viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22-ogłaszamy przetarg

01-07-2020

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została przekazana dokumentacja przetargowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej numer 22.

Wraz z pojawieniem się ogłoszenia o przetargu na platformie zakupowej GDDKiA rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.Treść opublikowanego ogłoszenia zawiera informacje na temat warunków udziału w przetargu, zakres zamównienia i termin skałdania ofert. SZCZEGÓŁY: ogłoszenie jest widoczne na platformie zakupowej [link]

Zadania wykonawcy:
Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnice Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej numer 22. Będzie to droga szybkiego ruchu w klasie GP, jednojezdniowa dwupasmowa. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowych obiektów mostowych, budowa skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać również infrastrukturę towarzyszącą, m.in. oświetlenia drogowe oraz wyposażenie w urządzenia BRD. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

Czas realizacji zadania:
Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 39 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2025 r.

Cel realizacji inwestycji:
Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta, a tym samym zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Poprawi to komfort jazdy, skróci czas podróży a także ograniczy emisje spalin i hałasu.

DK22 nie tylko w woj. lubuskim
Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko w województwie lubuskim. Łączy przejście graniczne w Kostrzynie nad Odrą wraz z przejściem granicznym przy wschodniej granicy Polski w miejscowości Grzechotki. Droga ta prowadzi do Elbląga, od tej miejscowości wiedzie do granicy z Rosją jako S22.

Korzyści realizacji inwestycji:
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i poprawa komfortu życia mieszkańców Strzelec Krajeńskich;
- odciążenie infrastruktury w Strzelcach Krajeńskich;
- skrócenie czasu podróży;
- zapewnienie komfortu jazdy i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta;
- poprawa przepustowości i płynności jazdy na trasie prowadzącej z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta.

Kolejne nowe obwodnice
Prowadzone są również prace przygotowawcze dla obwodnic: Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29 oraz Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31.

Jednocześnie trwa weryfikacja ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego na dokumentację projektową w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic:


-Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22;

-Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24;

-Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12.