną do uzyskanie DŚU. Umowę z nowym wykonawcą podpisano z początkiem kwietnia 2020 r. Ponowne złożenie wniosku o DŚU przewiduje się na początku 2022 roku.

 

Harmonogram dla poszczególnych odcinków S11

 

Szczecinek – Piła

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

 

Piła - Ujście:

Inwestycja na etapie opracowywania aktualizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2028

 

Ujście – Oborniki

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

 

Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026

 

Kórnik – Ostrów Wielkopolski

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028

 

Ostrów Wielkopolski - Kępno

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

 

Rozbudowa DK25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski

Opis prowadzonych prac dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz - Ostrów Wielkopolski

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości przez które przebiega DK25. Prace projektowe obejmują opracowania studialne, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz wykonanie Koncepcji Programowej.

W ramach trwającego etapu STEŚ wykonano analizy i oceny, w tym wielokryterialną ocenę porównawczą wariantów, mające umożliwić wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Dla opracowanego STEŚ, na koniec kwietnia br., odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy udziale przedstawicieli zarządców dróg, Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicieli władz samorządowych. Kolejno, po wypełnieniu ustaleń ZOPI, zostanie przeprowadzone posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026

 

Bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl  w zakładce Mapa Stanu Budowy Dróg

 

Program budowy 100 obwodnic

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

 

Obwodnice ujęte w Programie 100 obwodnic:

obwodnica Gostynia w ciągu DK12

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15

obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15

obwodnica Kamionnej w ciągu DK24

obwodnica Kalisza w ciągu DK25

obwodnica Strykowa w ciągu DK32

obwodnica Żodynia w ciągu DK32

obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK 72

 

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miast. Dzięki tym inwestycjom nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, skrócenie czasu przejazdu przez centrum miejscowości i zwiększenie przepustowości w tych miejscowościach. Inwestycje te poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Gostynia w ciągu DK12

Inwestycja była przygotowywana od wielu lat. Decyzja środowiskowa była wydana już w 2013 r. Ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic przyspieszy realizację zadania.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął się już prace nad budową obejścia w ciągu drogi wojewódzkiej.

Dzięki obu inwestycjom nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości Gostynia. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Lesznem leżącym w ciągu korytarza drogi ekspresowej S5 a Jarocinem w ciągu drogi krajowej nr 11, przygotowywanej do rozbudowy do parametrów S – czyli drogi ekspresowej S11. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski.

 

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15

Dla przedmiotowej inwestycji były już prowadzone prace przygotowawcze, opracowana dokumentacja i uzyskane decyzje, jednakże ze względu na upływ czasu wymagają one aktualizacji. W roku bieżącym prowadzone są prace umożliwiające dokładne opisanie przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie przetargu do ogłoszenia. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego zaplanowano na II połowę 2020 r., a roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2026.

 

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości 5,9 km.

Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 15. Dodatkowo nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego zaplanowano na II połowę 2020 r., a roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2026.

 

Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15
Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.

 

Obwodnica Kamionnej w ciągu DK24

Podstawowym celem budowy obwodnicy Kamionnej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 24. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód, w tym ruch międzynarodowy, który korzysta również z tej drogi prowadzącej do Gorzowa Wielkopolskiego.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim. Poznań jest bardzo ważnym centrum regionalnym, który koncentruje ruch z Warszawy i wschodu Polski, ale także w osi północ-południe, w ciągu już budowanych lub planowanych do zbudowania w przyszłej perspektywie UE korytarzy S5 oraz S11.

 

 

Obwodnica Kalisza w ciągu DK25

Trwają studialne prace projektowe dla rozbudowy całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem.

W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie trwa ostatnia faza etapu STEŚ, w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25. W najbliższym czasie będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego we wniosku wariantu preferowanego.

                                                                    

Obwodnica Strykowa w ciągu DK32

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące wykonania projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu DK32 długości około 3 km. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, które umożliwią pozyskanie DŚU i rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę.

Zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego przebiegu obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu DK32 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W przetargu na wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo ciągu drogi krajowej nr 32 wpłynęło sześć ofert. Szczegóły dostępne tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37928/Znamy-oferty-dotyczace-obwodnicy-Strykowa. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu DK32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na drodze DK 32. 

 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem i ważnymi miejscowościami w województwie wielkopolskim, tj. Grodziskiem Wielkopolskim czy też Wolsztynem. Droga ta stanowi ważne regionalne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

 

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj.

                                                                   

 

Obwodnica Żodynia w ciągu DK32

Aktualnie prowadzone są już prace projektowe nad opracowaniem projektu koncepcyjnego przebiegu obwodnicy w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,4 km.

Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5.

 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

 

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 72 w kierunku Konina i Turku.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale w dalszej perspektywie ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

 

Fot. Darole