viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Wielkopolska zyska osiem obwodnic

31-08-2020

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie. 

Obwodnice ujęte w Programie 100 obwodnic: 

  • obwodnica Gostynia w ciągu DK12 
  • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 
  • obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15 
  • obwodnica Kamionnej w ciągu DK24 
  • obwodnica Kalisza w ciągu DK25 
  • obwodnica Strykowa w ciągu DK32 
  • obwodnica Żodynia w ciągu DK32 
  • obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK 72 

  

  

Obwodnica Gostynia w ciągu DK12 

Obecnie prowadzone są prace terenowe związane z wykonaniem badań geotechnicznych oraz opracowaniem dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego dla budowy obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu DK12. Powyższa dokumentacja będzie stanowiła rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Planowany termin wykonania ww. dokumentacji to IV kwartał br. Planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego jeszcze w tym roku. 

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. 
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości Gostynia. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Lesznem a Jarocinem. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski. 

 

 

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 

Obecnie w terenie prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która jest niezbędnym dokumentem do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace inwentaryzacyjne trwają pełen okres wegetacyjny i lęgowy. 

Ponadto zakończono prace terenowe związane z wykonaniem badań geotechnicznych. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Planujemy ogłoszenie postępowania w IV kwartale br.  

 

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP, tj. droga główna ruchu przyspieszonego, o długości 5,9 km. 

Dzięki obwodnicy z Koźmina Wielkopolskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 15. Dodatkowo nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a także pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11. 

 

 

Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15 

Obecnie, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn, trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim. 

 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych. 

 

  

Obwodnica Kamionnej w ciągu DK24 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Kamionnej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 24. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód, w tym ruch międzynarodowy, który korzysta również z tej drogi prowadzącej do Gorzowa Wielkopolskiego. 

 
Obecnie w terenie prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która jest niezbędnym dokumentem do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace inwentaryzacyjne trwają pełen okres wegetacyjny i lęgowy. 

W przyszłym roku ogłosimy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim. 

 

 

Obwodnica Kalisza w ciągu DK25 

Trwają studialne prace projektowe dla rozbudowy całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie trwa ostatnia faza przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25. W najbliższym czasie złożymy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego we wniosku wariantu preferowanego. 

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta. Kalisz znajduje się na przecięciu dróg krajowych nr 12 i 25, a także trzech dróg wojewódzkich. 
 
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenie układu komunikacyjnego w osi północ-południe. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, przede wszystkim pomiędzy Koninem a Ostrowem Wielkopolskim. Natomiast korytarz drogi krajowej nr 25 jest też ważny z punktu widzenia połączeń komunikacyjnych, nie tylko województwa wielkopolskiego, ale także ułatwia komunikację w osi północ-południe - idącą ze Śląska w kierunku Wielkopolski a dalej Kujaw i Pomorza. Łączyć będzie korytarz przyszłej drogi ekspresowej S11 z autostradą A2, a dalej z drogą ekspresową S5.                                       

 

                             

Obwodnica Strykowa w ciągu DK32 

15 lipca br. podpisano umowę na wykonanie Projektu Koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32. Wykonawca, firma SMP Projektanci Sp. z o. o sp.k., na opracowanie projektu ma 120 dni od dnia podpisania umowy. Umowa opiewa na kwotę 132 840,00 zł. Po opracowaniu przebiegu obwodnicy Strykowa będą prowadzone prace terenowe związane z wykonaniem badań geotechnicznych oraz opracowaniem dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. 

 

Równolegle prowadzone są prace terenowe. Prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która jest niezbędnym dokumentem do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace inwentaryzacyjne trwają pełen okres wegetacyjny i lęgowy, co oznacza, że zakończą się w IV kwartale br. 

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu DK32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na drodze DK 32.  

  

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem i ważnymi miejscowościami w województwie wielkopolskim, tj. Grodziskiem Wielkopolskim czy też Wolsztynem. Droga ta stanowi ważne regionalne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą. 

                                             

  

Obwodnica Żodynia w ciągu DK32 

8 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie Projektu Koncepcyjnego dla budowy obwodnicy.  

Projekt ten zostanie zrealizowany w stopniu szczegółowości pozwalającym GDDKiA na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca, firma KFG sp. z o.o. sp.k., na wykonanie projektu zgodnie z umową ma 90 dni. Umowa opiewa na 133 000,00 zł.  

Prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która jest niezbędnym dokumentem do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace inwentaryzacyjne trwają pełen okres wegetacyjny i lęgowy. Aktualnie prowadzone są już prace terenowe związane z wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowaniem dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. 

 

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,4 km. 

Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5. 

  

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą. 

  

 

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72 

24 sierpnia br. podpisano umowę na wykonanie Projektu Koncepcyjnego dla budowy obwodnicy. Wykonawca, firma KFG sp. z o.o. sp.k., na wykonanie projektu zgodnie z umową ma 90 dni. Umowa opiewa na 85 000,00 zł. Po opracowaniu przebiegu obwodnicy miejscowości Grzymiszew rozpoczną się prace terenowe związane z wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowaniem dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia postępowania przetargowego w systemie Projektuj i buduj. Planujemy ogłoszenie postępowania na przełomie I/II kwartału 2021 r.  

 

Równolegle prowadzone są prace terenowe. Prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która jest niezbędnym dokumentem do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace inwentaryzacyjne trwają pełen okres wegetacyjny i lęgowy.  

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 72 w kierunku Konina i Turku. 
 
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale w dalszej perspektywie ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.