viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Budowa drogi S8 Radzymin-Wyszków - otwarcie ofert

13-03-2009
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu ofert w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków. Długość odcinka – 17 km, o wartości kosztorysowej 110 mln euro, z czego 83% sfinansuje Fundusz Spójności UE.

flaga.gif

Lista złożonych ofert:

 1. Konsorcjum: NCC Aktiebolag, MSF – MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO, EMPREITEIROS S.A., TEODORO GOMES ALHO&FILHOS, LDA, WARBUD S.A. - 160 261 784,70 euro brutto
 2. STRABAG Sp. z o.o. - 128 253 164,38 euro brutto
 3. Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A, Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A. - 115 561 147,94 euro brutto
 4. Konsorcjum: Joahnn Bunte Baunetrnehmung GmbH & Co. KG, BERGER BAU GmbH - 139 707 118,14 euro brutto
 5. Budimex Dromex S.A. - 120 140 851,82 euro brutto

Planowana przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin – Wyszków zakłada przystosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej.

Będzie ono polegało na:

 • dobudowie drugiej jezdni,
 • poszerzeniu i wzmocnieniu nawierzchni jezdni istniejącej,
 • budowie węzłów, w tym budowie łącznicy nr 1 na węźle Radzymin z pasem włączenia
 • budowie i przebudowie dróg lokalnych.

Termin realizacji wynosi 24 miesiące.

abradzymin-wyszkow1.JPG  Poza budową drogi S8 od Radzymina do Wyszkowa w ramach tego projektu realizowane są 2 inne kontrakty – modernizacja obwodnicy Radzymina i budowa obwodnicy Wyszkowa wraz z nowym mostem przez rzekę Bug.

Przebudowa obwodnicy Radzymina polega na rehabilitacji nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta (m.in. wymiana warstw bitumicznych nawierzchni i ułożenie nowej górnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na dolnym podkładzie).

Obwodnica Wyszkowa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o długości 13 km. Droga będzie biegła w przeważającej części na nasypach (słabe grunty i nasypy na terenie doliny rzeki Bug). Powstanie 11 wiaduktów i nowy dwujezdniowy most o długości 600 m przez rzekę Bug. Niezbędna będzie również regulacja koryta rzeki. Na czas trwania budowy przeprawy przez Bug wzniesiony zostanie most tymczasowy. Ponadto powstanie 17 km dróg dojazdowych i 3,7 km dróg technologicznych i tymczasowych a około 7 km dróg poprzecznych (krajowych, gminnych i lokalnych) zostanie przebudowanych.

Wszystkie trzy kontrakty dofinansowuje w 83% Fundusz Spójności UE.

Budowa obwodnicy Wyszkowa

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - konsorcjum Budimex-Dromex/Mosty Łódź
 • wartośc kontraktu - 67,5 mln EUR
 • planowany okres realizacji - 26 miesięcy

Wzmocnienie drogi S-8 na odcinku Radzymin - Wyszków

 • przetarg ogłoszono 11.04.2006 r
 • otwarcie ofert - wrzesień 2006 r.
 • planowany okres realizacji - 24 miesiące

Wzmocnienie nawierzchni obwodnicy Radzymina

 • Kontrakt podpisano 14.07.2006 r.
 • Wykonawca - Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA
 • wartośc kontraktu - 6,9 mln EUR

Zarządzanie i nadzór nad projektem

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - Scetauroute SA
 • wartość kontraktu - 4,4 mln EUR

Całkowity koszt projektu określony decyzją Komisji Europejskiej to niemal 169 mln EUR (w tym grant Funduszu Spójności w wysokości 140,2 mln EUR, stanowiący 83 % wartości projektu). Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 grudnia 2008 roku.

W ramach Funduszu Spójności realizowanych jest pięć projektów:

 1. Budowa autostrady A2, odc. Konin-Emilia
  Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 380,6 (w tym grant FS: 312,1 mln EUR)
  Projekt zrealizowany
 2. Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin - Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa
  Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 168,9 mln EUR ( w tym grant FS: 140,2 mln EUR)
 3. Budowa autostrady A1, odc. Sośnica-Gorzyczki (etap I)
  Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 233,5 mln EUR (w tym grant FS: 193,8 mln EUR)
  Przetarg w toku
 4. Budowa autostrady A4, odc. Zgorzelec-Krzyżowa
  Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 307,4 mln EUR (w tym grant FS: 252 mln EUR)
  Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy
 5. Przebudowa drogi krajowej nr 2, odc. Siedlce-Terespol
  Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 74,8 mln EUR (w ty grant FS: 62,1 mln EUR)
  Podpisane trzy z czterech kontraktów

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii