viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Ile kosztuje kilometr drogi?

24-09-2020

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji bierzemy pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast.

Różnice w cenie 

Średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne. Na brak zdecydowanych różnic ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach. O różnicach między autostradami a drogami ekspresowymi pisaliśmy tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37724/Autostrada-czy-droga-ekspresowa

 

Drogi główne ruchu przyspieszonego (GP), jako drogi nieco niższej klasy, są co do zasady tańsze w budowie. Nie zmienia to jednak faktu, że cena wybudowania jednego kilometra drogi GP jest uzależniona od tych samych czynników, jak w przypadku autostrad i dróg ekspresowych. 

 

Nie tylko liczba czynników ma wpływ na cenę jednego kilometra drogi, ale też to na jakiej podstawie wyliczamy średnią wartość. Możemy podejść do tego zagadnienia w wąskim zakresie, czyli określić koszt budowy 1 km jedynie na podstawie kosztów projektu i robót budowlanych. Wówczas cenę wyliczamy na podstawie wartości umowy na projekt i budowę oraz uwzględniamy ewentualne aneksy, jeżeli takie były podpisane. 

 

Drugie, szersze podejście to uwzględnienie wszystkich kosztów przygotowania i realizacji inwestycji. Wtedy pod uwagę bierzemy nie tylko koszty projektu i budowy, ale również przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie przygotowania inwestycji, wykup nieruchomości na terenach, gdzie droga będzie przebiegała, nadzory nad realizacją robót, badania archeologiczne itd. - te wszystkie etapy, elementy procesu inwestycyjnego generują koszty, więc dlaczego nie wliczać ich w statystyczny koszt powstania jednego kilometra drogi. 

 

Dlatego w naszym zestawieniu, aby uczynić je bardziej kompletnym, przedstawiamy wyliczenia na podstawie tych dwóch ujęć. Zapraszamy do zapoznania się z uśrednionymi cenami realizacji kilometra autostrady, drogi ekspresowej oraz drogi GP. 

GDDKiA 

 

Cena za kilometr - nie ma reguły 

Biorąc pod uwagę koszty budowy autostrady, cena za kilometr w 2019 roku znacząco spadła w stosunku do roku 2018, aby w 2020 roku ponownie wzrosnąć. Porównując ostatnie trzy lata, cena za kilometr autostrady w 2018 roku była najwyższa. Na przykład w 2018 roku podpisana została umowa na budowę odcinka A1 Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego o długości 7 km za kwotę prawie 340 mln zł, co w przeliczeniu na kilometr daje 48 mln zł. W tym samym roku podpisaliśmy także umowę na budowę odcinka A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem o długości 16,7 km. W tym przypadku koszt 1 km wyniósł 34,3 mln zł. 

 

W umowach zawieranych na budowę dróg ekspresowych wynik jest nieco inny. To 2019 rok okazał się najdroższy w przeliczeniu na kilometr, rok 2020 zbliżony do roku ubiegłego, zaś 2018 rok był najtańszy pod względem kosztu budowy jednego kilometra drogi ekspresowej. W 2019 roku podpisaliśmy umowę na budowę drogi S1 obwodnicy Węgierskiej Górki, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 km (161,7 mln zł). Umowa na odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych. W tym samym roku podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Jest to kontrakt o wartości 667 mln zł na odcinek o długości 24,8 km, czyli w przeliczeniu na 1 km daje to kwotę 26,9 mln zł. 

 

To tylko potwierdza istotność i mnogość czynników, które mają wpływ na wartości ofert składanych w przetargach. Zaliczyć do nich trzeba nie tylko lokalizację samej inwestycji i charakterystykę terenu, na którym powstaje, ale również specyfikę danego regionu i lokalnego rynku, dostępność kruszyw oraz pracowników. Te wszystkie czynniki kształtują cenę jednego kilometra nowo budowanych dróg krajowych. 

 

Bacznie przyglądamy się też ofertom, jakie wpłynęły w przetargach w ciągu ostatnich trzech miesięcy i obserwujemy znaczny spadek oferowanych cen. Okazuje się, że najniższe oferty na realizację dróg ekspresowych sięgają od 62 do 84 proc. wartości naszych szacunków. W efekcie cena 1 km drogi ekspresowej wynosi od ok. 21 do 39,6 mln zł. Dla dróg kasy GP najniższe oferty stanowią 46-66 proc. szacunków, a wartość 1 km jednojezdniowej drogi tej klasy wynosi od ok. 9 do 24,2 mln zł. Natomiast w przypadku dwujezdniowego tzw. łącznika brzeskiego na DK75 sięga do ok. 32,8 mln zł. 

 

Poniżej przedstawiamy kolejne przykłady umów, których wartość znaczenie podraża lub zaniża średnią cenę za kilometr drogi.  

Spośród umów zawartych w 2018 roku, które w znacznym stopniu podnoszą cenę za 1 km są m.in. przechodzące przez trudny górzysty teren odcinki DK47 Rdzawka - Nowy Targ i S3 Bolków - Lubawka oraz przechodzący przez teren silnie zurbanizowany, miejski odcinek S52 POK Modlnica - Mistrzejowice. Odcinkiem, który znacznie podnosi cenę za 1 km, jest także zawarta w 2020 roku umowa na S19 Rzeszów Południe - Babica, która obejmuje niestandardowy tunelowy odcinek, przechodzący przez trudny górzysty teren. 

 

Natomiast zadania, które wyróżniają się spośród innych w tej samej kategorii, zaniżając cenę za 1 km, to zawarte w 2019 roku umowy na odcinki stanowiące przebudowę jednej jezdni A18 (odc. 2) oraz S1 Pyrzowice - Podwarpie. W 2020 roku była zawarta umowa na kolejny, przygraniczny odcinek A18, która objęła przebudowę jednej jezdni. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.