viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

S2 Południowa Obwodnica Warszawy – zaawansowanie robót

25-06-2020

W najbliższy poniedziałek wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na węźle Puławska. To kolejny etap prac związanych w realizacją drogi ekspresowej S2 przechodzącej przez Warszawę. Poniżej najświeższe informacje o zaawansowaniu prac na trzech odcinkach realizacyjnych tej trasy. W dużym skrócie, można przejść tunelem pod Ursynowem, za chwilę kończy się betonowanie drugiej nitki mostu na Wiśle, a na ostatnim odcinku położono już niemal całą nawierzchnię betonową.

Co dzieje się w tunelu, a co nad nim?

Tunel budowany na Ursynowie (zadanie A) został przekopany. Cała ziemia z jego środka została wywieziona. Systematycznie też zasypywane są kolejne segmenty stropu na powierzchni, a nad częścią tunelu wykonano już docelowe zagospodarowanie terenu i przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej. Zakończono budowę płyty stropowej. Do zabetonowania pozostały tylko niewielkie otwory technologiczne (9 z 11), które wykorzystywano do wydobywania ziemi spod stropu. Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 długości tunelu, została wykonana (zabetonowana) w 40 proc., a w kolejnych 20 proc. proc. zazbrojona. Trwają prace związane ze zbrojeniem pozostałej części. Na bieżąco wykonywane są roboty związane z budową ścian żelbetowych, przejść awaryjnych, stropów łukowych, fundamentów zabudowy chodnikowej wewnętrznej i nisz alarmowych, odwodnieniem tunelu itp. Przypomnijmy, że w tunelu o długości 2,3 km strop pośredni jest na odcinku o długości ok. 600 metrów.

 

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Ursynów. Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Przygotowywane jest podłoże pod stabilizację cementem, wykonano też odcinek próbny stabilizacji.

Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód (montaż zbrojenia podwaliny pod stożki, wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie oraz deskowanie wnęk dylatacyjnych), a także zasypki przy estakadach łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy. Przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim – stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa.

Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku to blisko 78,5 proc.

 

Węzeł Puławska - rozpoczynamy łączenie istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem

W poniedziałek, 29 czerwca, wprowadzony zostanie pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska. Zamknięta zostanie tylko północna część obecnie funkcjonującej zawrotki w ciągu S2. Pisaliśmy o tym tutaj.

 

Jesteśmy gotowi do podpisania aneksu

Finalizowane są sprawy formalne związane z ustaleniem treści aneksu do umowy dotyczącego terminu zakończenia inwestycji. GDDKiA jest gotowa do podpisania aneksu. Oczekujemy na przekazanie przez Astaldi zgody na zawarcie aneksu wydanej przez sąd włoski w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym.

 

Finiszują z betonowaniem drugiej nitki mostu

Na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński trwa budowa konstrukcji drugiej nitki mostu przez Wisłę. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych. Na podporze P10 i P12 zakończono betonowanie podpór nawisowych, natomiast na P11 do zabetonowania pozostały dwa elementy podporowe. Na nitce północnej, gdzie konstrukcja mostu została połączona na przełomie lutego i marca bieżącego roku, wykonawca prowadzi prace wykończeniowe. Na moście głównym po stronie Wilanowa wykonywane jest zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, a po stronie Wawra – izolacja ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej i montaż barier energochłonnych oraz na jezdni prawej wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych, układanie asfaltu twardolanego.

 

Po wschodniej i zachodniej stronie mostu zakończono prace konstrukcyjne na prowadzących do niego estakadach, gdzie w chwili obecnej wykonywane są kapy chodnikowe, montaż barier energochłonnych i kotew pod ekrany, roboty brukarskie, prace antykorozyjne i inne roboty wykończeniowe. Po wawerskiej stronie odcinka wykonano w 100 proc. nawierzchnię betonową. Na wiadukcie nad ul. Wał Miedzeszyński i łącznicy węzła ułożono warstwę wiążącą. Po stronie wilanowskiej oddano do użytkowania wiadukt drogowy w ciągu ul. Sytej.

 

Wzdłuż trasy głównej i łącznic trwa wykonywanie rowów, na poboczach wykonywane są nasypy, układana jest podbudowa z kruszywa i trwają roboty brukarskie na węźle Wał Miedzeszyński. Natomiast na Wilanowie, w ramach budowy węzła Przyczółkowa, trwa wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach murów oporowych. Na kładce dla pieszych zakończono betonowanie schodów, wykonywane są  gzymsy murów oporowych.

 

Zaawansowanie rzeczowe dla Zadania B (w. Przyczółkowa - w. Wał Miedzeszyński) wynosi ok. 85 proc. Termin zakończenia robót został przewidziany w październiku 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można przewidzieć przed realizacją robót. Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy.

 

Do węzła Lubelska dojedziemy po betonie

Na węźle Patriotów, który jest częścią odcinka biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska (zadanie C), prowadzone są prace w obrębie tzw. „wanny szczelnej”. Po obu stronach wykonywane są kapy chodnikowe, montowane są korytka odwodnieniowe, krawężniki. Przez całą dobę odwadniany jest wykop. Na obiekcie biegnącym po wschodniej stronie ul. Patriotów na kapach chodnikowych wykonano żywicę, ułożono warstwę ścieralną, montowane są bariery. Trwa budowa ronda po stronie południowo-wschodniej (na wysokości skrzyżowania Patriotów wschód z ul. Arniki), oraz budowane są łącznice do ronda po stronie północnej ul. Patriotów wschód. Rozpoczęto prace związane z budową wiaduktów po stronie zachodniej ul. Patriotów, w tym wiaduktu pod czwarty tor kolejowy.

 

Na ciągu głównym trasy rozpoczęto montaż ekranów oraz barier energochłonnych, przystąpiono także do montażu oświetlenia drogowego. Na estakadach biegnących przez Mazowiecki Park Krajobrazowy przygotowywana jest powierzchnia betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, czyli zabezpieczenia przed wnikaniem wody w głąb jego struktury, na ostatniej estakadzie trwają prace przygotowawcze do układania warstwy ścieralnej. W zakresie obiektów nad ulicami oddano do użytkowania wiadukt w ciągu ul. Zabawnej. W najbliższych dniach bieżącego miesiąca planujemy uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie wiaduktu w ciągu ul. Mozaikowej. W kolejnym miesiącu spodziewamy się decyzji WINB o pozwoleniu na użytkowanie wiaduktu dla ul. Tawułkowa, a w dalszej kolejności decyzji WINB dla wiaduktu w ciągu ul. Izbicka.

 

Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 84 proc. Roboty zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z zawartym aneksem z wykonawcą wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

 

Budowa trzech odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 1 995 401 845,40 zł.

GDDKiA