viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Podpisaliśmy umowę na remont autostrady A4

16-07-2020
W ramach podpisanej umowy na remont północnej jezdni A4 w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle, wykonawca zrealizuje go w formule „Zaprojektuj i wyremontuj”.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt remontu autostrady, a następnie na podstawie tego dokumentu wykona roboty w terenie.

 

Jezdnia północna w tym roku

Na ponad 12-kilometrowym odcinku autostrady wykonawca, firma  ADAC-LEWAR Sp. z o.o., wykona remont poszczególnych warstw nawierzchni jezdni. Oddanie do ruchu wyremontowanego odcinka jezdni północnej planowane jest do końca listopada br.

 

Szczegółowy zakres robót GDDKiA 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni północnej oraz wykonanie robót przygotowawczych. W ramach kontraktu wydłuży istniejący przejazd awaryjny i przeprowadzi remontkonstrukcji nawierzchni jezdni północnej autostrady A4, w tym m.in. wymiana warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej,remont odwodnienia, w tym m.in. ścieków trójkątnych, ścieków korytkowych.

Ponadto umowa obejmuje również:

  • wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
  • remont obiektów mostowych,
  • montaż punktowych elementów odblaskowych,
  • profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą,
  • montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych,
  • wymiana barier betonowych.

 

Organizacja ruchu na czas remontu. Będą dwa etapy

Roboty na jezdni północnej autostrady A4 będą prowadzone całą szerokością jezdni, z wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na kierunek przeciwny, tj. na jezdnię południową.  

 

Roboty przewidywane są w dwóch etapach:

  • ETAP 1 odcinek od km 256+740 do km 264+035 - przekrój „2+1” na odcinku od km 256+740 do km 260+300 (Odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju „2+2” po jezdni południowej na odcinku od km 260+300 do km 264+035 (Odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).
  • ETAP 2 odcinek od km 264+035 do km 269+550 - przekrój „2+2” na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle - po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu będą zastosowane bariery separacyjne.

 

W ostatnich latach zrealizowane zostały prace na odcinkach:

2015 - węzeł Brzeg - węzeł Opole Zachód (jezdnia południowa)

2016 - węzeł Opole Zachód - węzeł Brzeg (jezdnia północna)

2017 - węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice (jezdnia południowa)

2018 - węzeł Opole Południe - węzeł Kędzierzyn-Koźle (jezdnia północna)

2019 - węzeł Krapkowice - węzeł Kędzierzyn-Koźle (jezdnia południowa)

 

Kolejne prace zaplanowane

W najbliższych latach zaplanowane są przetargi na remonty dla kolejnych odcinków autostrady A4:

2021 - węzeł Kędzierzyn-Koźle - granica woj. śląskiego (jezdnia południowa)

2022 - węzeł Kędzierzyn-Koźle - granica woj. śląskiego (jezdnia północna)