viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Poprawi się bezpieczeństwo w Piątnicy (droga krajowa numer 64)

24-03-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 64 Piątnica – Jeżewo z drogą powiatową Nr 371 Piątnica – Kalinowo w Piątnicy (województwo podlaskie). Wartość kontraktu wynosi 1,7 mln zł, a okres realizacji planuje się na 5 miesięcy.

piatnica-mapa.GIF  Skrzyżowanie z Piątnicy jest pierwszym z 25 skrzyżowań, które zostaną przebudowane w tym roku w ramach projektu, finansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny Transport.

Projekt realizowany w Piątnicy polega na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 64 Piątnica – Jeżewo z drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Kalinowo. Przebudowa obejmuje adaptację eksploatowanych w tym rejonie dróg wraz z korektą przekroju poprzecznego i poszerzeniem jezdni, a w szczególności:

 • zmianie istniejącego trzywylotowego skrzyżowania na skrzyżowanie trzywlotowe typu małe rondo o średnicy wyspy środkowej 17 m i średnicy zewnętrznej 32 m bez sygnalizacji świetlnej,
 • wymianie nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dróg,
 • modernizacji zatoki autobusowej,
 • budowie azyli dla pieszych, zatoki postojowej
 • wymianie nawierzchni ciągów pieszych,
 • modernizacji odwodnienia, wykonaniu oznakowania.

 Przebudowa skrzyżowania wpłynie na usprawnienie przejazdu w obrębie Piątnicy, a także ułatwi przejazd tranzytowy przez miejscowość, przez co zwiększy dostępność do terenów turystycznych i rekreacyjnych oraz podniesie atrakcyjność inwestycyjną rejonu.
Krzyżujące się drogi stanowią ciągi tras turystycznych (ruch sezonowy – letni i weekendowy), prowadzących w kierunku atrakcyjnych obszarów przyrodniczych (Biebrzańskiego Parku Narodowego i Narwiańskiego Parku Narodowego w przypadku drogi numer 64; Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w przypadku drogi powiatowej 1934B).

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania na małe rondo (o średnicy zewnętrznej 32 m) oraz przebudowę wlotów krzyżujących się dróg na długości 212 m w przypadku drogi krajowej nr 64 (łącznie na obydwu wlotach) oraz 113 m w odniesieniu do drogi powiatowej nr 1934B.

Wartość kontraktu wynosi 1,7 mln zł. Okres realizacji przewidziano na 5 miesięcy.

mpiatnica.JPG  mpiatnica2.JPG 

W ramach projektu zgłoszonego do SPOT zostanie przebudowanych 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach wypadkowości.
Podstawowym celem przebudowy 25 niebezpiecznych skrzyżowań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ograniczenie liczby wypadków na każdym z tych skrzyżowań.
Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki realizacji celów cząstkowych, do których w zależności od typu skrzyżowania zalicza się:

 • zapewnienie bezpiecznego przejazdu użytkownikom krzyżujących się dróg,
  ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania,
  wzrost czytelności układu skrzyżowania,
 • maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu,
 • poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu,
 • zapewnienie odpowiedniej dostrzegalności i percepcji układu drogowego,
 • zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie
  skrzyżowania,
 • dostosowanie rozwiązań geometrycznych do obowiązujących wymagań technicznych,
 • przywrócenie właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Koszt realizacji projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Więcej o przebudowie 25 skrzyżowań

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport realizowanych jest kilkanaście projektów:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
 8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach
 9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.