viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Kolejne unieważnienie przetargu na budowę A4 Zgorzelec-Krzyżowa - oświadczenie GDDKiA

09-02-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że już po raz kolejny Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 50 - kilometrowego odcinka A4 od Zgorzelca do Krzyżowej (wartość kontraktu: 1,2 mld zł). Unieważnienie tego postępowania nastąpiło na skutek protestu jednej z firm wykonawczych.

Protest dotyczył przede wszystkim tego, że zamawiający określając w ogłoszeniu niezbędne kwalifikację personelu wymagał wykazania się przez 3 kluczowe osoby rocznym doświadczeniem przy kontraktach prowadzonych wg. procedur FIDIC. Arbitrzy podzielili zdanie protestującego, że taki warunek ogranicza uczciwą konkurencję.

Jako drugorzędny, służący do wzmocnienia siły protestu należy potraktować kolejny zarzut o użycie w zbyt wąskim znaczeniu słowa „mosty”. Choć w dziesiątkach postępowań używano tego właśnie terminu (i nie budził on protestów wykonawców), zdaniem protestującej firmy i Zespołu Arbitrów adekwatnym byłoby jedynie użycie sformułowania - „obiekty mostowe”.

Doświadczenia GDDKiA wskazują, że kwalifikacje personelu są kluczowym czynnikiem pozwalającym na pomyślną realizację dużego zamierzenia inwestycyjnego. Kwalifikacje te muszą dotyczyć zarówno aspektów technicznych i technologicznych, jak i organizacyjno-kontraktowych. Dlatego też zdecydowano się wymagań od Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy i Zastępcy Kierownika Budowy praktycznej znajomości warunków kontraktowych FIDIC potwierdzonych przynajmniej rocznym doświadczeniem w realizacji robót w oparciu o te warunki.

Warunki FIDIC stanowią swego rodzaju „język”, jakim posługują się wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego i brak biegłej znajomości tego „języka” ma bardzo niekorzystny wpływ na realizację zamówienia, w tym na sytuację wykonawcy. GDDKiA dysponuje licznymi przykładami kontaktów (np. roboty na autostradzie A4, A18, DK 7), na których brak dobrej znajomości warunków kontaktu przez kierownictwo wykonawcy skutkował problemami w organizacji i postępie robót.

Warto podkreślić, że zakwestionowane zapisy znajdowały się już w pierwotnym ogłoszeniu, które zostało unieważnione jeszcze w ubiegłym roku przez Zespół Arbitrów z powodu innych, ale równie wątpliwych zastrzeżeń do postawionych warunków (wówczas wykonawcy skarżyli się, że GDDKiA wymaga od personelu kluczowego wyższych studiów).

Wskazuje to wyraźnie, że mechanizmem napędowym „spirali protestacyjnej” są nie tyle wykonawcy, ale ich doradcy prawni działający na zasadzie „dziś oprotestujemy to, jutro tamto” i czerpiący z tego zyski.

W opinii GDDKiA powyższa sytuacja stanowi kolejny przykład wskazujący, że przepisy Prawa Zamówień Publicznych naruszyły delikatną równowagę między prawami zamawiających i wykonawców. Brak tej równowagi powoduje, że właściwie bez końca możliwe jest blokowanie rozpoczęcia inwestycji niezwykle istotnych z punktu widzenia potrzeb gospodarczych i społecznych naszego kraju.

Wyrażamy nadzieję, że nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych, nad którą aktualnie pracuje parlament, przyniesie radykalne zmiany usprawniające system zamówień publicznych, a niezbędne nowe kompleksowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zostaną wprowadzone w trakcie prac komisji nadzwyczajnej.

Oświadczenie po poprzednim unieważnieniu przetargu