viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Lubelskie zyska siedem obwodnic. Na jakim etapie są przygotowania?

02-09-2020

Janów Lubelski, Dzwola, Gorajec, Szczebrzeszyn, Zamość, Łęczna i Łuków zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim. Dla czterech z nich prowadzone są już prace przygotowawcze. Celem wszystkich inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, zwiększenie bezpieczeństwa oraz redukcja zanieczyszczeń i hałasu. Na jakim etapie są poszczególne obwodnice?
 

Janów Lubelski (DK74)

 

Inwestycja jest obecnie na etapie prac przygotowawczych. Opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Jest to opracowanie wieloaspektowe, w ramach którego zostanie wykonana m.in. wielokryterialna analiza porównawcza czterech wariantów drogi. Obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Zbudowane także zostaną m.in. obiekty inżynierskie, nowe drogi dojazdowe zapewniające obsługę komunikacyjną terenu przyległego do DK74, a także infrastruktura do ruchu pieszych. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w II kwartale 2024 roku.

 

Dzwola (DK74)

 

Prace projektowe są już na ukończeniu. Trwa procedura związana z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w II kwartale 2021 roku. Inwestycja obejmie m.in. budowę jednojezdniowej drogi klasy GP (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) o długości ok. 2,8 km, która od północy ominie Dzwolę. Powstaną także dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren oraz zjazdy do nieruchomości.

 

Gorajec (DK74)


Obwodnica będzie miała ok. 6,7 km długości i ominie Gorajec po północno-zachodniej stronie. Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a kolejnym krokiem będzie m.in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej oraz geologicznej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i budowę drogi planowane jest w III kwartale 2021 roku.

 

Szczebrzeszyn (DK74)

 

Obecnie trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Projektant przygotował osiem różnych wariantów przebiegu trasy o długościach od 3,9 km do 6,2 km wraz z różnymi rozwiązaniami skrzyżowań z drogami poprzecznymi. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Burmistrza Szczebrzeszyna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie przetargu na realizacje planowane jest w IV kwartale 2023 roku.


W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Przebudowane również zostaną drogi poprzeczne i skrzyżowania z projektowaną drogą. Powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego i obiekty mostowe.

 

Łęczna (DK82), Zamość (DK74), Łuków (DK 63/76)

 

Budowa obwodnic Łęcznej, Zamościa oraz Łukowa to nowe zadania, dla których proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie Studium Korytarzowego, a kolejnym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie przetargów na wykonanie STEŚ-R dla obwodnicy Łęcznej i Łukowa planowane jest w IV kwartale tego roku, a dla obwodnicy Zamościa w 2021 r.


Obwodnice przebiegać będą po nowym śladzie, ich przebieg nie został jeszcze ustalony. W przypadku obwodnic Łęcznej i Łukowa ogłoszenie przetargów na wykonanie projektów budowlanych i realizację planowane jest w 2024 roku, natomiast Zamościa w 2025 roku.

 

W ramach tych zadań powstaną nowe odcinki dróg o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego). Zbudowane zostaną obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, skrzyżowania jednopoziomowe), drogi niższych kategorii zapewniające obsługę terenów przyległych, a także m.in. zatoki autobusowe, oświetlenie oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.