viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Wiemy, kto chce projektować i budować S7 od Miechowa do Szczepanowic

28-07-2020

Oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) złożyło 12 wykonawców. W najtańszej ofercie realizacja zadania została wyceniona na 162 440 189,84 zł, a w najdroższej na 286 715 894,28 zł. Rozpoczyna się sprawdzanie złożonych dokumentów.

Pozostałe oferty:

172 069 881,56 zł Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.(lider), Duna Aszfalt (partner)

199 703 058,00 zł Konsorcjum: Warbud S.A. (pełnomocnik), Eurovia S.A. (partner), Spec-Bruk Sp. z o.o. Sp. k. (partner)

179 374 501,46 zł Budimex S.A.

220 438 357,32 zł Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Budownictwo Drogowe "Budar" Sp. z o.o.

246 000 000,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

204 897 329,99 zł Mota-Engil Central Europe S.A.

229 536 706,49 zł Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Construccion (partner)

198 717 096,45 zł Strabag Sp. z o.o.

174 653 074,94 zł Konsorcjum: Mirbud S.A. (lider), Kobylarnia S.A. (partner)

269 279 074,02 zł Konsorcjum: Metrostav Polska S.A. (lider), Metrostav a.s. (partner)

286 715 894,28 zł China State Construction Engineering Corp Ltd.

Zakres prac

Wykonawca wyłoniony w przetargu ma zaprojektować wybudować dwujezdniową drogę ekspresową S7 o długości ok. 5,33 km, przebiegającą od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła), a także uzyskać wymagane prawem opinie, uzgodnienia i inne niezbędne decyzje

 

W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Ponadto przebudowane zostaną istniejące drogi kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej powstanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Wybudowane zostaną zabezpieczenia akustyczne.

 

Cztery przepusty wraz z ogrodzeniami ochronno - naprowadzającymi umożliwią swobodne przemieszczanie się zwierząt. Zainstalowane zostaną także ekrany przeciwolśnieniowe. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej, kolidujące z inwestycją, w tym m.in.: urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe, urządzenia melioracyjne i kolejowe. Po zakończeniu robót wykonana będzie pełna rekultywacja terenów zajętych przez plac budowy, zaplecza techniczne i socjalne oraz drogi tymczasowe wykonane na potrzeby budowy.

 

Termin realizacji

Wszyscy uczestniczący w przetargu wykonawcy zadeklarowali, że zadanie zrealizują w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe będą wliczane.

 

Kalendarium

29 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie prac dokumentacyjnych: STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej

17 sierpnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU)

12 listopada 2019 r. - uzyskanie DŚU

16 grudnia 2019 r. - postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności

29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę 

 

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

- Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km

- Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km

- Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km

- Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

 

16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów o długości 18,7 km. 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. W pierwszej kolejności wyburzone zostaną budynki, które już zostały wykupione i opuszczone przez dawnych mieszkańców. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

 

Na ponad 13-kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice - Widoma roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi obecnie 60% w zakresie robót mostowych i ponad 50% w ramach robót drogowych. W 70% wykonane są wykopy, w 60% nasyp drogowy. Na trasie głównej roboty bitumiczne zrealizowane są w ok. 20%. W obrębie budowanego węzła Szczepanowice powstaje budynek Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. 

 

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. realizację 18,3 km odcinka S7 od węzła Widoma z włączeniem do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta. Odcinek ten w granicach miasta Krakowa będzie miał dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej. Powstanie też cztery węzły, w tym węzeł Mistrzejowice, do którego włączona zostanie S52 Północna Obwodnica Krakowa. 27 lipca 2020 r. przekazaliśmy wykonawcy plac budowy.

 

Po ukończeniu budowy S7 w województwie małopolskim kierowcy będą mogli w komfortowych warunkach przemieszczać się pomiędzy dawną stolicą Polski - Krakowem, i obecną - Warszawą. Poprawi się bezpieczeństwo, komfort jazdy i skróci czas przejazdu do niewiele ponad 2,5 godziny. Jest to bardzo istotne także dla ruchu międzynarodowego, ponieważ ta droga ekspresowa jest częścią międzynarodowego ciągu E-77, przebiegającego od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.