viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Rozpoczyna się budowa S7 Moczydło - Miechów

27-07-2020

Od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczynamy budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów o długości 18,7 km. W pierwszej kolejności wyburzone zostaną budynki, które już zostały wykupione i opuszczone przez dawnych mieszkańców.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło - węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa.

 

Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego.

Zbudowane i przebudowane zostaną:

• przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną drogi i zjazdami,

• chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe,

• system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska),

• ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,

• sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.

 

Dla ochrony środowiska

W ramach zadania zaplanowano budowę ekranów akustycznych oraz siedmiu przejść dla zwierząt (dwóch górnych dla dużych zwierząt i pięciu dolnych dla małych, średnich i dużych oraz przejście dolne dla płazów). Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach i w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

 

Termin realizacji robót 

Zgodnie z zapisami w umowie prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe.

 

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów została podpisana z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. 16 kwietnia 2020 r. Koszt prac wynosi 752 929 281,15 zł.

 

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania

29 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID

10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej 28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID

4 września 2019 r. - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

30 września 2019 r. - uzyskanie decyzji ZRID

18 lutego 2020 r. - otwarcie ofert

17 marca 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

16 kwietnia 2020 r. - podpisanie umowy na kontynuację projektowania i budowę

2020 - 2023 - lata realizacja inwestycji S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa

 

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

• Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km

• Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km

• Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km

• Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), dł. 18,3 km

 

Droga ekspresowa S7 będzie jednocześnie stanowić obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. 2

 

8 lipca 2020 r. nastąpi otwarcie ofert w przetargu na projekt i budowę S7 Miechów – Szczepanowice o długości 5,3 km.

 

Na odcinku S7 Szczepanowice - Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi 60% w zakresie robót mostowych i ponad 50% w ramach robót drogowych. W 70 % wykonane są wykopy, w 60% nasyp drogowy. Na trasie głównej roboty bitumiczne zrealizowane są w ok. 20%. W obrębie budowanego węzła Szczepanowice powstaje budynek Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

 

Dla odcinka S7 Widoma - Kraków 20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID. Wkrótce wykonawcy zostanie przekazany plac budowy.

 

Po ukończeniu drogi ekspresowej S7 otworzą się nowe perspektywy dla rozwoju gospodarczego i turystyki w Polsce. Szybka arteria łącząca portowe Trójmiasto, przez Warszawę, z Podhalem i Tatrami zwiększy dostępność północy i południa kraju, ale także południa Europy. Można też spodziewać się zwiększonego przepływu towarów pomiędzy krajami skandynawskimi, poprzez porty Gdańska i Gdyni a państwami grupy Wyszehradzkiej - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Droga ekspresowa S7 jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, przebiegającej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją, w miejscowości Chyżne.