viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Relacja z budowy S19 na Podkarpaciu

30-07-2020

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie. W ubiegłym tygodniu kontynuował prace nad odhumusowaniem (45 tys. m2) i przygotowaniem podłoża (40 tys. m2) oraz wykonywaniem nasypu (18 tys. m3)  i wykopu  (27 tys. m3) w pasie drogowym S19.

Na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie.

Na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa wykonano betonowanie i zbrojenie korpusu podpór.

Zbrojenie ławy fundamentowej wykonywano na obiekcie 05PEDG oraz wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Zdziary, zaś na moście 01MS w ciągu S19 w m. Łążek Ordynacki zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej.

Na wiadukcie 10WD w ciągu S19 w m. Kutyły wykonano zbrojenie podpór.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 167 t oraz zużyto 642 m3 betonu.

Prowadzono również prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad formowaniem i zagęszczaniem nasypów (27 tys. m3) w pasie drogowym oraz kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (27 tys. m3).

Wykonano zbrojenie ścian czołowych na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś.

Kontynuowano zbrojenie II etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 2 i 3 oraz 4 i 5 nitka prawa na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Wykonano także betonowanie II etapu ustroju nośnego.

Kontynuowano betonowanie i zbrojenie na wiadukcie 06WS w ciągu S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz oraz betonowanie na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 w rejonie m. Zarzecze.

Na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu drogi powiatowej DP1049R w rejonie m. Zapacz wykonano betonowanie poprzecznic, zaś na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano zbrojenie korpusu przyczółka P1.

Kontynuowano także roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 67 t oraz zużyto 2,5 tys. m3 betonu.

Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypów (29 tys. m3), wykonano podbudowę z betonu asfaltowego (15 tys. m2) oraz warstwę wiążącą (9,1 tys. m2).

Wykonywano zbrojenie korpusu podpory A oraz beton korpusu podpory B wiaduktu WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin - Przeworsk.

Zbrojono korpus przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19.

Wykonano beton fundamentu wiaduktu WS15 w ciągu S19 nad drogą DD15P i linią kolejowa szerokotorowa LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. Wykonano betonowanie ustroju nośnego wiaduktu WS12 w ciągu S19 nad drogą gminną DG 102704R.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 58 t oraz zużyto betonu (835 m3).

Trwały także roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach branży drogowej prowadził prace ziemne z zakresu wykonywania wykopów i nasypów. Realizowane były również prace przy budowie warstw tj. warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/ 6), podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Kontynuowano prace przy budowie warstwy podbudowy zasadniczej z BA. Wykonano także 1730 m korytek trójkątnych "na mokro".

Na DK19 i drodze dojazdowej nr DJ05L kontynuowano budowę nasypu. Na przejeździe w ciągu drogi gminnej nr DG 002301R nad drogą ekspresową S19 oraz na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Jeżowe II i Podgórze III wykonywano nasypy i wykopy.

W zakresie branży mostowej, na przejściach dla zwierząt małych kontynuowano zbrojenie płyty dennej ustroju nośnego, betonowanie skrzydła wylotu czy też betonowanie z betonu konstrukcyjnego portal wylotu.

Na przejściu dla zwierząt dużych górą (PZDg) o nr 19PZDg zbrojono i betonowano poprzecznice segmentu S-1 oraz montowano łożyska.

Na przejściach dla zwierząt średnich dołem (PZŚd) wykonywano montaż zbrojenia ustroju nośnego, montowano repery na skrzydłach, kontynuowano montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie jezdni oraz montaż w konstrukcji obiektu reperów.

Ustrój nośny wiaduktu drogowego nr 18WD betonowano z betonu konstrukcyjnego płyty pomostu i poprzecznice II etap. Na wiadukcie o nr 21WD wykonano montaż zbrojenie skrzydła podpory nr P3 oraz zamontowano 6 sztuk łożysk, zaś na ostatnim obiekcie odcinka (wiadukt nr 25WD) zbrojono i betonowano z betonu konstrukcyjnego ławę podpory nr P2.

Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branż. Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu montażu rury drenarskich Ø200PP wokół zbiorników. Realizowano montaż studzienek drenarskich Ø400PP z osadnikiem, wylot kanalizacji i przykanalików do rowów Ø800, Ø400. Budowano kanalizację deszczową w zakresie montażu rury kanałowej Ø400PP tłoczny i Ø200 grawitacyjny. Montowano rury kanałowe Ø450PE, studnie rewizyjne. Kontynuowano prace przy gazociągu wysokiego ciśnienia Ø150, wykonano piaskowanie i izolację spawów oraz odwodnienie wykopu.

Wykonywano umocnienia dna i skarp wzdłuż cieku Stary Kanał, pracowano przy budowie rowu melioracyjnego wykonując jego wykop i ubezpieczenie dna i skarp z branży melioracyjnej

Dla branży elektroenergetycznej wykonano montaż rur osłonowych oraz budowano linię kablową średniego napięcia. Budowano także linię kablową niskiego napięcia.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził roboty ziemne, tj. wykonanie nasypów i wykopów drogowych oraz wymianę gruntów słabonośnych. Wykonano 23 000 m3 wykopów i 21 000 m3 nasypów drogowych. Ponadto Wykonawca kontynuował prace związane z wykonaniem kolejnych warstwach konstrukcyjnych drogi, tj. wzmocnieniem podłoża i warstwą mrozoochronną.

W zakresie branży mostowej prowadzono prace przy montażu zbrojenia i deskowania płyt przejściowych przejścia dla zwierząt małych zintegrowanego z ciekiem zlokalizowanego na samym początku odcinka projektowanej trasy, a także ich betonowanie.

Kontynuowano betonowanie ciosów podłożyskowych, ścianki zaplecznej i korpusu przyczółka podpór przejścia dla zwierząt małych 17PZM zlokalizowanego za węzłem Jeżowe oraz rozpoczęto montaż łożysk poszczególnych podpór.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu deskowania i zbrojenia oraz betonowaniu skrzydeł korpusu podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką  nr 861 – węzeł Jeżowe.

Wykonawca kontynuował również prace przy wykopie pod ławy fundamentowe wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą gminną nr 002308R.

Prowadzono też prace związane z montażem zbrojenia i betonowaniem fundamentów podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej  zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka podpór wiaduktu w ciągu drogi gminnej 108519R zlokalizowanego w gminie Kamień.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

9 lipca br. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), natomiast 10 lipca br. rozpoczęły się roboty budowlane na tym odcinku.

W drugim tygodniu robót w zakresie branży drogowej, Wykonawca (Budimex S.A.) prowadził wycinkę drzew na obszarze przyszłej trasy S19, a także prace związane z odhumusowaniem oraz roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów pod drogi dojazdowe.

Na obszarze przyszłego wiaduktu drogowego WD44 w ciągu DK19 przebiegającej nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ, prowadzone były prace związane z usunięciem humusu oraz roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów.

Ponadto Wykonawca prowadził prace rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową pomiędzy 448+300 a 448+822 km przyszłej trasy.

W zakresie branży mostowej Wykonawca wytyczył osie wgłębnych ścian z gruntobetonu wszystkich podpór wiaduktu drogowego WD44 oraz wiaduktu w ciągu drogi gminnej przebiegającej nad drogą ekspresową S19, zlokalizowaną w gminie Sokołów Małopolski.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z wykonaniem wykopu pod rury osłonowe kolizji W8 oraz w zakresie branży melioracyjnej związane z montażem i układaniem rurociągu.

 

GDDKiA