viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

A4 koło Krzyżowej jest przejezdna, ale wymaga docelowej naprawy

25-08-2020

Przywróciliśmy przejezdność na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a LSSE Obszar Krzywa. Ruch w kierunku Zgorzelca (granica państwa) odbywa się już oboma pasami z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Ruch bez ograniczeń przywrócimy w najbliższym czasie, po wymianie uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej. Prace zostaną wykonane przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego, aby do minimum ograniczyć czas ich trwania oraz związane z tym utrudnienia.

  • Przeprowadziliśmy natychmiastowe działania naprawcze uszkodzonej betonowej nawierzchni
  • Dotyczyły one odcinka poniemieckiej autostrady przebudowanej w latach 1994-1996
  • Analizujemy możliwości rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

W miniony piątek, na jezdni autostrady A4 w kierunku granicy, uszkodzeniu uległo kilka płyt betonowych. Stwierdzone zostało samoistne zdylatowanie płyt betonowych, co doprowadziło do odspojenia płyt nawierzchni. Na jezdni widoczne były wypiętrzenia płyt względem siebie. Niezwłocznie podjęto decyzję o doraźnej naprawie z wykorzystaniem szybkich metod naprawczych. W niedzielę udrożnione zostały oba pasy autostrady A4 w kierunku zachodnim. Wprowadzono czasowe ograniczenie prędkości przejazdu do 40 km/h. W najbliższym czasie planowana jest wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego. Ruch jezdnią w kierunku Wrocławia odbywa się cały czas bez utrudnień.

 

Analiza TEL A4

 

Jest to odcinek drogi, który wchodzi w zakres opracowania Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną (TEL) rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa. Umowę na jego wykonanie podpisaliśmy w maju 2019 r. Analizie poddano warianty budowy autostrady w nowym śladzie (na północ i południe od obecnego przebiegu) lub rozbudowy w istniejącym przebiegu do przekroju dwa razy po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny w następujący sposób: budowa jednej jezdni (trzy pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (trzy pasy ruchu + pas awaryjny). W listopadzie 2019 r. analizę rozszerzono o Studium Korytarzowe nowej drogi ekspresowej S5 do połączenia z drogą ekspresową S3.

 

Prace nad rozszerzonym studium już zakończono, a w lipcu 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) dla Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa uwzględniającego Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Podczas posiedzenia ZOPI ustalono, że do dalszych analiz, na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, proponowane są warianty łączące kombinację II (z największą liczbą punktów w analizie wielokryterialnej) i IV (rekomendowana przez projektanta). Plany orientacyjne znajdują się na stronie www.a4sk.pl.

 

Historia A4

Przypominamy, że historia autostrady A4 zaczyna się latach 30. XX wieku. Wtedy powstało łącznie 103 km ówczesnej trasy, która łączyła Berlin z Bytomiem. W powojennych latach na autostradzie A4 ruch był znikomy. Dopiero produkcja rodzimych samochodów osobowych przyczyniła się do tego, że A4 została włączona do komunikacyjnej architektury drogowej. Obecnie A4 jest częścią trasy międzynarodowej E-40, leżącej w III transeuropejskim korytarzu transportowym, który przebiega od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu.

 

Historia A4 na odcinku od Zgorzelca do Wrocławia:

- w latach 1936-1939 wybudowany został ponad 100 km odcinek Reichsautobahn (Rab 9), który łączył Berlin z Wrocławiem i dalej Bytomiem,  

- w latach 1994-1996 wybudowano 1300 metrów odcinka trasy od Jędrzychowic koło Zgorzelca) do węzła z DK4,

- w latach 1994-1996 wyremontowano i przebudowano fragment poniemieckiej autostrady A12 na odcinku od Golnic do Krzywej o długości ok. 16 km (to na tym odcinku doszło do uszkodzenia nawierzchni),

- w latach 2004-2006 etapowo remontowano autostradę o długości ok. 92 km na odcinku od Krzywej do Bielan Wrocławskich,

-  w latach 2006-2009 został wybudowany w nowym śladzie odcinek autostrady A4 od Jędrzychowic do Krzyżowej o długość ok. 51 km wraz z budową nowego węzła Krzyżowa.