viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Lipiec kolejnym miesiącem prac na realizowanych inwestycjach GDDKiA w woj. śląskim

12-08-2020

Kontynuowane są budowy odcinków autostrady A1 pomiędzy granicą województw łódzkiego i śląskiego a węzłem Częstochowa Blachowania oraz drogi ekspresowej S1 Pyrzowice–Podwarpie i Przybędza-Milówka.

Budowa autostrady A1 od granicy województw łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ

Do końca lipca na trasie głównej zrealizowano około 7,5 km nawierzchni jezdni z betonu cementowego. Roboty te były realizowane od strony granicy województw łódzkiego i śląskiego na wschodniej jezdni budowanej autostrady do okolic Kruszyny (km 406+100). Te prace zakończono 25 lipca 2020 roku. Kolejny odcinek nawierzchni ma swój początek na węźle Mykanów i będzie realizowany w kierunku Łodzi na jezdni zachodniej, która docelowo będzie prowadziła ruch pojazdów do Częstochowy. Do końca lipca ułożono ok. 110 tysięcy m2 nawierzchni. Zakończenie tych robót powinno nastąpić pod koniec III kwartału 2020. Po zakończeniu robót nawierzchniowych rozpoczną się przygotowania do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na tym odcinku budowanej autostrady. Istotą tych zmian będzie przeniesienie ruchu na nowo wybudowane fragmenty jezdni, które zgodnie z planami powinno nastąpić w IV kwartale 2020. Na drodze lokalnej nr DL-07 zlokalizowanej po wschodniej stronie autostrady A1 trwają prace związane z wykonaniem wykopów i nasypów. Prowadzone są również na niej roboty mostowe, wykonane są fundamenty oraz konstrukcja obiektów.

 

W lipcu wykonano nawierzchnię z asfaltu lanego na wiaduktach drogowych WD-348 w Łochyni i WD-351 w ciągu drogi powiatowej nr DP-1059S, łączącej Mykanów i Kościelec. Wykonawca złożył do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-351. Przewidujemy, że wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić jeszcze w sierpniu. W lipcu realizowano prace przy ustrojach nośnych dwóch przejść dla dużych zwierząt, zlokalizowanych w pobliżu Wikłowa, a jedno przejście - nr PZ-340a wykonano w całości. Na 19 obiektach mostowych zakończono już budowę konstrukcji nośnej. Rozpoczęto nich wyposażanie i prace wykończeniowe.

 

Budowa autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia

C:UsersdmarzynskaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordA1.jpg

Na węzłach Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Północ oraz wzdłuż projektowanych MOP Wierzchowisko i MOP Gorzelanka kontynuowano prace przy budowie oświetlenia drogowego. Na łącznicach węzła Częstochowa Jasna Góra zabudowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Zakończenie budowy oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Północ oraz wzdłuż trasy głównej w rejonie projektowanych MOP przewidziane jest do końca sierpnia 2020 roku. Równocześnie w lipcu toczyły się postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:

  • budowę MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP II Wierzchowisko Wschód i MOP III Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota,
  • dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1.

W przygotowaniu są dokumenty do ogłoszenia ostatniego przetargu dla odcinka F autostrady A1 na dokończenie budowy dróg serwisowych, wykonanie pasów technologicznych, przebudowy pozostałych dróg poprzecznych, wykonanie systemu łączności autostradowej oraz realizację pozostałych robót wykończeniowych w zakresie robót branżowych, robót mostowych oraz zagospodarowania terenów wzdłuż dróg serwisowych wraz z nasadzeniami zieleni ochronnej.

 

Ponadto na węźle Częstochowa Blachownia wykonywano prace uzupełniające na drogach dojazdowych oznaczonych jako DS i DS2 - na włączeniu istniejących dróg gminnych zlokalizowanych po stronie południowej linii kolejowej nr 61, do oddanego do ruchu w dniu 10 czerwca 2020 r. ronda na skrzyżowaniu łącznicy BC z  drogą krajową nr 46. Trwała również budowa drogi dojazdowej DS.59 umożliwiającej dojazd do wykonanego zgodnie z Planem Działań Ratowniczych wyjazdu awaryjnego w km 434+000 oraz budowa drogi dojazdowej DS.58.1 na przedłużeniu ul. Długiej w miejscowości Łojki, mającej istotne znaczenie dla lepszego  skomunikowania obu części miejscowości przedzielonych wybudowaną autostradą A1. Prowadzono również prace utrzymaniowe polegające na koszeniu traw na pasie rozdziału i skarpach trasy głównej oraz na skarpach łącznic węzłów drogowych.   

 

Dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie

C:UsersdmarzynskaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordFE_IS_RP_GDDKIA_pelna_nazwa.jpg

Na ciągu głównym jezdni drogi ekspresowej ułożono około 15 tysiąca m2 górnej warstwy technologicznej z betonu popiołowego o grubości 10 cm, 17,2 tysiąca m2 warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego, na którą wbudowano prawie 15,5 tysiąca m2 podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej, a następnie ułożono 27,7 tysiąca m2 podbudowy bitumicznej. Wykonawca wbudował również 34 tysiące m2 warstwy wiążącej oraz ponad 40,5 tysiąca m2 warstwy ścieralnej.

 

Roboty ziemne skupiały się na pozyskaniu 25 tysięcy m3 materiału z wykopu, który następnie został wbudowany w nasyp drogowy. Zgodnie z planem, zakończono budowę konstrukcji drogi trasy głównej oraz łącznic, wyłączonej z ruchu części węzła Mierzęcice. W branży mostowej prace skupiały się realizacji dwóch obiektów nad drogą powiatową S3204 relacji Twardowice - Mierzęcice. Zrealizowano na nich płyty przejściowe, izolacje ustroju nośnego oraz ułożono asfalt twardolany. Wykonano również ustrój nośny wraz z płytami przejściowymi na przepuście P-11/1 w okolicy końca odcinka realizacyjnego, przed węzłem Podwarpie. Na bieżąco prowadzone również roboty branżowe przy budowie: kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przebudów urządzeń wodnych. Kontynuowane prace elektroenergetyczne polegające na rozprowadzaniu i montażu słupów oświetleniowych na węźle Mierzęcice i przedłużeniu węzła Lotnisko.

 

W sierpniu planowane jest dokończenie robót bitumicznych, do warstwy ścieralnej włącznie, na ciągu głównym trasy S1, na odcinku od początku kontraktu w okolicach węzła Lotniska, do obiektu WE-4/2 nad drogą krajową nr 78, łącznie z węzłem Mierzęcice.

 

Do końca miesiąca Wykonawca planuje również zakończenie budowy wykopów w gruntach skalistych oraz zasypek przy obiektach mostowych. Kontynuowana będzie również budowa nasypów drogowych oraz rozpoczęcie realizacji płyt przejściowych na obiektach nad drogami powiatowymi WE-8/2 i WE-9/2 w Przeczycach. 

 

Budowa S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Trwa mobilizacja i organizacja zaplecza budowy. Wykonane są dojazdy do placu budowy, między innymi poszerzenie i stabilizacja ul. Nad Potokiem, dostosowanie Traktu Cesarskiego do prowadzenia wzmożonego ruchu budowlanego, ułożenie płyt na poszerzeniu ul. Za Groniem i na bypassie ul. Za Groniem. Budowana jest rampa najazdowa pod portal południowy tunelu drogowego nr 1, wykonane są drogi technologicznej dla obsługi estakad. Kontynuowane jest odhumusowanie trasy głównej. Prowadzone są wykopy pod portalami tuneli drogowych. Wykonane są nasypy. Przebudowywane są sieci wodociągowe m.in. przy ul. Wajdowej, w ciągu DK1, na łącznicy Ł1 na węźle Milówka. Demontowane są istniejące studnie wodociągowe i zbiorników wyrównawczych. Trwają prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

 

W międzyczasie Wykonawca wystąpił do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie o zatwierdzenie Planu Ruchu Zakładu prowadzącego drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej. Uzyskanie takiego zatwierdzenia jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia drążenia tuneli.