viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAInformacje - COVID-19

Ścisła współpraca i konstruktywny dialog - kolejne spotkanie z branżą za nami

16-09-2020

Stan realizacji planów inwestycyjnych na 2020 rok, waloryzacja, przetargi, zapisy kontraktowe i plany na przyszłość - m.in. o tym rozmawialiśmy z przedstawicielami firm budowlanych, które realizują inwestycje drogowe GDDKiA.  

  • Stan realizacji planów inwestycyjnych - podsumowanie dotychczasowej części sezonu budowlanego. 
  • Aktualna sytuacja na rynku - waloryzacja, przetargi, wzorcowe umowy. 
  • Certyfikacja - nowy i transparentny model oceny wykonawców i plany na przyszłość. 
  • Plan przetargów na 2021 rok dostosowany do potencjału branży budowlanej 

 

Wyjątkowy start sezonu budowlanego i efekty dotychczasowej pracy 

Początek sezonu budowlanego przypadł w 2020 roku na ogólnoświatową pandemię koronawirusa. Nie wpłynęło to jednak na realizację naszych planów i postępy na budowach. Wyjątkowa sytuacja gospodarcza związana z pandemią wymaga od nas ponadstandardowego działania. Zwiększając w tym roku nasze plany przetargowe o ponad 220 km i konsekwentnie realizując dotychczasowe inwestycje, stabilizujemy sytuację na rynku budowlanym i dajemy gwarancję miejsc pracy. Efekty? 

 

Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 21 odcinków nowych dróg o łącznej długości 257,5 km i wartości ok. 8,8 mld zł. Z tego 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł oraz 5 zadań na realizację obwodnic z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 35,7 km i wartości ok. 1 mld zł. Od początku roku podpisaliśmy natomiast 26 umów na zadania o łącznej długości 355,7 km i wartości blisko 15,5 mld zł. 

 

Chcemy, aby nasze plany przetargowe, skala realizowanych inwestycji były dostosowane do potencjału i "mocy przerobowych" branży. Nie sposób jest zbudować portfel zamówień, którego nie będzie się w stanie zrealizować. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

W 2020 roku przez pierwsze 8 miesięcy wydatki inwestycyjne GDDKiA kształtują się na poziomie 8 mld zł. W ubiegłym roku ten okres zamknęliśmy z wynikiem blisko 5,5 mld złotych. To potwierdza stabilność branży i sprawną realizację kontraktów. Zwłaszcza w tej wyjątkowej sytuacji gospodarczej spowodowanej koronawirusem. 

 

Rok do roku wydajemy więcej na inwestycje. W porównaniu do lipca 2019 r. był to wzrost o 17%, a w sierpniu 2020 r. zasililiśmy rynek budowlany kwotą dwa razy wyższą niż w 2019 r. Pokazuje to, że rynek inwestycji publicznych w czasach pandemii jest silny. Liczę, że sektor bankowy, ubezpieczeniowy również to dostrzeże. - powiedział Dyrektor Żuchowski. 

 

Państwo polskie m.in. poprzez inwestycje infrastrukturalne, zasypuje dziurę inwestycyjną, która powstała w związku z pandemią koronawirusa na rynku inwestycji prywatnych. Inwestycje publiczne, w tym drogi, gwarantują stabilność sektora budowlanego. - podkreślił Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. 

 

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 4 202,9 km, w tym 1 708,5 km autostrad i 2 494,4 km dróg ekspresowych. W realizacji jest 98 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1251,5 km. W przetargu jest 19 zadań (z PBDK) o łącznej długości 262,5 km oraz 5 obwodnic (z Programu Budowy 100 obwodnico łącznej długości 35,7 km. W przygotowaniu jest 116 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2408 km oraz 95 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 810,1 km. 

 
Aktualna sytuacja na rynku i bieżące kwestie 

Podczas spotkania poruszony został temat zmiany w wymaganiach przetargowych GDDKiA. W sierpniu br. został wprowadzony nowy warunek środowiskowy wykazaniu się doświadczeniem w wykonaniu przejść dla zwierząt. 

Nowy warunek środowiskowy został podważony przez wykonawców w czterech postępowaniach, a Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i nakazała usunięcie warunku.  

GDDKiA podjęła decyzję, aby usunąć warunek z postępowań i zastanowić się ponownie nad jego brzmieniem po uzyskaniu pisemnego wyroku KIO. Nie rezygnujemy jednak z prac nad ukształtowaniem nowych i akceptowalnych przez wszystkich wymagań przetargowych, aby jeszcze skuteczniej móc wyłaniać podmioty, które będą realizowały kontrakty drogowe w przyszłości. 

 

Poruszony został temat waloryzacji i nowych jej zasad, jakie zostały wprowadzone od stycznia 2019 roku. Waloryzacja działa, sprawdza się w praktyce i odzwierciedla ogólną sytuację rynkową. Wartość koszyka waloryzacyjnego stabilizuje się, a obecna dynamika zmian obrazuje sytuację na rynku i duże spadki cen paliw, asfaltu, cementu, stali i kruszyw Pisaliśmy o tym więcej już w sierpniu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38811/Waloryzacja-sprawdza-sie-w-praktyce 

 

Ważną kwestią poruszoną na spotkaniu były wzorcowe postanowienia gwarancji. Wprowadzono elektroniczne wersje gwarancji należytego wykonania umowy, należytego wykonania umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz zwrotu zaliczki. Wprowadzono mechanizm zmniejszania sumy gwarancyjnej w gwarancji zwrotu zaliczki w przypadku sukcesywnej spłaty zaliczki. 

 

W tematach formalnych i kontraktowych poruszono zagadnienia wzorcowych szczególnych warunków kontraktowych, które uległy doprecyzowaniu. 

Spośród zasadniczych zmian, które zaproponowano przedyskutowane zostały m.in. kwestia roszczeń oraz definicje kosztów i wad. Omówiono zmiany dotyczące praw autorskich, podwykonawstwa, harmonogramu, przedłużenia czasu na ukończenie oraz kamieni milowych. 

Wspomniano o zmianach we wzorcowych umowach na nadzór. Najistotniejsza? Nowy wzorzec takiego kontraktu bazuje na dniówkowym rozliczaniu czasu pracy konsultanta zamiast wcześniej obowiązującego modelu ryczałtowego.  

Obecnie toczą się prace nad dostosowaniem ww. wzorca SWK i umowy na nadzór i zarządzanie do nowego Prawa zamówień publicznych, które obowiązywać będzie od 2021 r. 

 

Omówione zostały otwarcia ofert, jakie miały miejsce w tym roku. Od początku 2020 r. (do 8 września) otworzyliśmy oferty dla 19 zadań o łącznej liczbie 228,2 km i wartości szacunkowej 11,3 mld zł. Z tych 19 zadań dla 8 podpisaliśmy umowy o wartości blisko 7 mld zł i łącznej długości 111,3 km. 

 

Nie możemy dopuścić do sytuacji, że za 2-3 lata wykonawca, który dziś wygrywa przetarg, oświadczy, że nie jest w stanie zrealizować inwestycji za kwotę, którą zaoferował. - wskazał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

W ostatnim czasie obserwujemy spadkową tendencję wartości składanych ofert w przetargach. W lipcu, sierpniu i wrześniu br. otworzyliśmy oferty dla 9 zadań o długości 95 km i wartości szacunkowej 3,7 mld zł. Wszystkie ceny najtańszych ofert kształtują się między 46 a 84% kosztorysu Zamawiającego, a deklarowana przez Wykonawców ich wartość to 2,5 mld zł.  

Różnica między kwotą szacunkową a najtańszymi ofertami Wykonawców wynosi 1,2 mld zł. 

 

Nie możemy sobie pozwolić na krótkowzroczność. W ostatnich miesiącach obserwujemy, że oferty składane w przetargach oscylują poniżej naszych szacunków, czasami nawet poniżej 50%. Zadajemy sobie pytanie, co się stało, że w przeciągu pół roku oferowana przez wykonawców cena budowy 1 km drogi ekspresowej spadła o ok. 10 mln zł. Musimy wspólnie z branżą bliżej przyjrzeć się tej tendencji, aby nie obróciło się to przeciwko nam w perspektywie kilku lat - mówił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

W ostatniej części spotkania Dyrektor Żuchowski podkreślił, że wprowadzenie systemu certyfikacji jest istotną potrzebą rynku zamówień publicznych, zgłaszaną zarówno przez wykonawców jak i przez zamawiających. Dlatego od pewnego czasu prowadzimy rozmowy z branżowymi organizacjami i Ministerstwem Rozwoju, aby wprowadzić do systemu zamówień publicznych mechanizm promujący rzetelnych wykonawców. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37729/Czas-docenic-rzetelnosc 

 

Musimy uczyć się na błędach, wyciągać wnioski i szukać rozwiązań, które pozwolą nam budować silny i stabilny rynek budowlany w Polsce. Naszą propozycję jest włączenie do systemu zamówień publicznych certyfikacji, czyli nowego modelu oceny wiarygodności i rzetelności wykonawców. W różnej formie takie mechanizmy oceny funkcjonują już w Europie. Naszym celem jest stworzenie, przy aktywnym udziale branży budowlanej, mechanizmu certyfikacji, który będzie dostosowany do potrzeb i specyfiki polskiego rynku budowlanego. Zależny nam na tym, aby podmioty dające rękojmie realizacji i zakończenia inwestycji były doceniane. - wyjaśnił Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Na koniec zostały przedstawione plany GDDKiA na przyszłość. A te są bardzo poważne i liczymy na gotowość przedstawicieli branży i współpracę. W 2021 roku planujemy ogłosić postępowania przetargowe na zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 304,4 km. Z Programu budowy 100 obwodnic będzie to 28,7 km, a w przypadku zadań na sieci (o wartości powyżej 20 mln zł) łączna ich długość przekroczy 330 km. Łącznie przetargi obejmą ponad 660 km dróg. Szczegółowy plan przetargów na 2021 rok opublikujemy do końca tygodnia. 

 

PREZENTACJA 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.