viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Ogłosiliśmy przetarg na projekt rozbudowy skrzyżowania w Krasnymstawie i pełnienie nadzoru autorskiego

26-06-2020

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda w Krasnymstawie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 oraz na pełnienie nadzoru autorskiego. Jest to jedna z 16 inwestycji w całym kraju, dla których Minister Infrastruktury zatwierdził w ostatnim czasie program inwestycji 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 wraz z pełnieniem przez wykonawcę nadzoru autorskiego. Zadaniem wykonawcy będzie m.in. wykonanie opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, geologicznych oraz opracowań technicznych z rozwiązaniami projektowymi. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie GDDKiA (KLIKNIJ TUTAJ).

 

Przebudowa skrzyżowania

 

Inwestycja swym zakresem obejmie budowę ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Sokołowskiego (dr. kraj. nr 17) i Lwowskiej (dr. woj. nr 812)  w  Krasnymstawie.  W ramach inwestycji w obrębie ronda zostaną wybudowane również chodniki dla pieszych, zatoka autobusowa przy dr. woj., oświetlenie, system odwodnienia drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, przepusty itp.), a konstrukcja nawierzchni drogi krajowej na dojazdach do ronda zostanie wzmocniona z dostosowaniem  jej nośności do 115 kN/oś.  

 

Konieczność przebudowy skrzyżowania zgłaszały organy samorządowe miasta Krasnystaw, Policja, Straż Pożarna oraz służby ratownictwa medycznego. Jak wynika z obliczeń wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r., średni dobowy ruch na tym skrzyżowaniu wynosi ponad 13 tys. pojazdów na dobę.

 

Przy dużym nasileniu ruchu w godzinach szczytu tworzą się tu zatory. Dotyczy to szczególnie samochodów czekających na włączenie się do ruchu z DW812, która jest drogą podporządkowaną. W ostatnich latach dochodziło tu także do kolizji i wypadków drogowych. Dzięki budowie ronda zwiększy się bezpieczeństwo ruchu oraz możliwość płynniejszego i szybszego włączenia się do ruchu z kierunku podporządkowanego.

 

Inwestycja będzie sfinansowana ze środków budżetu państwa przy udziale jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Krasnystaw, Powiatu Krasnostawskiego oraz Zarządu Województwa Lubelskiego.

 

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021 - 2022.

 

16 inwestycji w całym kraju

 

Przebudowa skrzyżowania w Krasnymstawie znalazła się wśród 16 inwestycji zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w całym kraju, które zatwierdził w ostatnim czasie do realizacji Minister Infrastruktury.

 

Celem tych inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Zadania te będą realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.

 

W sumie wartość wszystkich inwestycji to około 40 mln zł. Przeczytaj więcej.