viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Kolejny krok w kierunku uruchomienia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

10-09-2020

Poznaliśmy wykonawców zainteresowanych zaprojektowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem inteligentnych systemów transportowych Regionalnych Projektów Wdrożeniowych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T etap 1 w Gdańsku, Olsztynie i Katowicach. Rozpoczynamy analizę ofert.

Oferty w przetargu podzielonym na dwie części 

Część pierwsza dotyczy dróg S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Centrum Zarządzania Ruchem Dworek (k.Gdańska). GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach Części 1 kwotę 193 276 731,42 zł. 

 

Oferty dotyczące tej części złożyło trzech wykonawców: 

  • Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. - 175 729 912,20 zł, 

  • Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz T4B Sp. z o.o. - 199 430 012,00 zł, 

  • Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. - 178 979 864,00 zł. 

Część druga to drogi A1, A4, S1 i DK1 na terenie woj. śląskiego oraz Centrum Zarządzania Ruchem Zabrze-Kończyce. Na realizację tej części zamówienia GDDKiA zamierza przeznaczyć kwotę 193 276 731,42 zł. 

 

Oferty dotyczące Części 2 złożyło czterech wykonawców: 

  • Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. - 272 802 267,08 zł,  

  • Konsorcjum firm: GRAMAR Sp. z o.o oraz PHU Larix Sp. z o.o. - 286 731 777,00 zł, 

  • Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp.z o.o., Aldesa Construcciones S.A., Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. - 289 522 381,00 zł,  

  • Konsorcjum firm: WASKO S.A. oraz Tauron Nowe Technologie S.A. - 449 366 230,00 zł. 

Zadania wykonawców 

Główne zadania wykonawców to zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), np. modułów sterowania prędkością i pasami ruchu czy modułów informowania podróżujących o utrudnieniach wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem (CZR) w m. Dworek (k. Gdańska) oraz Kończyce (k. Zabrza).  

 

Podobnie jak w przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego, wykonawcy wykonają testy dla modułów będących przedmiotem zamówienia, a następnie będą świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu w ramach projektu KSZRD Etap 1. Regionalne Projekty Wdrożeniowe zostaną zintegrowane z Systemem Centralnym, stworzonym w ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego, na realizację którego umowa została podpisana 5 maja 2020 r. 

 

1 września podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I. Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38983/Autostrada-A4-i-Autostradowa-Obwodnicy-Wroclawia-A8-w-Krajowym-Systemie-Zarzadzania-Ruchem-Drogowym-na-sieci-TEN-T-etap-I 

 

Z kolei w maju br. podpisaliśmy umowę na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli Centralny Projekt Wdrożeniowy. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity. 

Więcej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37499/Krajowy-System-Zarzadzania-Ruchem-Drogowym-kluczowa-umowa-podpisana 

 

Dofinansowanie UE 

Projekt jest finansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z funduszu unijnego CEF - Łącząc Europę. 

GDDKiA

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.