viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Obwodnica Piwnicznej – projektanci analizują propozycje części mieszkańców

14-09-2020

Projektanci analizują możliwości realizacji korekt przebiegów obwodnicy Piwnicznej Zdroju, zaproponowanych przez część mieszkańców miasta, pod kątem rozwiązań technicznych. Po konsultacjach społecznych wpłynęło do projektantów 78 opinii, w formie wypełnionych ankiet, maili lub pism. Konsultacje odbyły się w ramach opracowania dokumentacji projektowej w fazie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Droga krajowa nr 87 przebiega od Nowego Sącza przez Piwniczną Zdrój do granicy państwa ze Słowacją obecnie przez środek miasta Piwniczna. 23 listopada 2004 roku została podpisana umowa pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem (Mniszek jest na terytorium Słowacji). Granica pomiędzy państwami przebiega rzeką. W 2015 roku, w myśl zawartej umowy, został wybudowany most graniczny na rzece Poprad przez drogową administrację słowacką, która uzyskała na ten cel dofinansowanie unijne. Polska pokryła koszty budowy mostu na terytorium naszego kraju. GDDKiA  przebudowała  układ komunikacyjny prowadzący do mostu granicznego, wybudowała most na Popradzie w Piwnicznej Zdroju, zabezpieczyła osuwiska i naprawiła drogę w dawnym przebiegu DK87, następnie przekazała ją gminie. Droga ta ma teraz charakter lokalny i stanowi dojazd do posesji.

 

Na terytorium Słowacji, z uwagi na zły stan techniczny drogi krajowej, będącej kontynuacją DK87, wprowadzono oznakowanie ograniczające ruch do 7,5 t, zmienione później na 12 t. Z informacji, które posiada GDDKiA wiadomo, że zarządca słowackich dróg krajowych będzie w przyszłości remontował swoją drogę, by doprowadzić jej stan do odpowiednich parametrów i wówczas ograniczenia tonażu zostanie usunięte.

 

By zabezpieczyć centrum Piwnicznej Zdroju, wraz z Rynkiem przed zwiększonym ruchem pojazdów i poprawić bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców, podjęta została decyzja o budowie obwodnicy w ramach programu „100 obwodnic”. Jest to także spełnienie postulatu samorządu, który od lat zabiega o budowę obwodnicy. Równolegle prowadzone są prace projektowe zmierzające do zwiększenia nośności nawierzchni do 115kN/oś oraz poprawy stanu technicznego DK87 na odcinkach przebiegających przez gminy: Stary Sącz, Rytro oraz Piwniczna - Zdrój.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87 została podpisana w październiku 2019 roku. Zakończenia tego etapu prac zaplanowane jest na kwiecień 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę obwodnicy o długości około 2,5 km, skrzyżowań na początku i końcu obwodnicy, murów oporowych
 • przebudowę DK87 i istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie
 • budowę lub przebudowę: dróg serwisowych obsługujących przyległy teren, obiektów inżynierskich (w tym most na rzece Poprad, wiadukt nad linią kolejową, tunel), odwodnienia projektowanych dróg oraz obiektów, oświetlenia, urządzeń i obiektów ochrony środowiska (m. in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, zieleni izolacyjnej),
 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem, zjazdów oraz dróg innych kategorii w niezbędnym zakresie ,
 • budowę kanałów technologicznych,
 • zagospodarowanie zieleni oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej,
 • wykonanie urządzeń BRD, w tym znaków zmiennej treści i barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego.

 

Przygotowane zostały trzy warianty przebiegu obwodnicy Piwnicznej Zdroju.

GDDKiA

Wariant 1

 

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 w km około 23+700, skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową LK96 oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w estakadę biegnącą nad rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, gdzie później przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający niepełne relacje skrętne: centrum Piwnicznej – Mniszek oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

 

GDDKiA

Wariant 2

 

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 w km około 23+700, skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową LK96 oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Następnie biegnąc łukiem dalej pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad przechodzi w obiekt mostowy nad rzeką i nad ul. Kościuszki. Obiekt ten przechodzi w drogę prowadzącą łukiem w rozkopie, gdzie następuje włączenie do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający niepełne relacje skrętne: centrum Piwnicznej – Mniszek oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

 

GDDKiA

Wariant 3A

 

Przebiega po zachodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 w km około 23+500, skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym przechodzącym w rozkop przebiegając łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną i bezpośrednio w tunel o długości ok. 470 m, prowadząc aż do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad, schodząc do poziomu terenu po zachodniej stronie szkoły, a następnie łukiem na końcu odcinka włącza się do istniejącego układu drogowego poprzez skrzyżowanie typu rondo.

Nie ma planów, by została zmieniona kategoria dla drogi krajowej nr 87, ani jej kontynuacji na terytorium Słowacji. Ten ciąg komunikacyjny nie należy do sieci TEN-T, czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Poniżej umieszczony jest fragment mapy z aktualnej dyrektywy UE obejmującej Polskę i kraje przyległe, zbliżenie na obszar przygraniczny, z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, gdzie uwidoczniona jest sieć bazowa i kompleksowa. W Małopolsce nie ma drogi włączonej do korytarza sieci bazowej, są tylko ciągi S7 i DK7 oraz DK52, umieszczone w korytarzu sieci kompleksowej. Najbliższa Małopolski droga sieci bazowej to S1 w województwie śląskim.

 

GDDKiA

 

 • Korytarz DK7 w Małopolsce to obecnie sieć kompleksowa, podobnie jak DK52.
 • S19 w woj. podkarpackim też jest w sieci kompleksowej
 • S1 w województwie śląskim to korytarz sieci bazowej TNT-T

   

Analizując układ komunikacyjny dróg w terenie przygranicznym, pod kątem średniego dobowego ruchu można zauważyć duże różnice w ilości pojazdów. W korytarzu sieci bazowej S1 Cieszyn - granica państwa, według danych z generalnego pomiaru ruchu, wynosił on 11 145 pojazdów na dobę, natomiast w sieci kompleksowej był ponad 2 razy mniejszy i wynosił na DK7 w Chyżnem 5359 pojazdów na dobę. Można wysnuć wniosek, że pierwszym wyborem kierowców w ruchu międzynarodowym jest korytarz sieci bazowej TNT-T, a drugim, w tym przypadku dwukrotnie mniejszym, korytarz sieci kompleksowej TNT-T.

Mając na uwadze fakt, że droga krajowa nr 87 nie jest wskazana w żadnym z korytarzy sieci europejskiej, po podniesieniu tonażu na Słowacji, raczej nie należy spodziewać się wielkiego wzrostu ruchu międzynarodowego, w tym pojazdów ciężarowych. Zwiększyć się może ruch turystyczny i towarowy pomiędzy regionami, po obydwu stronach granicy polsko – słowackiej, dlatego celowe jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta projektowaną obwodnicą.