viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

S22 Elbląg - Grzechotki - podpisano kontrakt na nadzór

23-03-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 21 marca 2006 r. została podpisana umowa na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki" z konsorcjum firm Mott MacDonald Limited, Lafrentz - Polska Sp. z o.o. i Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 18,7 mln zł (brutto).

Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki (50 km) została podzielona na trzy zadania:

 1. Przebudowa drogi na odcinku Maciejewo-Grzechotki (przetarg ogłoszono - otwarcie ofert 25.04.2006 r.)
 2. Przebudowa drogi na odcinku Chruściel-Maciejewo (procedura w toku)
 3. Przebudowa drogi na odcinku Elbląg-Chruściel (procedura w toku)

Przebudowa odcinka Maciejewo - Grzechotki obejmuje:

 • budowę jedno- i dwujezdniowej drogi ekspresowej;
 • przebudowę węzła „Maciejewo”
 • przebudowę odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • budowę dróg dojazdowych;
 • budowę dróg leśnych;
 • budowę 6 mostów i wiaduktów;
 • budowę przepustów;
 • budowę oświetlenia drogi;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 • przebudowę odwodnienia jezdni;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę uzbrojenia terenu;
 • budowę ekranów akustycznych

Przebudowa odcinka Chruściel-Maciejewo obejmuje:

 • budowę jednojezdniowej drogi ekspresowej;
 • przebudowę dróg poprzecznych(powiatowych i gminnych);
 • budowę dróg dojazdowych;
 • przebudowę i budowę przepustów;
 • przebudowę 3 wiaduktów nad drogą nr 22;
 • przebudowę 3 wiaduktów w ciągu drogi nr 22;
 • remont wiaduktu nad drogą nr 22;
 • rozbiórkę wiaduktu (przyczółków) nad drogą nr 22;
 • przebudowę 2 przepustów ramowych;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 • przebudowę i budowę odwodnienia jezdni;
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę uzbrojenia terenu.

Przebudowa odcinka Elbląg – Chruściel obejmuje:

 • budowę jednojezdniowej drogi ekspresowej;
 • przebudowa węzłów: „Wilkowo”, „Błudowo” i „Chruściel”
 • przebudowę dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • budowę dróg dojazdowych;
 • przebudowę i budowę przepustów;
 • przebudowę 16 wiaduktów nad drogą nr 22;
 • przebudowę 11 wiaduktów i mostów w ciągu drogi nr 22;
 • budowę oświetlenia trzech węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 • przebudowę i budowę odwodnienia jezdni;
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę uzbrojenia terenu.

Wartość kosztorysowa projektu wynosi 486 mln złotych. Będzie on współfinansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 75%.

Okres realizacji poszczególnych odcinków waha się od 13 do 24 miesięcy. Nadzór trwać będzie 51 miesięcy.