viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Wykonawca rozbudowy drogi krajowej nr 22 Czarlin - Knybawa nie daje gwarancji na ukończenie inwestycji

17-08-2020
Komunikat o odstąpieniu od umowy z konsorcjum wykonującym rozbudowę drogi krajowej nr 22.

Przekroczenie terminu realizacji inwestycji (listopad 2019 r.), a także brak mobilizacji wykonawcy odcinka drogi krajowej nr 22 (Trakcja S.A. w konsorcjum z Masfalt Sp. z o.o. oraz AB Kauno Tiltai) nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy z obecnym wykonawcą. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA oraz wydawanych przez Inżyniera kontraktu kilkunastu wezwań do poprawy (w oparciu o klauzulę 15.1 Szczególnych Warunków Kontraktu) w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji inwestycji zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac po upływie okresu zimowego, a także nie deklarował również terminu wznowienia robót. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji. Dotychczas w ramach kontraktu zostało wykonanych około 47 proc. zakresu robót. Wobec powyższych faktów ze skutkiem na 31 sierpnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą rozbudowy drogi krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą.

 

W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy zostały naliczone konsorcjum kary. Do tej pory przekroczyły one wartość określonego w umowie limitu 20 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji inwestycji planujemy w ramach przetargu dokonać wyboru nowego wykonawcy prac budowlanych.

 

Więcej o inwestycji:

GDDKiA Umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą podpisano w październiku 2017 r. Inwestycja, prowadzona według formuły projektuj i buduj, polegała na rozbudowie skrzyżowania z ul. Lipową i pobliskim węzłem Czarlin w postaci dwóch rond oraz rozbudowie skrzyżowań o pasy do lewoskrętów na skrzyżowaniach. Dodatkowo skrzyżowanie z drogą Bałdowo – Gorzędziej miały zostać wyposażone w sygnalizację świetlną. W ramach inwestycji poddane remontowi lub rozbudowie miało zostać pięć obiektów mostowych nad drogą krajową nr 91, linią kolejową, nad rzeką Drybok, przejście pieszo-rowerowe w okolicy mostu knybawskiego i przyczółek zachodni tego mostu. Wzdłuż całego odcinka miał być zbudowany ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie drogi, a dla obsługi okolicznych posesji w Czarlinie – droga serwisowa. Inwestycja miała zostać zakończona w listopadzie 2019 r. Koszt prac projektowych i budowlano-montażowych miał wynieść ok. 35 mln zł brutto.