viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Tydzień na budowie S19 na Podkarpaciu

16-09-2020

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (23 tys. m3) i wykopu (28 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej w ilości 2,5 tys. m2 oraz ściek trójkątny (800 mb).

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 1+967 w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych w osi A na nitce lewej oraz betonowanie ścianki zaplecznej w osi D na nitce prawej. Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresową S19 w km 3+800 w m. Domostawa betonowano korpus podpory. Wykonano także zbrojenie korpusu podpór na nitce prawej na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 6+678 w m. Kutyły oraz betonowanie korpusu podpory na nitce lewej. Na wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 8+620 w m. Zdziary zbrojono i deskowano ramy na nitce lewej.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości  42 tys. kg oraz zużyto betonu (224 m3).

Prowadzono prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (24 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuowano prace nad wykonaniem wykopu (16 tys. m3. Wykonano odcinek próbny warstwy wiążącej (1,1 tys. m2).

Wykonywano betonowanie stropu III etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 4 i 5 nitka prawa oraz zbrojenie I etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 1 i 2 na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 16+776,35. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 wykonano zbrojenie ustroju nośnego.

Wykonano zbrojenie ustroju nośnego na jezdni prawej i lewej oraz zabetonowano skrzydełko SK-1 na podporze nr 4 na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz. Wykonano betonowanie poprzecznicy na podporze nr 3 oraz zbrojenie ścian bocznych przyczółka na podporach nr 1 i 3 na nitce prawej na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary.

Kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 117,6 tys. kg oraz zużyto 520 m3betonu.

Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (31 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (1,5 tys. m3). Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (6 tys. m2) oraz stabilizację GWN (13  tys. m2).

Na wiadukcie WS-10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 w węźle Rudnik nad Sanem zamontowano deski gzymsowe, wykonano papę ochronną pod kapami oraz rozpoczęto betonowanie ścian bocznych. Wykonano zbrojenie korpusu na podporze nr A na wiadukcie WS-11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin - Przeworsk. Zbrojono korpusy i ustrój nośny na nitce lewej przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19. Wykonywano zbrojenie ściany podpory C na nitce prawej na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 50 tys. kg oraz zużyto 9 m3 betonu.

Trwały roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej S19 - podbudowy z kruszywa łamanego, a także podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy mrozoochronnej. Prowadzono też prace związane z oczyszczeniem i skropieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych ulepszonych. Ponadto, prowadzono prace przy odhumusowaniu terenu, plantowaniu i umacnianiu skarp oraz rowów drogowych, a także wykonano blisko 1000 m drenażu drogowego w pasie rozdziału drogi ekspresowej S19. W zakresie robót ziemnych rozpoczęto też humusowanie terenów płaskich na obszarze MOP III Podgórze.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Nisko.

Ponadto, kontynuowano betonowanie przyczółków i skrzydeł podpór przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16PZŚd, zlokalizowanego na początku odcinka projektowanej trasy w gminie Nisko, a także przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg, zlokalizowanego w gminie Jeżowe.

Kontynuowano montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł korpusu jednej z podpór oraz izolację bitumiczną na zimno fundamentów drugiej, wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową zlokalizowanego w gminie Jeżowe. Wykonawca prowadził też prace przy budowie przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22A PZŚd, zlokalizowanego również w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci, a także roboty ziemne związane z budową zbiorników. W poszczególnych zbiornikach wykonywano podsypkę piaskową, układano płyty ażurowe, a także układano i zgrzewano warstwę geomembrany. Kontynuowano montaż wpustów ściekowych oraz studni wpadowych i rewizyjnych.

Z zakresu branży melioracyjnej Wykonawca prowadził roboty ziemne przy wykopach pod rowy melioracyjne oraz prace związane z ubezpieczeniem skarp cieków - ułożenie geokraty i wykonanie narzutu kamiennego.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi - podbudowy zasadniczej oraz warstwy mrozoochronnej. W zakresie robót ziemnych wykonano 39 000 m3 nasypów oraz 7 100 m3 wykopów drogowych, prowadzono prace przy odhumusowaniu terenu, a także rozpoczęto humusowanie skarp i nasypów. Ponadto, prowadzono prace przy uszczelnianiu rowów geomembraną i wykonaniu ścieku drogowego trójkątnego, a także drenażu osłoniętego kruszywem i geowłókniną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca na przejściu dla zwierząt małych 17PZM zlokalizowanym za węzłem Jeżowe, kontynuował montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic kolejnych podpór, a także ich betonowanie.

Ponadto, kontynuowano montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie fundamentów i filarów kolejnej podpory wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad DW861 – węzeł Jeżowe oraz korpusu przyczółka następnej podpory wiaduktu 28WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą gminną nr 002308R.

Wykonano też platformę roboczą pod posadowienie obiektu - przejścia dla zwierząt małych 18PZM, zlokalizowanego w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż i układanie sieci oraz wykonywanie wykopów pod zbiorniki i układanie w nich płyt ażurowych. W zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano układanie rur pomiędzy studniami kanału technologicznego.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu kontynuował roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów drogowych na obszarze trasy S19 i węzła Kamień. Ponadto, prowadzono prace związane z układaniem krawężników betonowych i wykonaniem podbudowy zasadniczej w ramach budowy ronda w ciągu DK19. Wykonano też podbudowę zasadniczą na odcinku ok. 200 metrów przebudowywanej drogi krajowej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy betonowaniu podpór wiaduktu 44WD w ciągu DK19, przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ oraz wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającego nad drogą ekspresową S19 zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski.

Wylano też beton podkładkowy pod podpory wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającego nad drogą ekspresową S19, zlokalizowanego również w gminie Sokołów Małopolski i rozpoczęto prace przy wzmocnieniu podłoża pod wiadukt 38WD w ciągu drogi powiatowej DP1211R, przebiegającego nad drogą ekspresową S19 w gminie Kamień.

Ponadto, Wykonawca prowadził prace w zakresie branży sanitarnej i elektroenergetycznej związane z montażem i układaniem sieci w ramach likwidacji kolizji. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy wykonaniu drenażu francuskiego, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej wykonywano montaż studni kablowych i prowadzono prace przy budowie kanały technologicznego.

 

GDDKiA